V piatok bol na tlačovej konferencii predstavený už druhý ročník O2 Športovej akadémie Mateja Tótha (O2 ŠAMT). Popri príprave na majstrovstvá Európy sa olympijský víťaz Matej Tóth venuje aj športovej príprave mladej generácie v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha.

Cieľom akadémie je rozvíjať všeobecné pohybové ako aj mentálne danosti detí už v rannom veku, aby mali neskôr dobré základy na akýkoľvek šport, pre ktorý sa v neskoršom veku rozhodnú. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Za necelý rok fungovania tohto jedinečného projektu sa do tréningov zapojilo viac ako 1200 detí z celého Slovenska na viac ako 70-tich školách.

Odborné vzdelanie absolvovalo takmer 120 trénerov, prevažne učiteľov telesnej výchovy, z ktorých 80 je v pracovno-právnom vzťahu s akadémiou. Tým sa akadémii darí skvalitniť aj proces telesnej výchovy na školách, čo má nepriamy dosah aj na ostatných žiakov, nielen tých, ktorí sú do Akadémie zapojení. Do procesu sú okrem vyškolených trénerov zapojení najbližší Matejovi spolupracovníci, fyzioterapeuti i detská psychologička.

Spoločnosť O2, ktorá sa stala generálnym partnerom akadémií a v rámci platformy Dobrá vec umožní vznik Športových akadémií na ďalších školách na celý budúci školský rok zadarmo.

„Cieľom O2 ŠAMT je budovať v  deťoch pozitívny vzťah k športu a v rámci kvalitnej všeobecnej športovej prípravy odhaliť, na čo majú talent. Do projektu chceme zapojiť širokú verejnosť, ktorá bude mať možnosť hlasovať za Dobrú vec a to zriadenie 40 Akadémií na konkrétnych školách,“ vysvetľuje Michaela Sakálová, marketingová manažérka spoločnosti O2 Slovakia.

Pokiaľ chcete aby O2 ŠAMT fungovala aj na škole, kam chodia vaše deti, treba školu zaregistrovať cez platformu www.dobravec.o2.sk. Tým sa zaradíte do súťaže o zriadenie jednej zo 40-tich O2 Športových akadémií Mateja Tótha na pôde základných škôl v budúcom školskom roku 2018/2019. Školu do súťaže môže prihlásiť iba riaditeľ školy alebo poverená osoba.

V rámci propagácie Akadémie ako aj súťaže spustilo O2 aj vtipný reklamný spot. Môžete si ho pozrieť vo videu nižšie:

My sa na portáli a v magazíne TOUCHIT na tento zaujímavý projekt v najbližšej dobe pozrieme bližšie a porozprávame sa aj priamo so zástupcami Akadémie.

 

Informácie o O2 ŠAMT a o platforme Dobrá vec nájdete na www.dobravec.o2.sk

Značky:

Xénia Rybáková

Xénia Rybáková
Zaujíma ma všetko čo je smart, či inteligentné. V domácnosti, na ruke, či v ruke, ale aj nové technológie na kolesách.