Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Canon Europe uvádza PRISMAdirect, vysoko škálovateľné riešenie, ktoré umožňuje zefektívniť celé interné produkčné workflow – od prijatia objednávky cez výrobu až po kontrolu splnenia zákazky.

Canon PRISMAdirect sa môže pochváliť kompletným a zabezpečeným Adobe PDF workflow a vďaka podpore štandardizovaných JDF/JMF rozhraní pre integráciu s rôznymi systémami z pohľadu vstupov a výstupov dát i možnosťami prepojenia s už existujúcimi workflow a riešeniami tretích strán. Toto integrované riešenie pomáha predísť opakovaniu procesov, zrýchľuje spracovanie a zvyšuje celkovú produktivitu.

Rastúci biznis

Canon PRISMAdirect sa skladá z dvoch hlavných častí – z objednávkovej konzoly Order Processing Console a z voliteľného obchodného modulu Webshop Module. Order Processing Console pomáha so zvyšovaním prevádzkovej efektivity a obchodnému rastu tým, že poskytovateľom tlačových služieb dovoľuje prijímať a spracovávať tlačové i netlačové úlohy zo širokej škály zdrojov vrátane elektronickej pošty, naskenovaných podkladov, sieťových a cloudových úložísk, platformy uniFLOW a elektronických obchodov. Flexibilný Webshop Module ponúka plne prispôsobiteľné a kapacitne neobmedzené predajné rozhranie pre udržanie ako aktuálnych zákazníkov, tak i pre získanie nových.

Zefektívnenie prevádzky

Canon PRISMAdirect sa môže pochváliť intuitívnym rozhraním, ktoré je prispôsobiteľné individuálnym požiadavkám konkrétnych používateľov. Nový systém prináša presné a konzistentné riešenie, ktoré ponúka jednoduchú správu zákaziek i jednotlivých úloh a pomáha so znižovaním režijných nákladov i so zrýchlením spracovania. Z rovnakého rozhrania je k dispozícii tiež prehľad všetkej e-mailovej komunikácie so zákazníkmi. Poskytovatelia tlačových služieb ju môžu automatizovať a zaistiť tým rýchlejšie zasielanie odpovedí aj ich väčšiu personalizáciu, čo v konečnom dôsledku môže viesť k posilňovaniu vzťahov so zákazníkmi. Vzhľadom k webovému charakteru nového systému je PRISMAdirect dostupný kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Systém PRISMAdirect pomocou širokého radu predpripravených šablón automatizuje prípravu a produkciu predvídateľných i opakovaných úloh a výrazne tak zvyšuje celkovú produktivitu. Spracovanie môže byť úplne automatické už od okamihu prijatia úlohy, prípadne môže byť pod úplnou kontrolou operátora, ktorý rozhodne o použití konkrétneho procesu i šablóny. Ďalšie výhody z oblasti produktivity súvisia s pokročilými nástrojmi pre detekciu farieb, ktoré dovoľujú jednotlivé úlohy rozdeliť podľa farieb i zaťaženia  a distribuovať ich na aktuálne nevyťažené tlačové stroje. Operátori navyše môžu zaradiť tlačovú úlohu do spracovania aj ich jednoduchým pretiahnutím na konkrétnu tlačiareň. Canon PRISMAdirect dokáže informovať tiež o tom, ktorá tlačiareň je pre ktorú úlohu najvhodnejšia, a to i z pohľadu nákladov.

S cieľom zaistiť poskytovateľom tlačových služieb väčšiu kontrolu nad nákladmi, účtovníctvom a reportingom, pomáha PRISMAdirect i presné finančné informácie o dopadoch na podnikanie a ponúka možnosť vytvárať vlastné analýzy.

Optimalizácia dostupných zdrojov

Vzhľadom k tomu, že v tlačových procesoch zastáva PRISMAdirect úlohu centrálneho prvku, môže sa nový systém prepojiť s už existujúcimi workflow, a zvýšiť tak ich efektivitu i mieru integrácie. Vďaka rozsiahlej podpore produkčných tlačových systémov, ako sú PRISMAsync, EFI Fiery a Creo i zarazenia tretích strán, umožňuje najnovší systém spoločnosti Canon poskytovateľom tlačových služieb i naďalej využívať ich súčasné tlačové vybavenie. Firmy tak môžu už existujúce workflow rozšíriť i o veľkoformátové tlačiarne.

„Poskytovatelia tlačových služieb v snahe zaistiť efektivitu i rast svojho podnikania neustále čelia zvyšujúcemu sa počtu výziev,“ hovorí Mark Lawn, European Director of Professional Print spoločnosti Canon Europe. „Tlačové úlohy sú stále menšie, početnejšie i rozmanitejšie a k poskytovateľom tlačových služieb putujú najrôznejšími kanálmi. Firmy preto potrebujú riešenie pre pracovné postupy, ktoré umožnia prijímať a spracovávať tieto úlohy vrátane riadenia celého procesu a dohľadu nad ich dokončením. Systém PRISMAdirect sme preto špeciálne navrhli tak, aby ponúkol efektívnejšie splnenie týchto požiadaviek a bol dostatočne flexibilný pre prispôsobenie konkrétnym potrebám jednotlivých firiem. A samozrejme sme pamätali i na to, aby mohol rásť spolu s podnikaním každého poskytovateľa tlačových služieb.“

Systém PRISMAdirect bude k dispozícii od októbra 2015, a to priamo od spoločnosti Canon a prostredníctvom siete autorizovaných predajcov Canon.

Značky: