Internetoví podvodníci sa dnes zameriavajú predovšetkým na podvody voči používateľom a falošné weby. Snažia sa obete individuálne zaujať a priviesť na svoj podvodný web, ktorý je vizuálne takmer rovnaký s originálnym.

Je preto dôležité, aby váš e-shop alebo webová prezentácia boli maximálne zabezpečené a obsahovali nezameniteľný symbol bezpečnosti – zelený adresný riadok.

Zelený pruh – zrozumiteľný symbol zabezpečenia

Výrazné vizuálne upozornenie je zrozumiteľné pre všetkých návštevníkov a umožňuje im ľahko zistiť, kto prevádzkuje konkrétny web. Návštevník nemusí byť odborník na online bezpečnosť, aby poznal, že zabezpečenie webu s EV certifikátom je na vyššej úrovni ako iné bežne navštevované stránky. Zelený pruh tiež garantuje, že web nie je infikovaný škodlivým kódom zvaným malware.

EV certifikát je základom úspechu e-komercie

Bezpečnosť online transakcií a dôvera zákazníka je základom akéhokoľvek internetového obchodovania. Mnoho prípadových štúdií preukázalo, že EV certifikát na webe zvyšuje počet dokončených transakcií a obrat obchodníka. Návštevník citlivo posudzuje bezpečnosť obchodu, ktorému zveruje svoje citlivé osobné informácie a kde platí online.

Preukážte návštevníkovi svoju identitu

Certifikát s rozšíreným overením podlieha najprísnejšiemu overeniu žiadateľa vôbec. Okrem samotného zabezpečenia prenášaných údajov slúži ako váš internetový doklad totožnosti, ktorý vydala jedna z najdôveryhodnejších certifikačných autorít na svete. Vydaním EV certifikátov sa za vás zaručuje medzinárodne známa organizácia a návštevníkovi garantuje, že je vaša identita pravá a dôkladne overená.

SSL certifikátom disponuje aj naša stránka touchIT.sk

SSL certifikátom disponuje aj naša stránka touchIT.sk

EV certifikát zobrazuje v zelenom poli názov organizácie, pre ktorú bol vystavený. Návštevník vášho webu teda nemusí mať obavy, že sa dostal na stránku podvodníka vydávajúceho sa za niekoho iného. Taký druh podvodu sa nazýva phishing a SSL certifikát s overením je najlepšou ochranou.

EV certifikát je dostupný pre každého

Zelený pruh EV certifikátu iste poznáte zo stránok svojej banky či platobných systémov, ako je napríklad PayPal. Rovnako ho používa na svojej webovej stránke aj redakcia magazínu touchIT. Certifikát s rozšíreným overením bol vždy doménou bánk a finančných inštitúcií, ktoré si mohli tieto skôr drahé SSL certifikáty dovoliť. SSLmarket však prichádza s revolúciou v oblasti EV certifikátov a zvyšuje dostupnosť EV certifikátu prakticky pre každého.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom decembrovom vydaní touchIT, č. 7/2015, preto sa niektoré skutočnosti uvednené v článku môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky: