Bratislavská vodárenská spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizovala prehliadku svojich laboratórií.

Zadarmo pre občanov pritom vyšetrovali vodu na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť vody. Vodu bolo treba doniesť najlepšie v plastovej fľaši, ideálne 0,75 litrovom objeme.

BVS-17

Takto chodili ľudia so vzorkami vody na vyšetrenie na prítomnosť dusičnanov

Laboratóriami nás previedla Ing. Eva Spáčová, vedúca divízie chemicko-technologických a laboratórnych činností BVS

BVS-16

My sme sa prešli po laboratóriách a zaujímali sme sa o informačný systém. Každá vzorka je pritom jednoznačne označená a jej výsledky sú presne spárované so vzorkou. Pozrite si, aká je tu moderná laboratórna výbava.

BVS

BVS-2

BVS-3

BVS-4

BVS-5

Prešli sme sa po laboratóriách, kde sa vyšetrujú dusičnany a zisťuje sa tvrdosť vody. Všetky výsledky pritom postupujú do centrálneho informačného systému a sú k dispozícii na ďalšie spracovanie. Postupujú až do hodnotenia kvality vody na európskej úrovni.

BVS-7

BVS-8

Zastavili sme sa aj pri kontrole tvrdosti vody, ktorá sa realizuje malým prístrojom, do ktorého sa vkladá papierik so vzorkou vody. Zhruba po minúte je k dispozícii výsledok.

BVS-12

BVS-14

Pripomeňme, že preverenie vody na prítomnosť dusičnanov ešte neznamená, že sa vám nič nestane, keď budete piť vodu z vlastných studní. Je celkom dobre možné, že budete mať po jej požití zažívacie problémy. Vtedy sú potrebné ďalšie vyšetrenia  vody, ktoré sú spoplatnené sumou zhruba 15 až 30 Eur. Vzorka vody sa musí odoberať do špeciálnej nádoby.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.