Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kalkulačka CASIO ClassWiz spĺňa všetky požiadavky od jednoduchých počtov na základnej úrovni až po tabuľky, grafy, štatistiky, vedecké konštanty a online zdieľanie pre náročnú úroveň vysokoškolskej matematiky.

Pred začiatkom nového školského roka prichádza CASIO na trh s kalkulačkami ClassWiz. Zaujímavé sú rovnako pre ekonómov, matematikov, pracovníkom so štatistikami, ako aj pre žiakov vyšších ročníkov a študentov stredných a vysokých škôl. Modely FX 82 CEX a FX 85 CEX sa odporúčajú ako pomôcka pri testovaní deviatakov a pri maturitách.

Kalkulačky CASIO ClassWiz s intuitívnym ovládaním disponujú množstvom základných aj doteraz nedostupných funkcií, ktoré výrazne uľahčujú vzdelávanie. Výpočty uľahčujú vizualizované vzorce, čím sa zvyšuje komfort pri skúškach, ale ja pri bežných počtoch. K dispozícii je tiež množstvo originálneho obsahu CASIO, s ktorým je učenie matematiky zábavné pre žiakov a atraktívnejšie pre pedagógov.

Tabuľky, štatistiky, integrály, QR kódy

V kalkulačkách CASIO ClassWiz Je možné vytvárať tabuľky s 5 stĺpcami a 45 riadkami a zadávať v nich rekurzívne vzorce. Tieto možnosti študentom výrazne uľahčujú napríklad štatistické výpočty alebo priemery, možný je tiež výpočet pomocou pokročilého Riemannovho integrálu. Zo zadaných rovníc vytvorí jednoduchou operáciou QR kód, čím umožňuje zdieľať výsledky výpočtov a grafy.

Vyššie počty

Pre náročnejšie výpočty je určený model FX 991 CEX. Za okamih si poradí so 668 matematickými funkciami, 38 metrickým prevodmi, 47 vedeckými konštantami a rozšírený je o periodickú tabuľku chemických prvkov.

S kalkulačkami ClassWiz sa sústredíte na prácu a učenie viac než na stláčanie tlačidiel.