Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Model BMW i7 (kombinovaná spotreba energie: 22,5 – 19,5 kWh/100 km podľa WLTP; emisie CO2: 0 g/km; prognóza na základe doterajšieho stavu vývoja vozidla) sa vyvíja s cieľom spojiť charakteristickú radosť z jazdy s bezkonkurenčnou úrovňou pohodlia. Jedným z kľúčových faktorov sú akustické vlastnosti. Úroveň pohodlia v interiéri čisto elektricky poháňaného luxusného sedanu do značnej miery určuje to, nakoľko sa podarí udržať rušivé zvuky mimo dosahu cestujúcich. V takomto prípade treba brať do úvahy množstvo potenciálnych zdrojov hluku, takže predprodukčné prototypy modelu BMW i7 – a vlastne všetky ostatné modelové verzie budúceho BMW radu 7 – prechádzajú rozsiahlym programom v rámci akustického testovania.

Vo Výskumnom a inovačnom centre (FIZ) v Mníchove kontrolujú testovací a vývojoví inžinieri celý rozsah zvukov vozidla. Hluk motora a odvaľovanie podstupujú podrobné analýzy, rovnako tak aj aeroakustika a komfort vibrácií, aby sa úplne vyladili akustické vlastnosti nových luxusných sedanov. To zahŕňa aj presné zosúladenie akustickej ochrany chodcov a zvuku motora vydávaného v interiéri modelu BMW i7. Ten vznikol ako súčasť BMW IconicSounds Electric, spoločného podniku spoločnosti BMW Group a hollywoodskeho skladateľa filmovej hudby Hansa Zimmera.

Vodič BMW i7 má na výber: charakteristické ticho alebo BMW IconicSounds Electric vyvinuté v spolupráci s Hansom Zimmerom.

Akustické testovacie lavice v novej pobočke výskumného a inovačného centra spoločnosti BMW Group s názvom FIZ North sú špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky elektromobility a umožňovali realistickú simuláciu všetkých jazdných situácií. Tu je možné znovu vytvoriť a selektívne eliminovať akékoľvek rušivé zvuky, ktoré zaznamenajú vývojoví inžinieri počas testovacích jázd na ceste. Valčekové dynamometre s unikátnou pokojovou hladinou a s vymeniteľnými povrchovými elementmi umožňujú meranie a vyhodnocovanie akustiky jazdy a hluku pneumatík na všetkých povrchoch ciest, s ktorými sa môže vozidlo stretnúť počas každodennej premávky kdekoľvek na svete.

Model BMW i7 sa snaží nanovo definovať vysoké štandardy luxusného segmentu – a to sa týka aj akustického komfortu. Veľký dôraz sa kládol na bezhlučný prenos výkonu elektromotora. K tomu prispieva akustická optimalizácia elektrických pohonných jednotiek, koncepcia montáže špecifická pre daný model a novo vyvinuté zachytenie hluku elektromotorov. Súbor týchto opatrení umožňuje modelu BMW i7 dosiahnuť efektívne akustické odhlučnenie v širokom frekvenčnom rozsahu, čím sa vo všetkých jazdných situáciách zabezpečí maximálny akustický komfort v interiéri. Výsledkom je, že vodič čisto elektricky poháňaného luxusného sedanu má vždy na výber či si bude užívať charakteristické ticho motora, alebo emocionálne výrazné zvukové pozadie BMW IconicSounds Electric vyvinuté v spolupráci s Hansom Zimmerom.

Akustický a vibračný komfort nových luxusných sedanov pomáhajú posunúť na vynikajúcu úroveň aj zvýšená tuhosť prednej časti karosérie a pneumatiky s penovým tlmičom na vnútornej strane, čím vzniká integrovaná izolácia hluku.

Akustické testovanie v klimatickej skúšobni a vo veternom tuneli.

Aby bolo možné otestovať účinnosť všetkých opatrení aj v extrémnych klimatických podmienkach, používajú vývojoví inžinieri vo FIZ North akustickú klimatickú testovaciu lavicu špeciálne navrhnutú pre tento účel. Tá umožňuje simulovať poveternostné podmienky z celého sveta, ako aj analyzovať a následne optimalizovať širokú škálu zdrojov hluku, ako je napríklad aj akustika klimatizačného a ventilačného systému v celom vozidle – najmä pri veľmi nízkych alebo veľmi vysokých teplotách.

Rovnako ako akustika motora a odvaľovania pneumatík, selektívne sa dá znížiť aj okolitý hluk. Na tento účel sa aeroakustika modelu BMW i7 zdokonaľuje v akustickom aerodynamickom tuneli. Čisté povrchy karosérie, vysúvacie kľučky dverí, aerodynamicky optimalizované vonkajšie spätné zrkadlá a takmer úplne zakrytá spodná časť karosérie prispievajú nielen k nízkemu odporu vzduchu luxusnej limuzíny, ale pomáhajú aj k jej vynikajúcej akustike.

Inovatívne materiály pre optimalizovanú zvukovú izoláciu.

Okrem hluku a vibrácií, ktoré vychádzajú zo samotného vozidla, môžu zážitok z komfortu počas jazdy zhoršiť predovšetkým vonkajšie zdroje hluku. Nový akustický simulátor v priestoroch FIZ North umožňuje v laboratórnych podmienkach simulovať hluk vznikajúci v každodennej premávke – to zahŕňa napríklad zvuky vydávané na staveniskách ciest a pri prejazde nákladných automobilov. Na vysielanie týchto zvukov na prototypy vozidla zo všetkých smerov sa používa množstvo reproduktorov, aby sa tak otestovala účinnosť izolácie vnútorného hluku.

Vysoko efektívnu a tiež hmotnostne optimalizovanú zvukovú izoláciu sa podarilo dosiahnuť použitím inovatívnych materiálov vyvinutých v spojení s akustickou odľahčenou konštrukciou. Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť vynikajúce tlmenie vonkajšieho a vlastného hluku, sú tlmiče hluku zabudované do obloženia stĺpika, sedadiel, strešného obloženia a zadnej police. Spolu s komfortným zasklením, ktoré bráni prenikaniu nevítaného hluku cez okenné tabule, to dodáva užívateľskému zážitku konečný punc dokonalosti. Vo dverách a v ich prahoch, ako aj v obložení blatníkov, sa nachádzajú aj flísové prvky, ktoré znižujú hluk odvaľovania, čím maximalizujú zážitok z pohodlia.

Intenzívne testovanie elektromagnetickej kompatibility.

Svojimi podrobnými analýzami a precíznou optimalizáciou sa vývojoví a testovací inžinieri snažia zabezpečiť, aby nové luxusné sedany ponúkali ten najlepší zážitok z komfortu, aký sa kedy v modeloch značky BMW objavil. To zahŕňa aj analýzu elektromagnetickej kompatibility (EMC). V takzvanej EMC absorpčnej hale v priestoroch FIZ North sa prototypy nových luxusných sedanov vystavujú silným elektromagnetickým poliam, aby sa otestovala náchylnosť ich elektrických systémov na rušenie a aby sa zistilo, ako interagujú s okolím.

Testovací inžinieri dokážu analyzovať diagnostické výsledky v reálnom čase prenášané z vozidla cez optické káble. Testovací program v absorpčnej hale EMC umožňuje komplexnú ochranu celého vozidla, zaisťuje absolútne spoľahlivú činnosť riadiacich a asistenčných systémov pruženia a nerušený príjem online dátových, telefónnych, rádiových, televíznych a navigačných signálov.

Značky: