Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dňa 29. novembra 2023 vydal čínsky súd rozhodnutie v súdnom spore spoločnosti OPPO proti spoločnosti Nokia o globálne licenčné sadzby FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) pre 5G patenty. Rozhodnutie súdu všeobecne potvrdilo nárok spoločnosti OPPO.

OPPO víta nedávny rozsudok prvého ľudového súdu v Chongqingu v spore o licenčné poplatky FRAND za štandardné základné patenty spoločnosti Nokia. OPPO je ochotné dodržiavať a plniť rozhodnutie súdu týkajúce sa globálnych licenčných poplatkov FRAND za patenty spoločnosti Nokia a dúfa v aktívne vyriešenie sporu o licenčné poplatky za patenty so spoločnosťou Nokia.

Ide o  prvé rozhodnutie, ktoré potvrdilo rozsah súhrnného licenčného zaťaženia štandardných základných patentov 5G pre odvetvie mobilných telefónov. Poskytuje tak jasné pokyny pre sadzby licenčných poplatkov za tieto patenty pre účastníkov globálneho komunikačného priemyslu. Má tiež významné dôsledky pre licenčné poplatky u týchto patentov v informačných a komunikačných technológiách (ICT) a v ďalších súvisiacich odvetviach (napríklad v oblasti internetu vecí alebo inteligentných automobilov).

OPPO verí, že sa Nokia taktiež podriadi rozhodnutiu súdu a splní ho, aby sa obe strany mohli rýchle vrátiť ku konštruktívnym jednaniam. „Dúfame, že vyriešením tohto sporu pripravíme cestu pre ostatných v odvetví k dosiahnutiu konsenzu ohľadne súhrnných licenčných poplatkov za základné patenty štandardu 5G,“ uvádza spoločnosť OPPO.

OPPO je kľúčovým držiteľom základných patentov štandardu 5G a celosvetovým lídrom v oblasti inovácií inteligentných zariadení a preto neustále presadzuje aplikáciu technických štandardov v tomto odvetví.

K 30. septembru 2023 má OPPO zastúpenie vo viac ako 40 krajinách a regiónoch s patentami komunikačného štandardu 5G a celkovo dokončilo viac ako  5700 globálnych patentových prihlášok. Je držiteľom 2900+ základných skupín patentov na štandardy 5G, ktoré boli nahlásené ETSI a predložilo viac ako  9000 príspevkov ku štandardom 3GPP. Podľa správy Čínskej akadémie informačných a komunikačných technológií z apríla 2023 a správy spoločnosti IPlytics z októbra 2023 o globálnej patentovej sile základných 5G štandardov patrí OPPO medzi svetovú špičku v patentovej sile základných 5G štandardov.

Spoločnosť OPPO sa zaviazala k neustálym inováciám, ochrane inovácií, rešpektovaniu práv duchovného vlastníctva, presadzovania primeraných poplatkov a podpore vytvorenia dlhodobého a zdravého ekosystému duchovného vlastníctva.

OPPO podporuje riešenie sporov o duchovné vlastníctvo medzi poskytovateľmi a nadobúdateľmi licencií prostredníctvom priateľských jednaní na základe vzájomného rešpektovania hodnoty patentov.

Značky: