Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Axis Communications predstavuje nový ovládač hlasitosti AXIS C8310, ktorý dopĺňa portfólio sieťových audio produktov Axis. Ten jednoduchý ovládač umožňuje miestnemu personálu upravovať hlasitosť a zdroj zvuku v danej zóne aj bez nutnosti prihlásenia a použitia softvéru.

Ovládač hlasitosti je ideálny pre prostredia s premenlivou návštevnosťou alebo premenlivou úrovňou hluku ako sú napr. maloobchodné predajne, sklady, výrobné haly, čakárne alebo tiež jedálne. Rovnako dobre sa hodí aj do priestorov, kde sa konajú rôzne akcie, ako sú napr. komunitné centrá, učebne alebo aj spoločenské miestnosti opatrovateľských domov.

Ovládač hlasitosti AXIS C8310 zabezpečí personálu optimálny zvuk v mieste inštalácie – umožňuje nastaviť hlasitosť a podľa potreby vybrať jeden z troch predkonfigurovaných zvukových zdrojov. Všetko len jednoduchým stlačením tlačidla.

Ovládač AXIS C8310 rozširuje flexibilitu a odozvu miestnych audio systémov a zároveň pomáha organizáciám udržiavať si centralizované ovládanie. Má jednoduché a ľahko použiteľné rozhranie. Jasné symboly na zariadení označujú zvýšenie a zníženie hlasitosti, jej stlmenie a tiež umožňujú prepínať tri rôzne zdroje zvuku. Zamestnancom dovolia jednoduchým stlačením tlačidla prispôsobiť zvuk situácii v mieste inštalácie (napríklad podľa veľkosti alebo typu publika). Výber potvrdzuje stlačenie klávesy a podsvietené tlačidlá indikujú vybraný zdroj zvuku a aktívny stav stlmenia zvuku.

Dôležité hlásenia majú prednosť

V aplikácii AXIS Audio Manager Edge alebo AXIS Audio Manager Pro môžu byť konfigurované tri rôzne zdroje zvuku. Zmeny vykonané pomocou ovládača hlasitosti AXIS C8310 ovplyvňujú iba váš vybraný zdroj zvuku v pridruženej zóne, nie živé alebo naplánované oznamy. Môžete tak zvýšiť flexibilitu vášho audio systému bez toho, aby ste ohrozili hlasové správy. Všetky dôležité hlásenia sa prehrávajú podľa konfigurácie v softvéri na správu zvukov a tak majú prioritu bez ohľadu na zdroj zvuku alebo úroveň hlasitosti, ktorá je nastavená lokálne.

Úroveň flexibility nastavuje centrálny alebo miestny správca zvuku pomocou softvéru z rodiny AXIS Audio Manager, kde je tiež možné na diaľku sledovať a upravovať stav zariadenia, zdroje zvuku a maximálnu hlasitosť.

Jednoduchá a flexibilná inštalácia

Inštalácia AXIS C8310 je rýchla a jednoduchá. Stačí ho jednoducho pripojiť k I/O portu kompatibilného audio zariadenia Axis v pridruženej zóne. Kontrolka vás informuje, že je zariadenie správne pripojené a je napájané. Ovládač hlasitosti je dodávaný s rámčekom pre montáž na stenu, ale podporuje aj zapustenú montáž. V rozsiahlych zvukových zónach môžete umiestniť toľko ovládačov, koľko potrebujete, aby mal personál pohodlný a jednoduchý prístup k nastaveniu zvuku.

(Pozn.: Špecifické nastavenia pre školy vyžaduje softvér AXIS Audio Manager Pro a konfiguráciu učební ako samostatných zvukových zón.)

Medzi kľúčové vlastnosti ovládaču hlasitosti AXIS C8310 patria:

  • intuitívne rozhranie
  • jednoduché dotykové nastavenie hlasitosti siete
  • 3 predkonfigurované zdroje zvuku
  • hmatová a vizuálna spätná väzba
  • jednoduché pripojenie cez I/O port

Ovládač AXIS C8310 je k dispozícii prostredníctvom distribučných kanálov spoločnosti Axis.

Značky: