Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Explózia a požiar sú najväčšou hrozbou podnikateľov na Slovensku.

V rámci sveta je najväčším rizikom biznisu už piaty rok po sebe prerušenie prevádzky a dodávateľského reťazca. Takéto výsledky odhalil 6. prieskum Allianz Risk Barometer 2017, v ktorom viac ako 1200 rizikových manažérov veľkých spoločností a skupiny Allianz zo 40 krajín sveta, vrátane Slovenska, identifikovalo najvýznamnejšie podnikateľské riziká.

Na Slovensku strašia požiare a výbuchy

Na Slovensku sa podnikatelia, na rozdiel od zvyšku sveta, oveľa viac obávajú takzvaných fyzických škôd. Tie najväčšie spôsobujú podľa rizikových expertov Allianz – SP práve požiare a explózie. V tesnom závese z pohľadu rizík podnikania nasledujú straty v dôsledku prerušenia prevádzky. „Už niekoľko rokov evidujeme najväčšie škody v podnikoch a výrobných spoločnostiach práve po požiaroch a explóziách. Takéto škody sa môžu vyšplhať aj na desiatky miliónov eur. Klienti si ich často poisťujú v kombinácii s rizikom strát pri prerušení prevádzky, ku ktorej často dôjde práve v dôsledku výbuchu, požiaru či inej udalosti,“ upozorňuje Daniel Ďuračka z odboru veľkých a špeciálnych rizík Allianz – SP. „Doposiaľ najväčšou poistnou udalosťou bol výbuch uniknutého vodíka a zemného plynu počas výrobného procesu. Explózia poškodila výrobné zariadenia továrne, budovy aj elektronický systém riadenia výroby a bolo nutné aj prerušiť celú výrobu. Celková škoda sa vyšplhala až na 30,8 milióna eur. Ďalšou veľkou škodou bol požiar v spaľovni, kde zhorel generátor na výrobu elektrickej energie. Aj tu bolo nutné prerušiť výrobu a celková škoda dosiahla približne 9 miliónov eur“, dodal D. Ďuračka.

PoradieRebríček biznis rizík na SlovenskuPodiel
1.Požiar, explózia52 %
2.Prerušenie prevádzky (vrátane dodávateľského reťazca, výkyvy)48 %
3.Prírodné katastrofy (búrky, záplavy, zemetrasenia)32 %
4.Ľudské zlyhanie24 %
5.Zmeny v legislatíve a regulácii (ekonomické sankcie, protekcionizmus)20 %

  Zdroj: Allianz

Naopak, stagnácia a výkyvy trhu spolu s kybernetickými rizikami, ktoré sú považované za jedny z najväčších globálnych  rizík, pre podnikateľov na Slovensku zatiaľ nepredstavujú kľúčovú hrozbu a v rebríčku skončili na konci prvej desiatky.

Globálny biznis ohrozuje neistota

Prerušenie prevádzky stojí aj na začiatku roka 2017 v centre pozornosti globálnych spoločností ako najvýznamnejšie podnikateľské riziko. Pre firmy predstavuje hrozbu, ktorá môže viesť k značným stratám z príjmov aj preto, že sa objavujú stále nové spúšťače, ktoré znamenajú najmä nefyzické škody či nehmotné nebezpečenstvo ako sú kybernetické útoky, prerušenie spôsobené politickým napätím, štrajky či teroristické útoky. Z dôvodu stále väčšej prepojenosti spoločností a ich dodávateľských reťazcov sa potom ľahšie množia straty v prípade mimoriadnej udalosti. Firmy čelia potenciálnej finančnej strate aj v dôsledku meniacej sa politickej situácie (Brexit, Trump). „Firmy po celom svete sa pripravujú na rok neistoty. Rizikoví manažéri musia počítať s nepredvídateľnými zmenami v právnom, geopolitickom a trhovom prostredí vo svete. Navyše sa objavuje celý rad nových rizík, ktoré si vyžadujú prehodnotenie súčasných nástrojov na monitorovanie a riadenie rizík“, hovorí riaditeľ Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) Chris Fischer Hirs. Hrozbou číslo dva pre firmy vo svete je vývoj na trhu a tretím najväčším podnikateľským rizikom sú podľa prieskumu kybernetické útoky.

PoradieRebríček biznis rizík vo svetePodiel
1.Prerušenie prevádzky (vrátane dodávateľského reťazca, výkyvy)37 %
2.Vývoj na trhu (výkyvy, tvrdá konkurencia, stagnácia na trhu)31 %
3.Kybernetické útoky (počítačová kriminalita, únik dát, IT zlyhania)30 %
4.Prírodné katastrofy (búrky, záplavy, zemetrasenia)24 %
5.Zmeny v legislatíve a regulácii (ekonomické sankcie, protekcionizmus)24 %

     Zdroj: Allianz

Aktuálna situácia v jednotlivých krajinách sa odrazila aj v tohtoročnom rebríčku podnikateľských rizík konkrétnych krajín. Kým politická situácia a prevrat sú suverénne najväčšou hrozbou podnikateľov v Turecku, v Grécku je najväčším rizikom podnikania makroekonomický vývoj, naopak v Japonsku sú to prírodné katastrofy a v Nemecku a Veľkej Británii podnikateľov najviac strašia kybernetické útoky.

Značky: