Cloud zažíva masívny rozmach, dôkazom čoho sú aj posledné čísla výskumnej agentúry Gartner, podľa ktorej celosvetový trh s verejnými cloudovými službami v porovnaní s minulým rokom vzrastie o 16,5% a dosiahne hodnoty 204 miliárd dolárov. Z novej a inovatívnej príležitosti, ktorú cloud predstavoval vo svojich počiatkoch, sa stal štandardný spôsob šírenia nových aplikácií a služieb pre organizácie.

Ďalším fenoménom dnešnej doby je obrovská transformácia Wi-Fi. Boom bezdrôtových zariadení spoločne s rastúcim počtom cloudových aplikácií znamená, že každá organizácia bez ohľadu na svoju veľkosť dnes potrebuje prvotriedne Wi-Fi siete. Ubytovacie a stravovacie zariadenia, nemocnice, veľké verejné priestory, školy aj obchody, tí všetci potrebujú kvalitné a bezpečné siete, aby dokázali splniť potreby dnešných užívateľov.

V dôsledku tohoto rozmachu siete často pokrývajú viacero lokalít, ktoré nemajú vlastných IT odborníkov ani potrebné skúsenosti. Vzhľadom k rastúcej zložitosti prevádzky centrálnym IT oddeleniam často chýba kapacita na to, aby mohli sieťové zariadenia inštalovať, nastaviť, upgradovať a spravovať vo všetkých pobočkách, zatiaľčo prítomnosť miestnych IT odborníkov v každej pobočke by pre organizáciu bola neúmerne nákladná.

Od IT oddelení sa naviac očakáva, že budú s najnovším vývojom v oblasti Wi-Fi držať krok navzdory obmedzeným finančným a personálnym zdrojom. Z hľadiska zaistenia správnej funkčnosti patrí Wi-Fi medzi najzložitejšie technológie, a preto sa organizácie stále častejšie spoliehajú na IT skúsenosti svojich odborných partnerov.

Tento trend vedie k výraznému a trvalému rozvoju Wi-Fi služieb riadených pomocou cloudu, pričom organizácie do podnikových aplikácií stále častejšie premietajú svoju bezdrôtovú a káblovú infraštruktúru. Podľa správy spoločnosti IDC publikovanej v roku 2014 dosiahne do roku 2018 celosvetový trh s podnikovými sieťami WLAN hodnoty 2,5 miliardy dolárov.[1]

Siete riadené pomocou cloudu prinášajú organizáciám všetkých veľkostí niekoľko podstatných výhod a súčasne otvárajú nové príležitosti pre resellerov. Riadenie všetkých aspektov siete (inštalácie, prístupu, zabezpečenia, riešenia problémov aj analytiky) z jedného miesta eliminuje potrebu zamestnávať lokálnych IT odborníkov a súčasne umožňuje rýchle nasadenie, škálovateľnosť a redundanciu.

A najvätšou výhodou je, že koncový užívateľ jednoducho môže kompletnú správu svojej siete zveriť resellerovi, čím mu odpadnú akékoľvek starosti s jej každodenným riadením. Konfigurácia prístupových bodov po ich zapojení do elektrickej siete prebieha automaticky v cloude, čo zjednodušuje prvotné nasadenie a rozšírenie siete. Inštalácia hardwaru tak nevyžaduje prítomnosť technikov na mieste, čo v porovnaní s tradičnými postupmi výrazne znižuje súvisiace náklady.

Naviac to znamená, že každý reseller bez ohľadu na svoju veľkosť môže spravovať viacero lokalít a replikovať konfigurácie identické pre rôzne lokality, takže k riešeniu problémov nie sú nutní ďalší pracovníci ani skúsenosti. Výsledkom je zjednodušenie práce pre IT technikov a nižšie náklady na ich výjazdy k zákazníkovi.

Cloud dáva každému resellerovi príležitosť poskytovať zákazníkom lepšiu hodnotu a komplexne prevracia tradičný obchodný model, pretože prináša lepšie riešenie a lepšie služby za lepšie ceny. Dopyt po poskytovateľoch riadených služieb (MSP) rastie s tým, ako organizácie hľadajú trvalú podporu pre svoje siete z hľadiska zabezpečenia, bezdrôtovej konektivity, obnovy chodu a ďalších IT funkcií.

Zavedením modelu pravidelného predplatného môžu reselleri ako MSP eliminovať nepredvídateľné výkyvy tržieb, ktoré sú obvykle spojené s nákupnými cyklami IT riešení. Miesto jedného inštalačného poplatku tak majú reselleri možnosť služby zákazníkovi poskytovať priebežne, čím sa im otvárajú aj ďalšie a doposiaľ nedostupné možnosti zvyšovania tržieb, ako napr. poskytovanie dátových analýz a riadenie výkonu.

Toto riešenie resellerom poskytuje model, podľa ktorého zákazníci platia podľa svojho rastu, a zákazníkom dáva väčšiu kontrolu nad poplatkami za licencie. Prístup postavený na službách znamená, že zákazník všetko potrebné získava v jednom balíčku, a tým sa nemusí obávať zložitých zmien produktových cenníkov, updatov softwaru, krátkej životnosti produktov ani skrytých konzultačných poplatkov, ktoré sú obvykle spojené nasadením Wi-Fi.

Dopyt po sieťach riadených pomocou cloudu v súčasnosti ženú smerom hore najmä malé a stredné organizácie. Dôvodom je skutočnosť, že kvôli nedostatočným interným zdrojom títo zákazníci obvykle vyžadujú rozsiahlejšiu externú IT podporu. Súčasne však mávajú nižšie požiadavky na infraštruktúru, čo resellerom umožňuje omnoho jednoduchšie nastaviť rozsah ponúkanej podpory a flexibilne ju prispôsobovať potrebám zákazníka. Túto flexibilitu ocenia nielen malé a stredné organizácie, ale aj samotní poskytovatelia riadených služieb, pretože im dáva priestor určiť silné aj slabé stránky ich sietí ešte predtým, než budú v tejto oblasti hľadať a rozvíjať nové príležitosti.

Cloudové siete sú pre resellerov veľkou príležitosťou, ako rýchle rozšíriť portfólio zákazníkov, ktoré dokážu obsluhovať, a súčasne získať trvalý zdroj príjmov, ktorý môže slúžiť ako základ pre rozšírenie  ponuky ich služieb. Vďaka automatickej aktualizácie cloudových sietí a možnosti ich riadenia z jedného miesta je možné ľudské zdroje využívať omnoho efektívnejšie, čo predstavuje ďalšie príležitosti k rastu. Pre resellerov, ktorí chcú ponúkať vyššiu pridanú hodnotu a prejsť na model MSP, a pre poskytovateľov riadených služieb, ktorí chcú zvýšiť svoje tržby, môže byť cloud tou správnou voľbou.

[1] http://www.businesswire.com/news/home/20140410005046/en/Cloud-Managed-Wi-Fi-Market-Reach-2.5-Billion-2018

Značky: