Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pri striedavom prúde sa smer toku prúdu neustále mení.

Preto, keď je do obvodu zaradená napríklad indukčná cievka alebo kondenzátor, dochádza k predbiehaniu alebo oneskoreniu toku prúdu do záťaže vzhľadom na správanie napätia. Pri jednosmernom prúde je však smer toku prúdu a napätia vždy konštantný. Preto je konštantné aj správanie cievok a kondenzátorov. Preto v jednosmernom prúde nedochádza k žiadnemu oneskoreniu alebo predstihu v obvode.

V striedavom prúde sa smer toku prúdu prepína a nie všetok prúd preteká záťažou a časť energie sa vyrába práve pohybom sem a tam medzi zdrojom a záťažou. Nazýva sa jalový výkon. Pri jednosmernom prúde tečie celý prúd cez záťaž, pretože prúd tečie jedným smerom. Preto sa jalový výkon nevyrába a energia sa môže efektívne využívať.

Striedavé jednosmerné napájanieZdroj: iqsdirectory.com
Striedavé jednosmerné napájanie

Je ťažké prerušiť jednosmerný prúd. Na jednosmerný prúd sa vždy aplikuje konštantné napätie, väčšinou pri vysokom napätí môže pri prerušení dôjsť k problémom, ako je iskrenie, alebo v blízkych oblastiach môže hroziť úraz elektrickým prúdom. V prípade striedavého prúdu napätie na okamih klesne na nulu, keď sa napätie zmení zo záporného na kladné alebo z kladného na záporné. Pri zameraní na inštanciu s nízkym napätím možno prúd prerušiť bezpečnejšie ako jednosmerný prúd.

Pri zmene jednosmerného napätia je dôležité raz ho zmeniť na striedavé a opäť na jednosmerné. Z tohto dôvodu sú stroje na premenu jednosmerného napätia väčšie a drahšie ako stroje na premenu striedavého napätia. Je to jednosmerný prúd, ktorý sa vyrába z uložených produktov ako sú batérie a kondenzátory. Preto sú pre jednosmerný prúd vhodné výrobky, ktoré sa spoliehajú na batérie.

Zdrojom energie v bežnom bydlisku je striedavý prúd, ale jednosmerný prúd sa využíva v elektronických zariadeniach, ako sú počítače a domáce spotrebiče, napríklad televízory. Na napájanie takýchto spotrebičov sa striedavý prúd zo zásuviek mení na jednosmerný pomocou kondenzátorov a usmerňovačov. V dátových centrách, kde sa využíva predovšetkým jednosmerný prúd, sa však podporuje používanie zdroja jednosmerného prúdu, aby sa znížili straty pri zmene striedavého prúdu na jednosmerný.

Konštrukcia zdrojov striedavého a jednosmerného prúdu

Každý zdroj striedavého jednosmerného prúdu má jedinečnú konštrukciu. Nižšie sú uvedené niektoré konštrukčné hľadiská, do ktorých spadá každá konštrukcia.

Funkčnosť zdrojov striedavého jednosmerného prúdu

Zdroje striedavého jednosmerného prúdu sa klasifikujú mnohými spôsobmi vrátane funkčných vlastností. Napríklad regulovaný napájací zdroj je taký, ktorý udržiava konštantný výstupný prúd alebo napätie napriek kolísaniu vstupného prúdu alebo napätia v záťaži. Rovnako neregulovaný napájací zdroj môže výrazne kolísať pri zmene záťažového prúdu alebo vstupného napätia. Regulovateľný napájací zdroj umožňuje nastaviť výstupný prúd alebo napätie mechanickým ovládaním, napríklad pomocou gombíkov na predných paneloch napájacích zdrojov, použitím vstupného ovládania alebo oboma spôsobmi.

Nastaviteľné regulované napájacie zdroje sú také, ktoré sú regulované aj nastaviteľné. Izolované napájacie zdroje majú výstupný výkon, ktorý je elektricky nezávislý od jeho vstupného výkonu, čo je v nepomere s inými napájacími zdrojmi, ktoré majú spoločné spoje medzi výstupom a vstupom.

Funkčnosť zdrojov striedavého jednosmerného prúduZdroj: iqsdirectory.com
Funkčnosť zdrojov striedavého jednosmerného prúdu

Balenie napájacieho zdroja striedavého prúdu

Napájacie zdroje sa balia rôznymi spôsobmi a podľa toho sa aj kategorizujú. Stolové napájacie zdroje sú samostatné stolové jednotky využívané v aplikáciách, ako je testovanie obvodov a vývoj. Napájací zdroj s otvoreným rámom má len čiastočný mechanický kryt, ktorý niekedy pozostáva len z montážnej základne. Tieto zdroje sú spravidla zabudované do strojov alebo iných zariadení (napríklad do elektromotorov, elektroprevodoviek, frekvenčných meničov či elektromotorov s prevodovkou). Rámový napájací zdroj je určený na ochranu bežnými stojanmi na elektronické zariadenia.

Integrované napájacie zdroje sú také, ktoré majú spoločné dosky s plošnými spojmi so svojou záťažou. Externé napájacie zdroje, adaptéry striedavého prúdu alebo napájacie tehly sú napájacie zdroje, ktoré sa nachádzajú v záťažových napájacích kábloch, ktoré sa pripájajú do zásuviek. Nástenné deformačné zástrčky sú externé zdroje zabudované do samotných zásuviek. Sú bežné v spotrebnej elektronike s odkazom na ich bezpečnosť. Nebezpečné hlavné napätie 120 V alebo 230 V sa pred prívodom do tela spotrebiča zníži na bezpečnejšie napätie.

Zdroj: vyboelectric.sk

Značky: