Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group dláždi cestu pre vytvorenie duálneho odborného vzdelávania v novom závode, ktorý vzniká v maďarskom Debrecíne. Výroba sa odštartuje v septembri 2021. Pri tejto príležitosti bola 18. júla podpísaná dohoda o spolupráci s Debrecínskym centrom pre odborné vzdelávanie (DSZC). Spoločnosť BMW Group bude s týmito partnermi spolupracovať na implementácii nemeckého konceptu duálneho odborného vzdelávania v Maďarsku. To zaručí, že učni získajú optimálnu prípravu na budúce zamestnanie v inovatívnom učebnom prostredí s vysokými kvalitatívnymi štandardmi a s flexibilnou štruktúrou. Prví žiaci sa do päťročného odborného vzdelávania zapoja na jeseň roku 2019: dva roky absolvujú v škole a tri v duálnom systéme s výukou v triedach a počas práce v BMW Group.

„Veríme, že spojenie teórie a praxe je pre výuku budúcich zamestnancov nevyhnutné. Mimoriadne sa teším, že v našom novom závode v Maďarsku dokážeme mladým ľuďom ponúknuť duálne odborné vzdelávanie a pomôcť im tak ideálne naštartovať ich kariéru”, podčiarkol Michele Melchiore, poverený vedením závodu v Debrecíne. Spoločnosť BMW Group ponúkne v nových priestoroch štyri atraktívne študijné programy: konštrukcia elektroniky a automatizácie, mechatronika, automobilová mechatronika (systémy a vysokonapäťová technológia) a informačná technológia pre systémovú integráciu.

Sabine Wilhelm, vedúca profesionálneho a odborného vzdelávania a transformačného manažmentu v spoločnosti BMW Group, zdôraznila výhody tohto konceptu: „Od roku 2012 sme pri našich závodoch po celom svete spustili päť programov nemeckého systému duálneho vzdelávania, pričom sme však vždy brali do úvahy miestne špecifiká. V spolupráci s Debrecínskym centrom pre odborné vzdelávanie (DSZC) ho teraz zavedieme aj v Maďarsku. Sme veľmi radi, že našim budúcim učňom dokážeme poskytnúť ideálne podmienky na prípravu pre ich budúce povolanie a to v inovatívnom učebnom prostredí s vysokými kvalitatívnymi štandardmi a s flexibilnými štruktúrami.”

Partnerské školy sa už podarilo vybrať: Stredná odborná škola Sámuela Brassaia a Stredná odborná škola strojárska a informačných technológií Andrása Mechwarta sa ukázali ako dvojica vysoko kvalifikovaných miestnych partnerov sídliacich v Debrecíne, ktorí pokryjú teoretickú časť vzdelávania. Spoločnosť BMW Group tak v spolupráci s oboma školami vytvorí detailné osnovy vzdelávania a implementácie duálneho odborného vzdelávacieho programu.

Zúčastnení učni sa budú počas prvých dvoch rokov päťročného študijného programu v jednej z dvoch škôl zameriavať na získavanie základných praktických skúseností a teoretických poznatkov potrebných pre nimi zvolené zameranie. Od tretieho ročníka sa bude väčší dôraz venovať na praktické uplatnenie získaných vedomostí. Frekventanti programu získajú pracovné skúsenosti priamo v závode BMW Group v Debrecíne. Okrem profesionálneho vzdelávania sa BMW Group bude zameriavať aj na osobnostný rozvoj učňov.

Prví učni nastúpia do študijných programov v partnerských školách na jeseň 2019.

Značky: