Viac ako polovica firiem už dnes tvrdí, že by model predplatného pri obstarávaní technológií uprednostnila.

Vo výsledku je to lacnejšie a pandémia urýchlila zmenu pohľadu na firemné IT aj na Slovensku. Spoločnosť Atos k tejto téme zorganizovala online podujatie Technologické fórum. Tohto sme sa zúčastnili a bolo to naozaj podnetné.

Cloudu sa už nevyhnete

„Dnes sa firmy už len veľmi ťažko zaobídu bez toho, aby mali aspoň časť svojich aplikácií v cloude. Kto pochopil, že sa tomuto trendu nevyhneme a začal sa naň pripravovať, ten to má teraz omnoho jednoduchšie,“ povedal na Technologickom fóre odborník zo spoločnosti Atos Jan Večerka. Pripomenul, že mnohé spoločnosti cloudové aplikácie využívajú už aj teraz. Len si to celkom neuvedomujú. Iné s cloudom chcú začať pracovať cielene a tu dokáže prísť Atos s pomocnou rukou.

Otom, ako cloud využiť a zvoliť si správny prístup najlepšie odpovie kvalitný systémový integrátor. Tento pojem sa síce široko používa, ale firma, ktorá je systémovým integrátorom musí poznať konkrétne potreby firmy a ponúknuť najefektívnejšie riešenie.

„Pracovali sme napríklad na projekte implementácie SAP S/4HANA pre farmaceutickú spoločnosť Zentiva. Ak by sme sa rozhodli pre tzv. on-premise riešenie, znamenalo by to nákup špeciálnych certifikovaných strojov, ktoré sú veľmi drahé,“ vysvetľuje expert Atosu. „Pritom od začiatku, keď sa vývoj ešte len rozbieha a kým sa do systému preklopia všetky dáta a procesy, môže uplynúť pomerne dlhý čas, počas ktorého sa využíva len malá časť hardvéru. Zvolili sme preto cloud, kde hneď od štartu máme k dispozícii certifikovanú infraštruktúru, pri ktorej zákazník platí len za to, čo naozaj využíva,“ dodáva špecialista z Atosu.

Výhodou cloudu je aj to, že v prípade výrobných kapacít na viacerých lokalitách – napríklad v Európe a v Ázii, možno využiť rovnakú infraštruktúru. Prikupujú sa len výpočtové zdroje a úložisko. Je to oveľa efektívnejšie ako mať tieto veci ako svoj vlastný hardvér.

Infraštruktúra ako služba

S uvedenou úvahou a prepočtami súhlasil aj odborník spoločnosti HPE. Rozmach cloudu podľa neho navyše zmenil celkové rozmýšľanie o informačných technológiách a ich postavení v rámci firmy.

„Cloud naučil firmy inak uvažovať. Kedysi sa technológie nakupovali dopredu, na isté obdobie a každú investíciu musel odobriť finančný riaditeľ. Cloud však ukázal, že to ide aj inak a že aj bez veľkých vstupných nákladov sa dá rozbehnúť potrebná infraštruktúra,“ povedal Ondrej Belica.

Cloud nie je pre univerzálny všeliek. Aj na Slovensku máme podniky, ktoré vyžadujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia, čo majú špecifické aplikácie a pre mnohé je prekážkou aj nedostatočné pripojenie na internet. Technologické fórum odpovedalo aj na tento prípad.

„Moderným riešením je siahnuť po infraštruktúre vo forme služby,“ hovorí expert HPE. „Tá podnikom ponúka agilitu, nízke náklady, efektivitu a škálovateľnosť cloudu a zároveň všetky výhody on-premise riešení. Aj preto ponúkame HPE GreenLake, flexibilnú službu infraštruktúry. A to presne v tej kapacite, ktorú zákazník potrebuje, pričom platí mesačne len za to, čo využíva.“

GreenLake model nemusí ponúkať osobitne len úložisko či výpočtovú kapacitu. HPE dokáže prostredníctvom neho dodať aj komplexné riešenia – napríklad celé riešenie SAP HANA ako službu.

„Vieme ju zákazníkovi ponúknuť dynamicky, podľa potreby. Nemusí tak investovať do hardvéru, dostane presne, čo potrebuje a hneď. Ak vznikne napríklad potreba navýšiť pamäťovú kapacitu nad rámec jej adresovateľnosti dvojsocketovým serverom, nahradíme ho viacsocketovým. Zákazník tak nemusí napríklad kupovať drahú pamäť a potom ju nahrádzať, keď veľkosť databázy narazí na technologické limity databázy. V rámci služby automaticky dostane viacsocketový server, ktorý nové nároky zvládne. Cena služby sa pritom odvíja od skutočnej veľkosti SAP HANA databázy, takže ani pri takomto technologickom upgrade nepôjde o výrazné cenové navýšenie,“ povedal na Technologickom fóre špecialista z HPE.

Platiť len za to, čo sa využíva

Ďalším účastníkom tejto časti pokračovania Technologického fóra bol zástupca spoločnosti Dell Technologies. Juraj Griga povedal: „Peniaze vložené do riešenia, ktoré nevyužívate naplno, ste mohli investovať rozumnejšie. Zákazníci chcú platiť len za to, čo využívajú, nepotrebujú mať naddimenzované a nevyužité kapacity, no nechcú sa ani báť toho, že im infraštruktúra nebude stačiť. Každá firma má iné potreby a mala by byť pripravená na rôzne scenáre. Rôzne štúdie však naznačujú, že model ‚as a Service‘ bude využívať najmenej polovica všetkých organizácií,“.

Práve pre zákazníkov, ktoré chcú efektívne a flexibilné riešenie má Dell Technologies pripravené riešenie Apex. Umožňuje im vyskladať si infraštruktúru presne na mieru a platiť len za využité prostriedky.

„Veľkým trendom je však i nový typ architektúry, takzvané hyperkonvergované riešenia,“ hovorí J. Griga. „Ponúkajú firmám efektivitu, agilitu, rýchlosť a celkovo rýchlejší čas, za ktorý sú potom schopné dodať svoje produkty na trh,“ vysvetlil výhody vlajkového riešenia spoločnosti Dell Technologies, VxRail.

Schovajte dáta do bunkra

Nová situácia a väčšia závislosť od moderných technológií však priniesli i nové nebezpečenstvá. Kybernetické útoky sú na dennom poriadku a útočníci vyhľadávajú slabé miesta. Tými sú často používatelia, hlavne ak robia z domu.

„Práve na ich vzdelávanie sa treba sústrediť,“ povedal Ondrej Belica z HPE. Jedným zo spôsobov je praktické testovanie – ostražitosť zamestnanca preverí napríklad nenápadný e-mail, ktorý ho vyzve obnoviť zmazané údaje kliknutím na odkaz – a ak to spraví, dozvie sa, že sa nechal nachytať a musí absolvovať bezpečnostné online školenie.

Firmy však potrebujú silnú ochranu aj zvonka. HPE ponúka servery s technológiou Silicon Root of Trust, kde HPE garantuje zabezpečenie pravosti a nezmeniteľnosti od najnižšej úrovne firmvéru cez BIOS až po vyššie aplikačné vrstvy.

Podobné princípy využíva pri ochrane svojich zákazníkov aj Dell Technologies. „Do našich riešení budujeme niečo ako ‚bunker‘, Vault, priestor, úplne oddelený od produkcie. Lokality sa prepájajú len v čase, keď treba rýchlo zosynchronizovať zmeny.

Vo Vaulte sú navyše nastavené ďalšie bezpečnostné opatrenia, kópie dát sú len v čítacom móde, analytika vyhodnocuje vzorce správania a akonáhle nastane problém, upozorňuje centrum bezpečnostných operácií,“ povedal Juraj Griga. V prípade problému potom možno jednoducho zo zdravej kópie dáta obnoviť.

Experti sa na Technologickom fóre zhodli , že hoci sa návratnosť investície do bezpečnosti počíta ťažko, každá firma si vie vyčísliť, koľko by ju stál hodinový či jednodňový výpadok prevádzky. Práve to je údaj, od ktorého by sa mali odvíjať prostriedky vynaložené na ochranu.

O ďalšej časti diskusie z Technologického fóra 2021, ktorá sa venovala novým formám práce si povieme nabudúce.

Značky: