Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V Pezinku sa konali prvé crash testy sanitných vozidiel na Slovensku, ktoré usporiadala záchranná zdravotná služba ZaMED v spolupráci s Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity. Testy zdôraznili riziká nesprávneho pripútania pacientov a posádky pri dopravnej nehode, s cieľom zlepšiť bezpečnosť v sanitkách.

V areáli Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku uskutočnili dva crash testy s cieľom poukázať na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje nesprávne pripútanie pacientov a posádky v sanitných vozidlách. Tieto testy zorganizovala záchranná zdravotná služba ZaMED v spolupráci s Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline.

Prvý test bol vykonaný pri rýchlosti 19 km/hod., zatiaľ čo druhý pri rýchlosti 40 km/hod. Obe situácie simulovali čelný náraz sanitky, ktorá prepravovala pacienta na nosidlách. Hlavným cieľom týchto testov bolo ukázať, aké môžu byť následky nesprávneho pripútania pacienta a posádky v prípade dopravnej nehody.

Výsledkom týchto nárazových testov je videozáznam zachytený z viac ako 13 kamier, 3D sken miesta havárie a detailná správa obsahujúca výstupné dáta z figurín, spracované súdnymi znalcami v rôznych oboroch, čím bude možné preskúmať priebeh a následky simulovanej dopravnej nehody z rôznych uhlov pohľadu.

„Z týchto modelových situácii dokážeme vyťažiť nárazové dáta, ktoré potom vieme použiť pri rekonštrukcii reálnych dopravných nehôd. Rôzne druhy nárazových skúšok, ako boli napríklad tieto, sú pre nás zaujímavé a venujeme sa im pravidelne,“ dodal assoc. Prof. Ing. Eduard Kolla, PhD. z Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline.

Sanitné vozidlá použité pri týchto testoch boli už vyradené zo služby. V idúcom vozidle boli umiestnené tri figuríny: jedna na mieste vodiča, ktorá nebola pripútaná, druhá na nosidlách, ktorá bola pripútaná len povrchne, a tretia v ambulantnej časti sediaca v tzv. kardiokresle, ktorá bola tiež pripútaná nesprávne.

Príležitosť vyskúšať svoje zariadenia pri havárii využilo aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. „Do crash testu ambulancie sme sa zapojili s cieľom otestovať upevnenie zariadenia AVL, ktoré je súčasťou sanitky. Zariadenie slúži na komunikáciu medzi posádkou a operačným strediskom a je preto nevyhnutným vybavením vozidla. Môžem s radosťou skonštatovať, že zariadenie v teste obstálo na výbornú,“ povedal Július Pavčo, riaditeľ OS ZZS SR.

Tieto testy jasne ukázali dôležitosť dôkladného a správneho pripútania pacientov v sanitných vozidlách. Organizátori dúfajú, že tieto dôkazy pomôžu posádkam a pacientom v sanitných vozidlách lepšie porozumieť dôsledkom nesprávneho pripútania, alebo odmietania pripútať sa a povedú k zlepšeniu ich bezpečnosti v prípade dopravnej nehody.

Značky: