Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Profesionálna správa vozidlového parku vie dnes firmám výrazne znížiť náklady, ak si ju správne nastavia.

Firmy sa dnes snažia šetriť na všetkých frontoch. V silne konkurenčnom prostredí sa však nevypláca krátiť financie na inovácie a celkový rozvoj biznisu firmy. Skôr či neskôr by sa to vypomstilo v strate trhu.  Ak potrebujete zefektívniť výdavky, najlepšie je ich krátiť mimo core biznisu. Hoci auto je dnes takmer nevyhnutnou súčasťou na zabezpečenie si mobility, pre firmu, ak nie je priamo predmetom jej podnikania, nemá reálny význam ho vlastniť. Ak napriek tomu potrebujete mať vozidlá z rôznych príčin v majetku, potom sa dá ušetriť minimálne na ich správe. Stačí si ju správne nastaviť.

Šetrite si zamestnancov. Na svoj biznis

„Medzi hlavné dôvody, prečo rastie záujem nielen veľkých, ale aj stredných a malých firiem o outsourcing správy vozidlového parku, patrí úspora personálnych, administratívnych a prevádzkových nákladov. Pre spoločnosti je dnes čas strávený pri správe áut neefektívne využitý, ktorý by mohli radšej venovať vlastnému biznisu,“ konštatuje Lucia Čišková, obchodná riaditeľka Business Lease Slovakia.

Ako v prieskume skonštatovali aj samotné firmy, úspora pracovnej sily a jej efektívne využitie na vlastný biznis patria spolu so znížením nákladov na administratívu a prevádzku medzi hlavné dôvody ich voľby profesionálnej správy vozidlového parku. A to až u 70 % firiem. „Motív bol ekonomický – žiadni pracovníci pre dané činnosti a fixné náklady,“ zdôvodnil v prieskume rozhodnutie  prechodu na externú správu vozidlového parku napríklad konateľ Reca Slovensko Jozef Chudej. Ľudský kapitál je dnes bez ohľadu na veľkosť firiem tým najdôležitejším aktívom. Hlavne malé firmy však oceňujú, ak nemusia plytvať zamestnaneckou silou na činnosti, ktorým sa nerozumejú. Ušetria sa aj zbytočné prestoje zamestnancov, ktorí musia napríklad tráviť čas v servise namiesto v práci.

Neplytvajte časom na vybavovačky

Výnosnosť biznisu sa dnes na Slovensku pohybuje od 8 do 15 percent, pri firmách z IT, farmaceutického a telekomunikačného sektora dokonca často 100 %. Pre firmy je tak nevýhodné utápať prostriedky do nákupu vozidiel, ale rovnako ani do finančne neefektívnej správy.

„Firma nepotrebuje riešiť úkony spojené s vyjednávaním zmlúv so servismi, pneuservismi, poisťovňami, prípadne s obstarávaním náhradných áut v prípade poruchy,“ vysvetľuje Čišková výhody zjednotenia procesov a komfortu služieb od jedného partnera. „Benefit vidíme v tom, že nás operatívny lízing odbremeňuje od činností, ktoré netvoria predmet nášho podnikania – objednávanie servisných služieb na vozidlá, sledovanie cien náhradných dielov a pneumatík, sledovanie zákonných povinností súvisiacich s prevádzkou vozidla – STK, dane a podobne. Takto ušetrený pracovný čas môžeme venovať tomu, čo je pre činnosť našej spoločnosti prioritné,“ potvrdzuje Ivan Orlický, prevádzkový manažér spoločnosti NCH.

Znížte si ceny

Profesionálna správa vozidlového parku dokáže výrazne znížiť aj náklady na spomínané úkony. „Firma si vopred nevie presne vypočítať, koľko ju bude stáť servis a služby pri prevádzke auta, prípadne nepredvídateľné riziká,“ hovorí Čišková. Najmä malá a stredná firma si málokedy dokáže vyjednať cenu poistenia, servisu a ďalších služieb, ako vyjedná lízingová spoločnosť. „Tá servisuje tisícky vozidiel a má dojednané veľkoodberateľské ceny. Najväčšou pridanou hodnotou pre klientov je to, že sa nemusia starať o oprávnenosť servisného úkonu a adekvátnosť výšky nákladov. Lízingová spoločnosť kontroluje oprávnenosť a výšku všetkých servisných zásahov., Ceny za diaľničné nálepky, daň či povinné poplatky sú síce rovnaké bez ohľadu, či máte auto vo vlastnej správe alebo cez externú správu, ale aj tu šetríte na administratíve.

Majte len jednu faktúru          

Veľkým motivačným faktorom profesionálnej správy je aj jedna faktúra mesačne. „Administratívne sa uľaví viacerým oddeleniam klienta – schvaľovateľom nákladov, účtovníkom či office manažérom, ktorí faktúry registrujú,“ hovorí Čišková. Náklady sú rovnomerne rozdelené do fixných mesačných platieb, čo zas sprehľadní cash flow. Každá zo splátok je pritom daňovo uznateľným nákladom.

Využívajte všetky benefity

Nároky však máte aj na benefity. Jedným z nich je prístup k servisnej a pneuservisnej sieti na celom Slovensku. Vo vlastnej réžii by ste si málokedy vyjednali palivové karty u viac ako jedného partnera. Lízingová spoločnosť ich ma viacero, čo opäť šetrí náklady, keďže môžete čerpať pohonné hmoty na viacerých čerpacích staniciach, využívať zľavy  a zároveň kontrolovať prípadnú neúmernú spotrebu vodičov. Práve cez outsourcovanie správy vozidlového parku je monitoring nákladov pod drobnohľadom vďaka pravidelným mesačným výpisom. GPS a monitorovaniu vozidiel zas poskytne presné údaje o služobných a súkromných jazdách vodičov, kontrole spotreby na počet najazdených kilometrov až po prípadné výšky škôd na vozidlách. „V rámci reportu poistných udalostí zas analyzujeme škodovosť jednotlivých vodičov, kde hľadáme príčiny a dávame odporúčania ako škodovosť znižovať,“ hovorí zo skúseností obchodná riaditeľka Business Lease.

Zabezpečte si mobilitu

Nespornou výhodou profesionálnej starostlivosti o vozidlový park je aj zabezpečenie mobility – 24 hodín sedem dní v týždni po celej Európe. Ak sa totiž vozidlo stane z akejkoľvek príčiny nepojazdné, dostávate na čas opravy náhradné. „Vodič sa s nami vie spojiť telefonicky či cez interaktívne tlačidlo prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. Oprava vozidla sa zabezpečí na mieste alebo v najbližšom servise, pričom vodičovi je poskytnuté náhradné vozidlo,“ hovorí Čišková.

Je zjavné, že do budúcnosti bude pribúdať firiem využívajúcich tak profesionálnu správu vozidlového parku, ako aj obstarávanie áut cez operatívny lízing. „Už teraz vidíme dopyt u firiem, ktoré o zmene pred rokom ani neuvažovali. Firmy začína viac zaujímať mobilita, nie auto,“ hodnotí. Čoraz viac firiem vyhľadáva aj kombináciu. Autá, ktoré potrebujú obmenu, už obstarávajú na operatívny lízing a pre zvyšné volia profesionálnu správu. „Od jedného momentu tak majú zabezpečenú kompletnú starostlivosť o všetky autá,“ dodáva Čišková.

 

Značky: