Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rodičia nemajú reálny obraz o tom, či sa ich dieťa môže stretnúť s hrozbou na internete a mnoho z nich predpokladá, že práve ich dieťaťa sa to netýka. Rozdiel medzi realitou, akú zažívajú deti a tínedžeri a predstavou ich rodičov je značný. Najčastejšie sa deti stretávajú s dezinformáciami, osobnými útokmi či násilným obsahom.

Tohtoročný prieskum Global Online Safety Survey 2023*, ktorý pravidelne realizuje spoločnosť Microsoft v rámci Štúdie online správania (Digital Civility Index), sa zameral na porovnanie medzi rodičmi a deťmi. Prieskum prebiehal online medzi tínedžermi, rodičmi detí vo veku 6 – 17 rokov a inými dospelými v 16 krajinách.

Dezinformácie a dezorientovaní rodičia

Z prieskumu vyplynulo, že rodičia nemajú reálny obraz o tom, či sa ich dieťa môže stretnúť s hrozbou na internete a mnoho z nich predpokladá, že práve ich dieťaťa sa to netýka. Až 74 % tínedžerov pritom uviedlo, že boli vystavení určitej forme ohrozenia v internetovom priestore, zatiaľ čo len 62 % rodičov vedelo alebo tušilo, že by sa niečo také mohlo diať ich dieťaťu. Alarmujúcim zistením je, že až 61% rodičov tínedžerov nepovažuje za potrebné využívať akékoľvek bezpečnostné nástroje.

Kým v minulosti bol za najväčšiu hrozbu považovaný násilný obsah na internete vyprodukovaný treťou stranou (výjavy zobrazujúce násilné činy), v súčasnosti sú to najmä dezinformácie. Tie zasiahli viac ako polovicu (51 % ) opýtaných. Ďalej prevládajú témy osobných útokov, ako je hate speech, kyberšikana, obťažovanie či hrozby násilia, s ktorými sa stretlo 42 % opýtaných. Nasleduje spomínaný násilný obsah (39%), potom  sexuálne obťažovanie či témy sebapoškodzovania.

Dezinformácie sú taká rozšírená a vnímaná hrozba, že iba 7% rodičov nepredpokladalo že by sa s ňou práve ich dieťa mohlo stretnúť. V praxi to znamená, že s dezinformáciami sa stretlo 52 % opýtaných a až 45% rodičov to aj predpokladalo. Najnaivnejší boli rodičia v prípade hrozieb ako osobné útoky, s ktorými sa stretla rovná polovica mladých, no iba 37% rodičov niečo také predvídalo.

Dôležitý faktor z pohľadu hrozieb, s ktorými sa deti a tínedžeri stretávali, bolo aj pohlavie. Chlapci sú častejšie vystavení extrémistickým témam a graficky násilnému obsahu, zatiaľ čo dievčatá ohrozuje sexuálne obťažovanie a téma samovraždy či sebapoškodzovania.

Sharenting alebo keď rodičia sami ohrozujú svoje dieťa

Okrem týchto hrozieb sa online svetom šíri ešte jedna, na prvý pohľad nenápadná, ktorej aktérmi sú samotní rodičia. Sharenting, odvodený od anglického share (zdieľať) a parenting (rodičovstvo), predstavuje enormné zdieľanie vysoko citlivých a súkromných informácií o dieťati v online svete najmä v podobe fotografií a videí. Občasné zverejnenie rodinných momentov, kde nevidno tváre, nepredstavuje problém. No pridávanie príspevkov cez nezabezpečené profily priam láka k ich zneužitiu rôznymi kriminálnymi spôsobmi.

Okrem toho, že takéto fotografie a videá môžu byť zneužité v kontexte pedofílie a pornografie, môže dokonca dôjsť aj ku krádeži identity, ktorá sa však často preukáže až niekoľko rokov po takomto čine. Práve deti sú obľúbeným terčom, nakoľko nemajú žiadnu minulosť, a tak je krádež identity v podstate bezproblémová.

Rýchle a efektívne riešenie problému

Prieskum poukázal aj na skutočnosť, že digitálne zručnosti a celkové vzdelanie o online svete nesú pozitívne výsledky a súčasní tínedžeri už vedia, čo robiť v prípade, že sa stretnú s hrozbami. Až 60 % z opýtaných sa so svojou skúsenosťou niekomu zdôverí, z nich až 70% práve rodičom.

Tínedžeri sa už zároveň vedia aktívne chrániť, pričom najčastejšie využívajú jednoduché nástroje ako:

 1. nastavenie účtu tak, aby im mohli písať len osoby, ktoré sami schvália (56%),
 2. nastavenie účtov ako súkromné/uzamknuté (49%),
 3. využívanie obsahových filtrov (39%).

Rodičia najčastejšie siahajú po nástrojoch ochrany ako:

 1. Moje deti majú špeciálne kontá pre deti v aplikáciách alebo iných
  online službách, ktoré používajú
 2. V prehliadačoch svojich detí som nastavil bezpečné vyhľadávanie, aby som zablokoval
  explicitný obsah
 3. Používam rodičovské zámky na úrovni zariadenia, ktoré nastavujú limity pre digitálne zariadenia, ktoré používajú

Okrem týchto nástrojov využívajú rodičia aj iné kroky na ochranu svojich detí na internete:

 1. nastavenie časového limitu pre čas strávený na internete,
 2. schválenie rodičom pred akýmkoľvek nákupom, inštaláciou alebo stiahnutím súboru,
 3. pravidelné prehliadanie hier, aplikácií a stránok sociálnych médií využívaných deťmi.  

                                                                    Efektivita bezpečnostných nástrojov

Base: Parents of 6-17, N=3,188

Ďalšie tipy na bezpečnostné nástroje a postupy, ako sa chrániť v online svete nájdete na Microsoft NewsCentrum.

Značky: