Nový závod BMW v maďarskom Debrecíne bude prvý závod na výrobu vozidiel, ktorý nevypúšťa žiadne emisie CO2.

Bude vysoko flexibilný, efektívny, trvalo udržateľný a digitálny – plán BMW iFACTORY definuje budúcu výrobu automobilov pre výrobnú sieť BMW Group a transformáciu na e-mobilitu. Vzorec na budúcnosť výroby automobilov je BMW iFACTORY – Lean. Green. Digital.

BMW iFACTORY zameriava výrobné schopnosti spoločnosti na tri kľúčové tematické oblasti: LEAN, čo znamená efektívnosť, presnosť a extrémnu flexibilitu, GREEN na trvalú udržateľnosť, efektívnosť zdrojov a obehovú ekonomiku a DIGITAL na aktívne využitie digitalizácie v práci s dátami, umelej inteligencii a virtualizácii. Komplexný a celostný prístup BMW iFACTORY podporuje trvalo vysoký štandard flexibility, podporený skúsenosťami pri uvádzaní nových vozidiel na trh a schopnosťou integrácie do výrobného systému spoločnosti.

„BMW iFACTORY nie je jednorazovou záležitosťou, ale prístupom, ktorý v budúcnosti zavedieme vo všetkých našich závodoch – od nášho 100-ročného hlavného domáceho závodu v Mníchove, až po náš pripravovaný závod v maďarskom Debrecíne,“ povedal Milan Nedeljković, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG, zodpovedný za výrobu.

Milan Nedeljković, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG, zodpovedný za výrobu.Zdroj: BMW
Milan Nedeljković, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG, zodpovedný za výrobu.

LEAN: Založené na vysoko flexibilnej a efektívnej výrobe

Mníchovská automobilka je momentálne v procese zásadnej transformácie s označením Neue Klasse, ktorá sa má spustiť v roku 2025 a je založená na úplne novej konštrukcii vozidla. Svojím zameraním na plne elektrický pohon stanovuje podmienky pre budúce generácie svojich vozidiel, aby sa vyrábali efektívne a v súlade s cieľmi v oblasti ziskovosti a kvality.

Flexibilita zostáva kľúčovou konkurenčnou výhodou výroby v niekoľkých ohľadoch. Výrobné štruktúry  sú natoľko flexibilné, že jediná výrobná linka môže produkovať rôzne typy pohonov a rôzne modely vozidiel. Stanovuje aj štandard z hľadiska rýchlych reakcií a prispôsobivosti, relatívne spontánne dokážu zvládnuť zhoršenie aj nedostatok dodávok a rýchlo reagujú na výkyvy dopytu. A pre zákazníkov táto flexibilita znamená, že môžu zmeniť určité prvky konfigurácie svojho vozidla až do šiestich dní pred dátumom začiatku výroby.

BMW iFactory. LEAN. Autonómna Logistika v závode BMW Group v RegensburguZdroj: BMW
BMW iFactory. LEAN. Autonómna Logistika v závode BMW Group v Regensburgu

GREEN: Trvalá udržateľnosť v rámci celého výrobného reťazca

Cieľom je vyhýbanie sa spotrebe, šetrenie zdrojov a používanie najmodernejších technológií. Plán BMW iFACTORY sa zameriava na trvalo udržateľnú výrobu a potvrdzuje pozícia BMW Group ako trvalo najudržateľnejšieho výrobcu prémiových automobilov.

„Environmentálna, ekonomická a sociálna zodpovednosť sú navzájom neoddeliteľné a všetky tri oblasti sa snažíme dosiahnuť nielen v samotnom produkte, ale v celom hodnotovom reťazci. Do roku 2030 sa snažíme znížiť emisie CO2 z výroby o 80 percent v porovnaní s rokom 2019,” vysvetlil Milan Nedeljković.

S novým závodom v maďarskom Debrecíne, kde sa v roku 2025 spustí výroba čisto elektrických vozidiel označených ako Neue Klasse, vstupuje BMW Group do novej éry trvalo udržateľnej výroby automobilov. „Robíme všetko pre to, aby sa závod Debrecín stal prvým automobilovým závodom na svete, ktorý sa pri svojich výrobných procesoch úplne zriekne fosílnych zdrojov energie,” povedal Nedeljković.

Významný podiel elektrickej energie potrebný pre závod sa bude vyrábať priamo na mieste. Zvyšok pokryje 100 percent obnoviteľných zdrojov, z ktorých veľká väčšina bude pochádzať z regionálnych zdrojov. Nedeljković dodáva: „Náš príspevok k energetickej transformácii má zmysel nielen pre životné prostredie, ale aj pre celú spoločnosť, pretože náš prístup zabezpečuje stabilné ceny a bezpečné dodávky.”

Ďalším prvkom udržateľnej výroby je dôsledné obehové hospodárstvo. Vždy, keď je to možné, tak sa výrobné materiály a zdroje použijú znova. Kovové odrezky a piliny z frézovania sa napríklad budú recyklovať a znovu využívať, zatiaľ čo odpadové teplo z chladenia sa bude privádzať do okruhu na ohrev vnútorných priestorov a vody.

BMW iFactory. GREEN. Závod MINI v Oxforde s novou flotilou nákladných vozidiel na LNG.Zdroj: BMW
BMW iFactory. GREEN. Závod MINI v Oxforde s novou flotilou nákladných vozidiel na LNG.

DIGITÁLNE: Od inovácií po efektívne prípady použitia

Na požiadanie upravené prémiové vozidlá, spokojnosť zákazníkov, kvalita a včasné dodanie sú v BMW Group cieľom rozvoja digitalizácie. „BMW iFACTORY napreduje v digitalizácii tým, že v rámci celého hodnotového reťazca a zároveň v každom z našich procesných reťazcov posúva konzistentnosť údajov na úplne novú úroveň. Digitálne inovácie využívame na vytváranie efektívnych prípadov použitia vo výrobe – pretože pre nás idú inovácie a efektivita ruka v ruke,” zdôraznil Milan Nedeljković.

Výroba v spoločnosti BMW Group využíva najnovšie technológie na prepojenie všetkých relevantných údajov o produkte, procese, kvalite a nákladoch medzi vývojovými, plánovacími a výrobnými procesmi. Hlavný dôraz sa kladie na aplikácie z oblasti virtualizácie, spracovania veľkých dát a umelej inteligencie.

V rámci modelu stratégie BMW iFACTORY hrá dôležitú úlohu virtualizácia. V prvom kroku sa každý detail vo všetkých výrobných závodoch BMW Group zaznamená pomocou technológie 3D skenovania. Týmto spôsobom možno vykonávať plánovacie práce prakticky kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

BMW iFactory. Digital. Rozšírená realita použitá pre prototypyZdroj: BMW
BMW iFactory. Digital. Rozšírená realita použitá pre prototypy

V ďalšom logickom kroku sa vytvorí virtuálny obraz – alebo digitálne dvojča – každej továrne ako celku. To potom môžu využiť špecialisti na plánovanie na spoluprácu v rôznych lokalitách a časových pásmach v reálnom čase.

Tento prístup posúva plánovanie všetkých štruktúr, výrobných závodov a dokonca aj jednotlivých procesov na úplne novú úroveň. Umožňuje napríklad včasnú integráciu virtuálnych produktov do továrne a výrazne znižuje plánovaciu prácu v ďalšom priebehu. Umožňuje tiež optimalizáciu investícií a zvyšuje efektivitu procesov a stabilitu uvádzania produktov na trh.

E-mobilita v rámci výroby BMW iX v závode v DingolfinguZdroj: BMW
E-mobilita v rámci výroby BMW iX v závode v Dingolfingu

Dôvod: Priania zákazníkov a zodpovednosť

Milan Nedeljkovic: „Plán BMW iFACTORY napĺňa nielen rastúci dopyt zákazníkov po elektrických vozidlách, ale aj našu túžbu ako súčasť spoločnosti podporovať ochranu klímy a trvalú udržateľnosť. Na dosahovanie našich cieľov používame digitalizáciu – a zároveň zostávame absolútne konkurencieschopní.”

Výrobná sieť BMW Group – 31 výrobných závodov v 15 krajinách.Zdroj: BMW
Výrobná sieť BMW Group – 31 výrobných závodov v 15 krajinách.

Prečítajte si aj:

Značky: