Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

„Tempo technologického vývoja, ktorého sme za ostatných 12 mesiacov svedkami, je mimoriadne. Dokonca aj pre tých z nás, ktorí sa v odvetví technológií pohybujú celé dekády. Čo bude ďalej?“ zamýšľa sa Johan Paulsson, CTO najväčšieho západného výrobcu bezpečnostných kamier Axis Communications. Spoločnosť Axis na svojom blogu už tradične predstavila zoznam hlavných trendov pre nadchádzajúci rok.

„Technologické inovácie, ktoré sa na nás rútia bez známok spomalenia, prinášajú obrovské príležitosti, ale aj zložité úskalia – oboje väčšie, než sme doposiaľ zažili,“ tvrdí Johan Paulsson. Držať krok so zmenami a ich dôsledkami preto vyžaduje úsilie, nasadenie a vytrvalosť zo strany dodávateľov, zákazníkov i regulačných orgánov. Hlavné trendy v roku 2024 budú podľa Johana Paulssona tieto:

1. Potenciál generatívnej umelej inteligencie v bezpečnosti

Rok 2023 sa stal predovšetkým rokom, kedy do povedomia verejnosti významne zasiahli veľké jazykové modely (LLM), ktoré sú základom generatívnej umelej inteligencie. Každý podnik tak dnes premýšľa nad možnosťami, ako generatívne využiť AI, a výnimkou nie je ani bezpečnostný sektor. V roku 2024 preto očakávajme bezpečnostné aplikácie založené na využití veľkých jazykových modelov a generatívnej umelej inteligencie. Pravdepodobne pôjde napríklad o AI asistentov, ktorí pomôžu kamerovým operátorom s presnejšou a efektívnejšou interpretáciou diania v zábere, alebo o interaktívnu zákaznícku podporu, ktorá ponúkne užitočnejšie a konkrétnejšie odpovede na otázky zákazníkov. Nesmieme zabudnúť ani na prínos, ktorý generatívna AI preukázala pri vývoji softvéru. Aj to sa prejaví naprieč bezpečnostným sektorom.

2. Hybridná architektúra pre efektívnu správu systémov

Hybridná systémová architektúram teda architektúra využívajúca výhody cloudu, on-premise a edge-computingu, je novým štandardom v mnohých riešeniach bezpečnosti. Funkcie sa totiž nasadzujú tam, kde je to najefektívnejšie, čo umožňuje využiť to najlepšie z každého prístupu a zvýšiť celkovú flexibilitu. Koniec koncov systémová architektúra by mala zodpovedať predovšetkým potrebám zákazníkov a nie preferovanej štruktúre jeho dodávateľa kamerového systému. Hybridné architektúry podporujú navyše budúce prípady využitia AI a automatizácie pri správe a prevádzke systémov.

3. „Security“ zostáva, na rad prichádza „safety“

Bezpečnosť, alebo zabezpečenie? Tieto zdanlivé synonymá (v angličtine safety a security) sa v minulosti často spájali do jedinej spoločnej témy. Čím ďalej sa však rozdeľujú na dva samostatné prípady použitia. Zatiaľ čo zabezpečenie (security) súvisí s prevenciou úmyselných činov, ako sú vlámanie, vandalizmus, agresia voči ľuďom a pod., bezpečnosť (safety) sa týka nebezpečenstva a incidentov, ktoré môžu mať negatívny dopad na ľudí, majetok, či životné prostredie, avšak nie sú úmyselné (typickým príkladom sú prírodné katastrofy).

Využití kamerového dohľadu a analytiky pre oblasť „safety“ rýchlo pribúda. Napríklad podniky budú kamerový dohľad hojne využívať na kontrolu dodržiavania zásad BOZP a bezpečných pracovných postupov, ako je napríklad nosenie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP).

Ďalšou oblasťou je zmena klímy a extrémy počasia, ktoré spôsobujú záplavy, požiare, zosuvy pôdy, lavíny a ďalšie neblahé javy. budú verejné orgány stále častejšie využívať video dohľad, environmentálne senzory a analytiku na včasné varovanie pred potenciálnymi katastrofami a zabezpečenie čo najrýchlejšej a najefektívnejšej reakcie na prípadné hrozby.

4. Regulácia a „compliance“ ako hnacia sila technológií

Téma dodržiavania predpisov („compliance“) a globálne regulačné prostredie budú mať stále väčší vplyv na vývoj technológií, ich aplikáciu a využitie. Pravidlá a regulácie sa netýkajú len dodávateľov, ale aj koncových zákazníkov, a preto by sa obe strany mali snažiť o spoluprácu pro ich plnení.

Umelá inteligencia, kybernetické zabezpečenie, udržateľnosť, správa a riadenie spoločností – to všetko sú oblasti, ktoré sa čoraz častejšie dostávajú pod regulačný drobnohľad. Dodávatelia teda musia vyvíjať vlastné technológie a prevádzkovať vlastné podniky tak, aby svojim zákazníkom pri dodržiavaní predpisov pomáhali. Geopolitika a obchodné vzťahy medzi štátmi vedú k reguláciám, ktoré vyžadujú transparentnosť až na úroveň komponentov – najmä ak sa dodávatelia chcú udržať na kľúčových medzinárodných trhoch.

5. „Komplexný“ pohľad na systém

Pod zvýšenou kontrolou sa ocitne čoraz viac aspektov bezpečnostného systému a dodávatelia, no aj zákazníci, budú musieť sledovať, merať a kontrolovať širokú škálu rôznych faktorov. Celkové náklady na vlastníctvo (TCO) sú bezpochyby dôležitým meradlom – to všetci uznávajú. Dodávatelia zabezpečenia však budú musieť čoraz častejšie zohľadňovať a transparentne komunikovať aj celkový vplyv navlastníctvo bezpečnostného systému, a to vrátane nefinančných aspektov, ako sú environmentálne a spoločenské faktory.

„Niet pochýb, že sa rok 2024 ponesie v znamení pokračujúceho technologického pokroku, čo pred každého z nás postaví ďalšie výzvy a nevyhnutné rozhodnutia. V Axise sme ako vždy pripravení spolupracovať s našimi partnermi a zákazníkmi tak, aby nám všetkým budúci rok priniesol len tie najlepšie výsledky – či už v rámci odboru, alebo aj mimo neho,“ uzatvára svoj zoznam Johan Paulsson.

Úplný článok Johanna Paulssona v plnom rozsahu je k dispozícii v angličtine na blogu Axis.

Značky: