Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Axis Communications uvádza na trh službu AXIS Body Worn Live, ktorá slúži na živé streamovanie dát v podobe videa, zvuku a metadát z nositeľných kamier Axis. AXIS Body Worn Live podporuje informované rozhodovanie operátorov na základe živého prenosu a v teréne pre samotných nositeľov kamier zaistí vyššiu bezpečnosť.

Kamery Axis určené na nosenie na tele neslúžia len policajtom a bezpečnostným agentúram. Využitie nájdu v rôznych odvetviach a profesiách, ako sú napr. revízori, zdravotníci a opatrovatelia alebo napríklad kuriéri a čašníci. Tieto kamery sú rovnako silným preventívnym nástrojom, pretože ľudia sa v krízových situáciách správajú úplne inak, keď vidia, že ich práve sníma kamera.

Nositeľné kamery AXIS W101 (rovnako aj predošlý model AXIS W100) sú vybavené veľkým, ľahko prístupným tlačidlom, ktoré spúšťa záznam jediným kliknutím. Kľúčovou funkciou je tu možnosť aktivovať tzv. buffer alebo prednahrávku. Táto až 90 sekundová sekvencia sa automaticky pripojí k nahrávke vo chvíli, keď nositeľ kameru zapne, čo umožňuje „vrátiť čas“ o minútu a pol späť a tým lepšie zmapovať pôvod, podnety, aj reakcie jednotlivých účastníkov danej situácie.

Živé spojenie medzi operátorom a nositeľom kamery

Nová služba AXIS Body Worn Live slúži na streamovanie videa, zvuku a aj metadát z nositeľných kamier Axis v reálnom čase. Operátorom pomáha v informovanom a rýchlom rozhodovaní o vzniknutej situácii, no a samotným nositeľom kamier dáva väčší pocit bezpečia vďaka tomu, že sa celý incident prenáša naživo a operátor na centrálnom dispečingu môže vydať pokyn alebo privolať ďalšiu pomoc. Dátový stream je pritom chránený šifrovaním po celej trase medzi oboma koncovými bodmi.

Nositeľ kamery môže dátový stream aktivovať súčasne s nahrávaním a operátor môže vo svojom systéme na správu videa dostať automatické upozornenie, aby si zobrazil údaje o GPS polohe a sledoval video v reálnom čase pomocou cloudovej aplikácie. V okamihu keď operátor začne sledovať živý prenos, dostane upozornenie aj používateľ (nositeľ kamery). Všetky oprávnenia môže administrátor prideľovať v nastaveniach.

AXIS Body Worn Live funguje nezávisle na výbere vášho systému pre správu videa (VMS) alebo dôkazov (EMS). Dátový stream je možné zobraziť na počítačoch alebo mobilných zariadeniach a je možné ho streamovať jednému alebo viacerým operátorom súčasne. Služba beží na platforme Microsoft Azure, dáta sú v cloude prístupné po dobu 24 hodín a vyrovnávacia pamäť zabezpečuje, že nedôjde k strate ani v prípade dočasného výpadku počas prenosu. Kamery sa pripájajú prostredníctvom vopred nakonfigurovaného wi-fi zariadenia. AXIS Body Worn Live je v súlade s GDPR a priebežne sa aktualizuje s pomocou najnovších verzií softvéru.

Medzi kľúčové charakteristiky AXIS Body Worn Live patrí:

Licenciu pre AXIS Body Worn Live bude možné zakúpiť v 2. štvrťroku 2023. Produkt je možné pridať ku existujúcim nositeľným kamerám Axis s pomocou upgradu firmvéru.

Značky: