Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Orange ocenila výnimočné mimovládne organizácie už po siedmy raz.

Víťaznú trofej si zo slávnostného gala večera v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj odnieslo 11 z celkovo 92 prihlásených organizácií. Po tretíkrát udelili aj Cenu za občiansku angažovanosť.

Posledný májový večer v bratislavskej Starej tržnici patril tým, ktorí menia svet na lepšie miesto. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, odborníkov z tretieho sektora, médií a pozvaných hostí bolo za svoje prospešné aktivity ocenených spolu 11 mimovládnych organizácií z celého Slovenska. „Cena Nadácie Orange je verejným poďakovaním mimovládnym organizáciám za skvelú prácu, ktorú robia pre nás všetkých bez ohľadu na prekážky. Ich odvaha a dlhodobá snaha riešiť aktuálne potreby našej spoločnosti si zaslúžia našu pozornosť a uznanie,“ povedala správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

O laureátoch prestížneho ocenenia, ktoré sa udeľuje v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj, rozhodovali hodnotiace komisie zložené z odborníkov tretieho sektora. Okrem troch miest v každej kategórii udelili v aktuálnom ročníku aj dve mimoriadne ocenenia, a to v kategórii Komunitný rozvoj a v kategórii Vzdelávanie.

Cena Nadácie Orange za rok 2015, kategória Sociálna inklúzia

1.     miesto
(8 000 eur)
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, o. z., Košice za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených hlavne na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny. Je inovatívnym modelom dlhodobo udržateľného riešenia bývania sociálne vylúčených obyvateľov.
2.     miesto
(5 000 eur)
Liga za ľudské práva, o. z., Bratislava za presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a za široké spektrum aktivít pre azylantov a cudzincov s cieľom pomôcť im so začlenením sa do slovenskej spoločnosti.
3.     miesto
(3 000 eur)
Združenie STORM, o. z., Nitra za pestrú škálu aktivít, ktoré sú poskytované ľuďom s rizikovým správaním, prispievajú k riešeniu najmä drogovej problematiky a venujú sa prevencii rizikového správania u širokej cieľovej skupiny.

Cena Nadácie Orange za rok 2015, kategória Komunitný rozvoj

1.     miesto
(8 000 eur)
Truc sphérique, o. z., Žilina za vytvorenie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a priestoru pre aktivistov – Stanica Žilina-Záriečie, dlhodobé komunitno-kultúrno-vzdelávacie aktivity a neutíchajúcu snahu pracovať na obnove ďalšieho kultúrneho priestoru Novej synagógy – Kunsthalle Žilina.
2.     miesto
(5 000 eur)
Preles, o. z., Žilina za komplexné riešenie, výraznú podporu a vytváranie fungujúcich komunít, ktoré vedia veľmi efektívne riešiť celý rad problémov a za budovanie väzieb aktívnych ľudí v starostlivosti o svoje okolie v meste Žilina.
3.     miesto
(3 000 eur)
Mladá Sereď, o. z., Sereď za kultúrne, verejné i sociálne aktivity, ktoré smerujú ku skutočnému naplneniu potrieb miestnej komunity v meste Sereď a okolí.
mimoriadne ocenenie
(2 000 eur)
Združenie Slatinka, o. z., Zvolen za dlhodobú snahu a postup svojpomocného spravovania obce Slatinka, za vytrvalú prácu v budovaní komunity, ktorá sa viaže k znovuoživeniu kontroverzného projektu vodného diela Slatinka, ktoré (by) malo zaplaviť obec Slatinka a cenné údolie rieky Slatina.

Cena Nadácie Orange za rok 2015, kategória Vzdelávanie

1.     miesto
(8 000 eur)
Liga za duševné zdravie SR, o. z., Bratislava za vzdelávacie a preventívne programy pre všetky vekové skupiny a za  vzdelávací program Zippyho kamaráti, ktorý hravou formou zlepšuje sociálne zručnosti detí na základných školách.
2.     miesto
(5 000 eur)
Nové školstvo, o. z., Šamorín za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu, za  prácu na výskumných, publikačných a diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.
3.     miesto
(3 000 eur)
STROM, o. z., Košice za prácu s nadpriemerne inteligentnou mládežou, ktorej pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, vecne riešiť problémy a rozvíjať vlastný potenciál, a to najmä prostredníctvom iného vnímania matematiky.
mimoriadne ocenenie

(2 000 eur)

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia zriadená Kultúrnym združením občanov rómskej národnosti Košického kraja, n. o., Košice za neutíchajúcu snahu vychovať prostredníctvom vzdelávacích aktivít novú generáciu Rómov, ktorá bude plnohodnotne participovať na spoločenskom, kultúrnom i politickom dianí.

Cena za občiansku angažovanosť

Nadácia Orange ocenila po tretíkrát aj výnimočnú osobnosť za jej občiansku angažovanosť. Na gala večere si cenu prevzal zakladateľ neziskovej organizácie VOICES Ivan Ježík za dlhoročné pôsobenie a hľadanie inovatívnych riešení v oblasti vzdelávania, snahu viesť a vychovávať najmä mladých ľudí smerom k otvorenej komunikácii, učeniu a samostatnému kritickému mysleniu.

Laureáti ocenenia okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová, získali aj finančnú podporu na rozvoj aktivít organizácie, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Držiteľov mimoriadneho ocenia podporili sumou 2 000 eur.

Rozhodovala aj verejnosť

Po prvýkrát v histórii dala Nadácia Orange možnosť rozhodnúť o jednom z víťazov i širokej verejnosti. V online hlasovaní, v ktorom mohol každý vyjadriť svoje sympatie jednej z nominovaných mimovládnych organizácii, získalo najviac hlasov košické združenie STROM a odnieslo si tak Cenu verejnosti. Nadácia Orange víťaza ocenila sumou 1 000 eur.

Značky: