Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Internet je úžasná vec: upozorňuje nás na nové aktualizácie softvéru, informuje o dianí vo svete informačných technológií a vo vzácnych chvíľach kľudu môže byť aj skvelým zdrojom zábavy. Z pohľadu predajcov s pridanou hodnotou sa jedná o samé výhody.

Ich zákazníkov naviac internet informuje o novinkách a inováciách, o ktoré môžu posílit svoje siete. Nie všetci zákazníci však celkom chápu, ako je možné nové technológie integrovať do existujúcich sietí, a či to je vôbec vhodné alebo dokonca možné. Pokiaľ ale nová technológia vyzerá atraktívne, je pravdepodobné, že skôr či neskôr ju zákazníci začnú vyžadovať.

Internet – a nové technológie, ktoré so sebou prináša – tak môže pre predajcov s pridanou hodnotou predstavovať požehnanie aj prekliatie zároveň. Pre tých, ktorí sú pripútaní k tradičnému sieťovému riešeniu vyžadujúcemu lokálnu správu a manuálne zapojenie nového hardvéru, je každá vlna novej technológie výzvou. Vrásky na čele predajcom pridávajú napríklad výjazdy k zákazníkom, plánované odstávky a nutnosť problémy riešiť priamo na mieste inštalácie.

Toho všetkého sú ušetrení predajcovia, ktorí ponúkajú správu na báze cloudu. Tí sú naviac omnoho lepšie pripravení na to, aby pomocou nových technológií mohli svojim klientom poskytovať lepšiu pridanú hodnotu, a to najmä z dvoch dôvodov: (1) títo predajcovia dokážu nové riešenia lepšie prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníkov a zavádzať ich spôsobom, ktorý oveľa menej naruší prevádzku v organizácii zákazníka, a (2) rastúca obľuba cloudu znamená, že vývoj nových a inovatívnych technológií stále častejšie vychádza z predpokladu, že správcovia sietí pracujú práve v cloude.

A to nie je všetko, pretože schopnosť implementovať nové technológie rýchlo a s minimálnym narušením chodu organizácie zákazníka umožňuje predajcom cloudových systémov s istotou riešiť požiadavky a návrhy klientov tak, aby klientovi prinášali skutočnú hodnotu. Táto výhoda potom predajcom pomáha budovať so svojimi zákazníkmi pevné, prínosné a dlhodobé vzťahy.

Príležitosti, nie hrozby

Umelá inteligencia (AI), kybernetická bezpečnosť, internet vecí (IoT), inteligentné zariadenia, robotika, kvantové počítače a blockchain: to všetko sa do značnej miery spolieha na cloud, pričom niektoré z týchto položiek nedokážu mimo cloud vôbec fungovať. A to isté stále častejšie platí tiež pre IT prvky, ktoré doposiaľ bývali offline, čo odráža celkový prechod k diaľkovej správe a prístupu. Spomeniete si ešte, kedy ste si naposledy kúpili softvér na CD a nie online? Technológie všeobecne, a nielen tie nové, prechádzajú na cloud a vychádzajú z cloudu.

Pre niektorých predajcov a mnohých z ich klientov však tento prechod nie je jednoduchý. Kvôli tradičnej infraštruktúre, nedostatku zdrojov, nedôvere k novým technológiám alebo ich neznalosti sa niektorí predajcovia a klienti nechcú rozlúčiť so starými riešeniami. Ďalším faktorom, ktorý niektorých ľudí odrádza od cloudu, sú pretrvávajúce obavy z kybernetickej kriminality.

Hoci sú všetky tieto dôvody pochopiteľné, stojí na vratkých základoch. Pokiaľ kybernetická kriminalita prichádza z cloudu (čo je fakt), potom proti nej potrebujeme cloudové riešenie, ktoré využíva umelú inteligenciu a hrozby rieši v reálnom čase. V dnešnej dobe už proste nie je praktické držať všetko iba na lokálnych serveroch.

Ľudia túžia po nových technológiách a sú stále viac zvyknutí na praktickosť, kreativitu, presnosť a možnosť voľby, ktorú im technológie poskytujú v osobnom živote. Väčšina z nás chce mať presne tie isté výhody mať aj v pracovnom prostredí a bolo by hlúpe, aby im v tom predajcovia bránili. Nové technológie totiž majú celý rad hľadísk, ktoré môžu pre klientov byť veľmi praktické, a tým predajcom, ktorí myslia na budúcnosť, umožňujú podstatne zvýšiť hodnotu nimi ponúkaných riešení.

Hmatateľné výhody

Napríklad blockchain, ktorý funguje ako zdieľaná účtovná kniha naprieč mnohými lokalitami a často býva využívaný k automatizovanej realizácii finančných a ďalších transakcií, má veľký potenciál v mnohých firmách a odvetviach. Profitovať z tejto situácie môžu predajcovia, ktorí dokážu funkcionalitu a/alebo podporu blockchainu pridať do existujúcich alebo plánovaných ekosystémov, a to najmä, pokiaľ budú medzi prvými.

Ešte výraznejšie tieto výhody môžu byť v prípade internetu vecí. Spoločnosti všetkých veľkostí chcú do svojich sietí integrovať chytré zariadenia, osvetlenia a vykurovacie systémy ovládané pomocou senzorov a dokonca aj tak bežné veci, ako sú nové routery a ústredne. Zákazníci nepochybne uprednostnia predajcu, ktorý dokáže chytré zariadenia dodať naprogramované k pripojeniu do siete ihneď po ich inštalácii (takže zákazníci ich môžu inštalovať, ako sa im to hodí) a potom ich v reálnom čase ovládať na diaľku. Je prekvapivé, ako často zákazníci zabúdajú, že ich chytré zariadenia sú pripojené k internetu, čo znamená vystavené kybernetickej kriminalite, a preto chytrí predajcovia naviac budú zariadenia s internetom vecí dodávať s najlepším možným cloudovým zabezpečením a ochranou pred malwarom.

Internet vecí naviac predajcom umožňuje zákazníkov rýchlo a ľahko presvedčiť o návratnosti a pridanej hodnote investícii, pretože výhody integrácie chytrých technológií do sektorov, ktoré vyžadujú vysoké výdaje (napr. energetiky) alebo sú intenzívne monitorované (napr. služby zákazníkom), sa prejavia už po krátkej dobe a sú dobre merateľné.

K tomu, aby zákazníci získali zo svojich sietí maximum v podobe vyššej produktivity a lepšieho výkonu, prispievajú aj ďalšie nové riešenia určené ku správe sietí, ako napr. rozdelenie dátových tokov, automatizovaný monitoring sietí a automatizácia pracovných tokov.

Ale pravdepodobne najdôležitejšia výhoda cloudovej a vzdialenej správy sietí súvisí s kybernetickou kriminalitou. Pretože kybernetickí zločinci dnes k útokom na organizácie všetkých typov a veľkostí zneužívajú silu umelej inteligencie, je nutné proti nim nasadiť riešenia, ktoré stoja na umelej inteligencii a reagujú v reálnom čase. Pokiaľ sa kybernetický zločinec pokusí prelomiť vašu obranu a ukradnúť vám dáta (čo sa nepochybne stane, a zrejme aj opakovane), nemôžete sedieť so založenými rukami a čakať na manuálnu aktualizáciu systému alebo na to, až sa dostaví váš IT manažér. Práve naopak, musíte byť ostražití a pripravení v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu okamžite jednať.

Vďaka technológii sandboxing, ktorá v cloude izoluje podozrivé súbory, segmentáciu a segregáciu siete, lokalizáciu IP adries a nepretržitým a okamžitým aktualizáciám antimalwarovej ochrany slúžiacej k eliminácii hrozieb ešte pred ich rozšírením, sa nepostrádateľným spoločníkom organizácií, ktoré berú ochranu svojich dát a sietí vážne, stali cloudové riešenia pre kybernetickú bezpečnosť.

Ako môžu predajcovia ťažiť z nových technológií?

Stručne povedané, nové technológie predajcom pomáhajú dosiahnuť zisk a pozitívne zapôsobiť na zákazníkov. Zákazníci potenciál nových technológií rýchlo rozpoznajú. Predajcovia môžu dialógom so zákazníkmi určiť ich potreby a získať informácie, ktoré sú nutné k tomu, aby dokázali navrhnúť a poskytnúť riešenie, ktoré tieto potreby skutočne spĺňa. K tomu je však nutné, aby predajcovia reagovali rýchlo, čo znamená pracovať na diaľku a po cloude.

Značky: