Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť clickBakers priniesla na slovenský a český reklamný trh riešenie, ktoré mení možnosti nastavenia a cielenia internetových kampaní.

Ako jediná používa technológiu post-click optimalizácie. Nový spôsob prináša výhody nielen inzerentom v podobe navýšenia konverzného pomeru kampane či zefektívnenia nákladov na počet zobrazení, ale i publisherom, ktorí reklamu na svojom webe zobrazujú. Spoločnosti Smart Media Star pomohol systém clickBakers zvýšiť RPM až o 177 percent.

Pri post-click optimalizácii sa obsah reklamnej kampane prispôsobí konkrétnemu používateľovi až po jeho kliku na banner alebo akýkoľvek iný odkaz, a to na základe získaných technických parametrov. Systém clickBakers taktiež umožňuje presne segmentovať online návštevníkov a pre každý segment vytvoriť unikátnu a personalizovanú ponuku. Tieto ponuky môžu klienti podľa potreby v reálnom čase jednoducho upravovať či pridávať podľa toho, aké výsledky prinášajú.

Segmentácia prebieha na základe technických parametrov, akými sú identifikácia lokality podľa IP adresy na úroveň štátu, oblasti, mesta či obce,  operačný systém, typ zariadenia – PC, mobil, tablet, typ pripojenia, IP adresa, mobilný operátor a mnohé ďalšie.

Z optimalizácie kampane na segmentovú optimalizáciu

Spoločnosť Smart Media Star, popredný prevádzkovateľ mobilných webových stránok a aplikácií, hľadala flexibilný nástroj pre nákupcov médií, ktorý by im umožnil distribuovať online návštevnosť a zvýšiť počet konverzií inzerentov. Ich cieľom bolo zdvojnásobiť RPM (Revenue per mille – revenue na 1 000 zobrazení) s objemom 10 000 000 kliknutí za jeden mesiac skúšobného používania systému clickBakers.

Najväčšou výzvou kampane bolo, že spoločnosť Smart Media Star nebola schopná určiť, ktorá ponuka je najvýkonnejšia a aký typ návštevníkov mu prináša konverzie. Ich hodnoty CPM  (Cost per mille – náklady na tisíc zobrazení) boli neuspokojivé. Tento problém pomohol vyriešiť systém clickBakers, vďaka ktorému mohla spoločnosť prejsť na segmentovú optimalizáciu.

V praxi to znamenalo, že si spoločnosť Smart Media Star vytvorila jednoduchý súbor s niekoľkými segmentmi. Pre každý segment vytvorila niekoľko konkurenčných ponúk a sledovala ich výkonnosť. Zvyšok návštevníkov, ktorí nespĺňali vybrané parametre, spadal do generického segmentu a ich návštevnosť bola rozdelená do 3 až 5 rôznych ponúk.

Na dennej báze spoločnosť monitorovala konkrétne segmenty, menila rozdelenie návštevnosti na jednotlivé segmenty a posielala návštevnosť na ponuky s najvyššími konverziami. Takisto neustále pridávala nové ponuky a porovnávala ich s existujúcimi. Týmto spôsobom usmernila väčšinu návštevníkov na najvýkonnejšie ponuky  a zároveň otestovala aj tie nové.  

„Naše skúsenosti s produktmi clickBakers ukázali, že je to zďaleka najlepší spôsob ako spravovať svoju online návštevnosť. Naše RPM sa počas dvoch mesiacov zvýšilo z 0,78 €  na 2,16 € iba vďaka prepnutiu na ich typ optimalizácie“, uviedol Juraj Mikloš, Monetization Specialist zo spoločnosti Smart Media Star. „ClickBakers je jedinečný spôsob riadenia návštevnosti, pri ktorom ide väčšina návštevnosti na najvýkonnejšie ponuky, zatiaľ čo pravidelne testujete aj nové ponuky.“

Vzhľadom k výsledkom, ktoré spoločnosť Smart Media Star dosiahla pomocou systému clickBakers, počíta s využitím post-click optimalizácie aj pri svojich ďalších kampaniach.

Kampaň v číslach

  • Objem návštevnosti – 10,000,000 kliknutí
  • Typy reklamy: presmerovanie, pop-up okná, zobrazenia banerov
  • RPM predtým: 0,78 € na danú kampaň
  • RPM pomocou clickBakers: 2,16 € za rovnakú kampaň
  • Náklady: 0 € v rámci skúšobného mesiaca používania clickBakers, potom 499 $ (Premium plán).

Značky: