20. november je medzinárodný deň bez fajčenia.

S novými typmi výrobkov s obsahom tabaku a nikotínu, ako sú napríklad e-cigarety, a tiež s rozširujúcou sa sieťou predajcov, ktorí tieto výrobky ponúkajú, rastie aj riziko, že sa k nim dostanú deti a mladiství.

Potvrdila to aj pravidelná kontrola dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, ktorú toto leto vykonala Slovenská obchodná inšpekcia. Výsledky kontrol ukázali, že niektorý z týchto výrobkov si dokázalo kúpiť každé 3. dieťa. Budúci pondelok 20. novembra je Medzinárodný deň bez fajčenia. Pri tejto príležitosti iniciatíva Na veku záleží, ktorá sa už štvrťstoročie venuje problematike fajčenia detí a mladistvých, chce upozorniť na riziká fajčenia a predstaviť spôsoby, ako deti motivovať k tomu, aby fajčiť ani nezačali.

den nefajceniaZdroj: TOUCHIT

Slovenská obchodná inšpekcia na prelome leta[1] v spolupráci s Na veku záleží pripravila a zrealizovala celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie osobám mladším ako 18 rokov. Figuranti v 2 vekových kategóriách, 11 – 14 rokov a 15 – 17 rokov, teda už s platným dokladom totožnosti, sa pod dohľadom kontrolórov snažili v rámci mystery shoppingov kúpiť cigarety, výrobky určené na fajčenie, ktoré neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety v rôznych typoch predajných jednotiek.

Okrem tradičných obchodov s potravinami, trafík, čerpacích staníc, nákupných centier a gastro prevádzok sa po novom zamerala aj na elektroobchody, obchody s rozličným tovarom a predaj cez internet, kde sú dostupné práve nové typy výrobkov – elektronické cigarety či zahrievané tabakové výrobky.

Zdroj: Na veku záleží

VÝSLEDKY KONTROLY SOI

„SOI v rámci kontrolnej akcie prekontrolovala 623 kamenných prevádzok a 54 e-shopov, celkovo bolo teda vykonaných 677 kontrol. Z kamenných prevádzok bolo 248 kontrol vykonaných v obchodných reťazcoch, 149 kontrol v trafikách a novinových stánkoch, 119 kontrol v iných prevádzkach (ako napr. nákupné centrá, pohostinstvá, kaviarne, elektroobchody a pod.) a 107 kontrol bolo vykonaných na čerpacích staniciach,“ predstavuje rozsah kontroly Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie, ďalej len SOI.

Z 623 kontrolných nákupov v kamenných prevádzkach boli tabakové výrobky a výrobky určené na fajčenie predané v 224 prípadoch, čo predstavuje 35,95 %, pričom takmer 20 % z týchto pochybení sa týkalo predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie mladistvým vo veku 11 – 14 rokov.

„Z výsledkov kontroly tiež vyplýva, že najviac porušení zákona naši inšpektori zistili v nákupných centrách, pohostinstvách, kaviarňach, elektroobchodoch, obchodoch s rozličným tovarom. Z celkového počtu 119 kontrolných nákupov došlo k porušeniu v 55 prípadoch, čo predstavuje 46,22 %, teda v takmer každej druhej prevádzke,“ upozorňuje Nadežda Machútová.

Zdroj: Na veku záleží

PRVÝKRÁT KONTROLA INTERNETOVÝCH OBCHODOV

Novela Zákona o ochrane nefajčiarov účinná od 1. septembra 2022 umožnila predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet aj na diaľku.  V súvislosti s možnosťou zakúpiť si tieto výrobky prostredníctvom internetu zaznamenala SOI aj pribúdajúce podnety rodičov, ktorí poukazujú na predaj týchto výrobkov deťom. Slovenská obchodná inšpekcia preto vykonala kontrolu aj v e-shopoch zameraných na predaj tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie.

V e-shopoch bolo vykonaných spolu 54 kontrol, pričom v 11 prípadoch SOI zistila, že predávajúci nepoužíval funkčný systém overovania veku kupujúceho, teda umožnil predaj kontrolovaných výrobkov aj osobám mladším ako 18 rokov, teda porušili zákon v 20 % prípadov.  „Je preto dôležité, aby vek nebol len deklaratórne potvrdený kupujúcim, napr. odkliknutím informácie, že má 18 rokov, na webe s vyplnením základných údajov, príp. len potvrdením veku v telefonickej nahrávke, bez akéhokoľvek overenia, ale musí dôjsť k verifikácii veku kupujúceho predávajúcim, a to najneskôr pri dodaní uvedených výrobkov kupujúcemu,“ vysvetľuje Nadežda Machútová.

AKO ZÍSKAVAJÚ DETI A TÍNEDŽERI CIGARETY?

Podľa Národného výskumu používania tabakových a nikotínových výrobkov v populácii detí a adolescentov, ktorý na jeseň 2022 zrealizovala agentúra FOCUS pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pri dostupnosti cigariet a iných výrobkov s obsahom tabaku a nikotínu, nie je problém len v nedodržiavaní zákona o ochrane nefajčiarov niektorými obchodníkmi. „Deti sa k týmto výrobkom dostanú predovšetkým cez priateľov alebo im ich niekto ponúkne. Tretí najčastejší dôvod, ako sa deti a tínedžeri dostavajú k cigaretám a tabakovým výrobkom určeným na fajčenie je, že si ich vedia priamo kúpiť v obchode, trafike, na čerpačkách a v iných obchodoch. Dotazovaní neplnoletí mladí ľudia dokonca uviedli, že vo viac ako v polovici prípadov im bez problémov predali klasické cigarety, e-cigarety, zahrievaný tabak, či nikotínové vrecúška, ak si daný výrobok chceli kúpiť,“ predstavuje výsledky prieskumu Martin Slosiarik, sociológ z agentúry FOCUS.

PREČO JE NEBEZPEČNÉ PREDÁVAŤ CIGARETY A TABAKOVÉ VÝROBKY NEPLNOLETÝM?

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku a nikotínu sa považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. Až 90 % tvrdých dospelých fajčiarov začalo fajčiť už v tínedžerskom veku. „Skúsenosti s klasickými cigaretami má viac ako štvrtina neplnoletých (28 %), so zahrievaným tabakovým výrobkom, s e-cigaretou a s nikotínovými vrecúškami takmer desatina (8 %) detí vo veku 12 – 17 rokov, celkovo má skúsenosť aspoň s jedným z týchto produktov až takmer tretina (31%) mladistvých,“ spresňuje posledné zistenia prieskumu Martin Slosiarik. Výsledky prieskumu tiež ukázali, kedy začali mladí ľudia skúšať cigarety. Pätina (20 %) opýtaných detí a mladých ľudí, ktorí majú skúsenosť s fajčením cigariet, uviedla, že cigaretu vyskúšali už na 1. stupni základných škôl,  takmer štvrtina (73 %) na 2. stupni a 7 % „až“ na strednej škole, vo veku, kedy boli ešte neplnoletí. Pri interpretácii týchto zistení však treba brať do úvahy aj aktuálny vek opýtaných.

Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku a nikotínu sa považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať. Až 90 % tvrdých dospelých fajčiarov začalo fajčiť už v tínedžerskom veku. Odborníci sa zhodujú, že ak chceme znížiť celkový počet fajčiarov, musíme omnoho intenzívnejšie upriamiť pozornosť na mladistvých fajčiarov. Deti a mladiství by nemali fajčiť vôbec. „Na Slovensku patria medzi 4 najčastejšie príčiny úmrtí kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, chronické respiračné ochorenia a metabolické ochorenia. Ročne na ne zomrie viac ako 50000 ľudí. Fajčenie zapríčiňuje alebo priamo ovplyvňuje všetky z nich. Fajčenie v mladom veku má však ešte závažnejší dopad na zdravie, pretože telo a psychika sú ešte vo vývoji,“ vysvetľuje Zuzana Kamendy, odborníčka na závislosti z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.

Aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov významne znížiť imunitu, znížiť obsah kyslíka v krvi, spôsobovať častejšie respiračné ochorenia, zvyšovať riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšený krvný tlak už mladom veku. Fajčenie od skorého veku sa podpisuje pod väčšiu únavu detí, pokles ich výkonu a častejšie bolesti hlavy. Neplnoletým fajčiarom sa tiež rýchlejšie kazia zuby a z estetického hľadiska v jeho dôsledku viac trpia zápachom z ústnej dutiny, a je tiež jedným z faktorom nezdravej pleti a predčasnej tvorby vrások.

„Mladý človek navyše často fajčí pod vplyvom rovesníkov, v ich spoločnosti, v partii, a v tomto prostredí sa môžu vyskytovať aj iné drogy, napr. alkohol, marihuana, alebo iný spôsob konzumácie nikotínu, pri ktorom je ešte rýchlejšia cesta k závislosti ako pri klasickom fajčení. Napríklad čoraz populárnejšie nikotínové vrecúška majú omnoho vyšší obsah nikotínu, ako klasické cigarety. Bežná cigareta obsahuje asi 8 mg nikotínu, beztabakové vrecúško obsahuje 20 mg, tabakové neraz aj viac. Z toho vyplýva, že má silný stimulačný a psychoaktívny účinok, a vyšší adiktívny potenciál v porovnaní s klasickou cigaretou,“ varuje Zuzana Kamendy. Veľkým problémom sú podľa odborníkov aj elektronické cigarety, ktoré mnohí predajcovia ani nepovažujú za zdroj nikotínu, a preto ich bez akejkoľvek prekážky predajú aj deťom a mladistvým.

NA TÍNEDŽEROV NEFUNGUJÚ ZÁKAZY, H3KNITE ICH

Tínedžeri podľa prieskumov, ale aj skúseností pedagógov fajčenie nevidia ako problém a nevnímajú ani to, že škodí ich zdraviu. Považujú ho za cool a je súčasťou života v partii. Častým dôvodom, prečo fajčia, je stres, ktorý si cigaretami kompenzujú. „Vidíme aj my, že študenti fajčia a v poslednom období viditeľne viac elektronické cigarety, i nikotínové vrecúška. Je to problém, ku ktorému sa snažíme pristupovať inak,“ hovorí Peter Guldan, stredoškolský pedagóg zo SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý je zároveň jeden zo spolutvorcov inovatívneho preventívneho projektu H3KNISA, podľa odporúčaní Európskej komisie.

H3KNISA pripravovala iniciatíva Na veku záleží niekoľko mesiacov s pedagógmi, odborníkmi na závislosti, influencermi, mladými ľuďmi a špecialistami na komunikáciu. „Z každodennej praxe s mladými vieme, že na nich nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Fajčia a skúšajú fajčenie. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne z ich generácie, ktorí už niečo dosiahli,“ vysvetľuje koncepciu projektu Peter Guldan.

H3KNISA v školách je deň bez vyučovania plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Od jeho štartu v roku 2021, kedy iniciatíva zorganizovala prvý workshop práve na SOŠ MIŠ v Bratislave, lektori motivovali mladých na desiatkach škôl po celom Slovensku. Dnes si už školy vedia workshopy zrealizovať vo vlastnej réžii, samozrejme s organizačnou a finančnou podporou Na veku záleží. Stačí sa prihlásiť na stránke www.h3knisa.sk. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení a odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov:

„H3KNISA má v školách a u študentov veľký úspech. Vďaka množstvu lektorov, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudili, motivovali začať v dobrom viac nad sebou rozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie / väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy, čo im opäť umožní vnímať nepríjemnejšie situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a obavy fajčením. Študenti si pritom uvedomili, že dnes už nie je cool zapáliť si, ale práve naopak,“ hodnotí prínos H3KNISA pre študentov pedagóg Peter Guldan.

PREVENCIA PROTI FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH JE ÚLOHOU NÁS VŠETKÝCH

Zákon o ochrane nefajčiarov, jeho dodržiavanie a kontrola sú len jednou stranou problematiky. Nemenej dôležitý je aj odmietavý prístup k fajčeniu zo strany rodiny, školy aj širokej verejnosti a tiež ponúknuť mladým alternatívy, ako zmysluplne naplniť voľný čas a zbaviť sa stresu zo školy, vzťahov, financií inak ako fajčením.

Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Zodpovední sme zaň všetci, nielen výrobcovia a predajcovia, nielen legislatíva a prevencia štátu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez cigariet iniciatíva Na veku záleží aj tento rok vyzýva: POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH.


[1] SOI – celoslovenská kontrola zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, vykonaná v období od 14. augusta do 14. septembra 2023.

Zdroj: Iniciatíva Na veku záleží

Značky: