Dve slovenské galérie obohatili Google Art Projekt o svoje zbierky v ultra vysokom rozlíšení a zobrazenie expozícií cez Street View.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši oznámili, že rozšírili Art Projekt spoločnosti Google – www.googleartproject.com o ďalšie umelecké diela zo Slovenska. Liptovská galéria sa tak stáva najnovším partnerom Art Projektu na Slovensku. Oravská galéria, ktorá sa zapojila do pilotného projektu už minulý rok, teraz umožňuje používateľom virtuálnu prechádzku priestormi galérie cez internet pomocou Street View zobrazenia a takisto rozšírila svoju online zbierku o diela, ktoré boli nasnímané v ultra vysokom rozlíšení.

Liptovska galeria_Google Art Projekt_Street View    Oravska galeria_Google Art Projekt

Funkcia ultra vysokého rozlíšenia

Oravská galéria v Dolnom Kubíne zverejnila celkovo 68 výtvarných diel od významných slovenských umelcov, z toho 18 diel, ktoré boli digitalizované v ultra vysokom rozlíšení, vďaka čomu si ich používatelia môžu prezrieť detailne. Nájdete medzi nimi i obrazy zakladateľov novodobého slovenského výtvarného umenia, ako napríklad obraz Nevesta Ľudovíta Fullu, či Madonka s oslom Miloša Alexandra Bazovského, alebo aj insitné umenie a diela súčasných umelcov.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa sprístupnila svoju zbierku zameranú na diela zo stálych expozícií, s dôrazom na obrazy významného slovenského maliara Petra Michala Bohúňa. Spolu Liptovská galéria prispela 81 dielami. Medzi najzaujímavejšie diela zbierky Liptovskej galérie patrí dobový portrét Jozefíny Thuranskej, či portrét Marienky Medveckej ako štvor–päť ročnej s bábikou od Petra Michala Bohúňa.

Zobrazenie Street View

Oravská galéria sprístupnila využitím Street View technológie svoje sídlo Župný dom, barokovú murovanú budovu z konca 17. storočia, ktorá sa nachádza na historickom Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne. Street View ponúka virtuálnu prehliadku expozícií Starého umenia 15. až 19. storočia, Slovenského výtvarného umenia 20. storočia, Ikon, Tradičného ľudového umenia a novej expozície insitného oravského rezbára Štefana Siváňa. V expozíciách možno nájsť výnimočné umelecké diela z oblasti maliarstva, sochárstva, grafiky a kresby predovšetkým zo Slovenska, ale aj z iných európskych krajín. Liptovská galéria tiež sprístupnila Street View zobrazenie tzv. Bohúňovej siene, v ktorej sú vystavené portréty od Petra Michala Bohúňa.

Na snímanie interiéru bol využitý špeciálne navrhnutý Street View vozík, známy aj ako „trolley“, ktorý sníma panoramatické 360° fotografie vo vnútri budov. Vozík bol navrhnutý tak, aby sa pohodlne pohyboval po chodbách a miestnostiach galérií a múzeí. Nasnímané priestory sú dostupné i priamo na Mapách Google cez Street View zobrazenie.

Vyskúšajte si!

Návštevníci Google Art Projektu môžu diela na stránke vyhľadávať podľa mena autora, mena diela, druhu diela, názvu múzea, krajiny, zbierok či časového obdobia. Diela a zbierky je možné priamo na stránke zdieľať cez Google+ alebo sa pripojiť cez Hangouts, čo umožňuje návštevníkom pozvať svojich priateľov a diskutovať o svojich obľúbených dielach pomocou video hovoru alebo sa zúčastniť prehliadky s odborným komentárom o určitej téme alebo umeleckej zbierke.

Funkcia „Moja Galéria“ umožňuje používateľom vytvárať a uložiť si svoje vlastné zbierky obľúbených umeleckých diel do svojej personalizovanej galérie. Vo vlastnej vytvorenej galérii môže používateľ vybrané diela komentovať a celú galériu zdieľať s priateľmi a rodinou. Je to aj  ideálny nástroj pre vzdelávanie a školské projekty v oblasti kultúry. Funkcia „Porovnaj“ umožňuje používateľom  zobraziť dve rôzne diela vedľa seba a porovnať napríklad ako sa menil štýl autora počas jeho tvorby.

O Oravskej galérii v Dolnom Kubíne

Oravská galéria v Dolnom Kubíne je regionálnou galériou s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský samosprávny kraj. Bola založená v roku 1965 a sídli v barokovej budove z konca 17. storočia s ústredným arkádovým nádvorím, ktorá v minulosti slúžila ako sídlo Oravskej župy. Objekt prešiel v roku 1896 neobarokovou úpravou. V rokoch 1987 – 94 prebiehala generálna rekonštrukcia Župného domu, ktorou galéria získala 1.800 m2 expozičných a výstavných plôch. V roku 1995 bolo pre verejnosť sprístupnených päť stálych expozícií z vlastných zbierok, ktoré boli ocenené výročnou cenou časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ ako najlepšia expozícia roka na Slovensku. V expozíciách možno nájsť výnimočné umelecké diela z oblasti maliarstva, sochárstva, grafiky a kresby predovšetkým zo Slovenska, ale aj z iných európskych krajín (ikony). Zbierkový fond predstavuje takmer 8500 výtvarných diel v 8 výtvarných disciplínach. Žánrovo pestré zbierky Oravskej galérie patria v rámci slovenských regionálnych galérií medzi najpočetnejšie a kvalitatívne najvýznamnejšie.

Oravska galeria_Google Art Projekt_Street View Oravska galeria_Madonka s oslom_ultra vysoke rozlisenie

Okrem Dolného Kubína prevádzkuje Oravská galéria ďalšie vysunuté stále expozície: Tradičné ľudové výtvarné umenie na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne.

O Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vznikla v roku 1955 ako tretia najstaršia inštitúcia svojho druhu na Slovensku (po Slovenskej národnej galérii v Bratislave a Východoslovenskej galérii v Košiciach) a prvá galéria v Stredoslovenskom kraji. Už v marci 1955 bola pre účely Liptovskej obrazárne P. M. Bohúňa vyčlenená budova bývalej evanjelickej a. v. školy z 1. polovice 19. storočia, v ktorej v rokoch 1854 – 1865 pôsobil ako učiteľ Peter Michal Bohúň, umelec národného obrodenia a klasik slovenského výtvarného umenia 19. storočia.

Liptovska galeria_Google Art Projekt

Stála expozícia galérie je členená do siedmich tematických celkov. Expozícia Staré umenie prezentuje plastiky vrcholnej a neskorej gotiky z oblasti Oravy, Turca, Spiša, ale najmä Liptova a výber renesančnej a barokovej maľby a plastiky. Expozícia Portrét, krajina, žáner je reprezentatívnym prierezom vývoja slovenského maliarstva v 19. storočí. Osobitnou časťou umenia 19. storočia je tvorba Petra Michala Bohúňa. Galéria vlastní početnú kolekciu diel tohto autora, z nich 32 je súčasťou jeho stálej expozície. V expozícii Moderna je reprezentačne zastúpená zakladateľská generácia moderného slovenského umenia. Expozícia Osobnosti sa zamerala na prezentovanie štyroch významných umelcov, ktorí svoj život a tvorbu zviazali s Liptovom – Ester Martinčeková Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr a Michal Kern. V poradí šiesta expozície sa venuje tvorbe slovenského grafika a maliara Kolomana Sokola, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Posledná expozícia Ján Hála, funguje počas letnej sezóny ako výstavná sieň na dočasné výstavy a tiež je v nej etnografická expozícia pôvodného važeckého obydlia.

O Kultúrnom inštitúte Google

Kultúrny inštitút Google spolupracuje s kultúrnym odvetvím na sprístupnení historického a kultúrneho obsahu ľuďom prostredníctvom internetu a tým prispieva k jeho zachovaniu aj pre budúce generácie. Online projekty Kultúrneho inštitútu zahŕňajú Art Projekt, Projekt divov sveta a Online výstavy, v rámci ktorých môžu používatelia obdivovať a objavovať rôzne obrazy, kresby, sochy, náboženské artefakty, pamiatky, historické fotografie ako aj dôležité rukopisy zo zbierok po celom svete. Online návštevníkom sú k dispozícii aj odborné videá, či audio sprievodcovia, môžu si prezerať rukopisy, rôzne detailné informácie, mapy a ďalší obsah.

Štatistiky – Kultúrny inštitút Google

  • Kultúrny inštitút Google uzavrelo spoluprácu s vyše 500 partnermi zo 60 krajín sveta (vrátane Art Projektu, Projekt divov sveta a Online výstavy)
  • V zbierkach v rámci Kultúrneho inštitútu sa nachádza viac ako 6,2 milióna položiek, z toho viac ako 63 tisíc umeleckých diel
  • Street View interiér je k dispozícii u viac ako 110 partnerov Kultúrneho inštitútu
  • Van Goghov obraz „Hviezdna noc“ (vo vysokom rozlíšení ako aj gigapixel) je najnavštevovanejším obrazom a zároveň aj najpopulárnejším umeleckým dielom, ktoré si používatelia pridávajú do svojich galérií

Slovenské štatistiky – Art Projekt

  • Slovenské galérie a múzeá sprístupnili viac ako 500 umeleckých diel
  • Do Art Projektu sa na Slovensku zapojilo 9 galérií a múzeí
  • Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Liptovská Galéria a Oravská Galéria umožňujú virtuálnu prechádzku prostredníctvom služby Street View

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.