Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý má vydaný  elektronický doklad o pobyte, sa môže stretnúť s nečakaným problémom.

Ak ho od cudzineckej polície dostal po 26. júni 2021, a má záujem si v ňom vydať bezplatný kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis, tak môže obísť naprázdno. Dôvodom je, že dostal elektronický doklad o pobyte so starším typom čipu, na ktorý sa v súčasnosti neumožňuje bezplatné vydanie takéhoto certifikátu cez na to určenú aplikáciu eID.

Potvrdzuje to aj kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb spoločnosť Disig a.s. Ak dostal cudzí štátny príslušník doklad so starším typom čipu, a chce autorizovať dokumenty v rámci komunikácie so štátom, mal by si vybaviť kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis na komerčne dostupnej čipovej karte. Ide minimálne o čipovú kartu vo fullsize formáte (veľkosť bankomatovej karty), ktorá je kompatibilná s čítačkou k eID karte, a kvalifikovaný certifikát s platnosťou na jeden rok.

Zmeny s občianskymi preukazmi a elektronickými dokladmi o pobyte sa začali na Slovensku ešte minulý rok. Ministerstvo vnútra SR začalo od  21. júna 2021 vydávať občianske preukazy s novým čipom, ale u elektronického dokladu na pobyt cudzinca k tomu úplne nepristúpilo. Ministerstvo prisľúbilo, že držitelia, ktorí majú pôvodné elektronické identifikačné karty, resp. elektronické doklady o pobyte, a mali na nich vydané platné kvalifikované certifikáty z obdobia pred 26.6.2021, ich môžu naďalej používať pre elektronické podpisovanie až do konca tohto roku.

Tí, ktorí kvalifikované certifikáty vydané nemali, si ich mohli pomocou aplikácie nahrať len do 25. júna 2021, a tieto im platia do 31.12.2022, kedy príde k ich zrušeniu. Ak to do tohto dátumu nestihli, a majú záujem o využívanie kvalifikovaného elektronického podpisu, tak si musia vymeniť občiansky preukaz či elektronický doklad o pobyte za nový, a zaplatiť príslušný správny poplatok. U elektronického dokladu o pobyte však cudzí štátny príslušník nesmie zabudnúť, že má požiadať o jeho vydanie už s novým čipom.

Značky: