Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadpolovičná väčšina akcionárov spoločnosti Daimler AG sa na valnom zhromaždení v Berlíne zhodla na reorganizácii koncernu Daimler.

Divízie osobných motorových vozidiel a dodávok či divízie nákladných motorových vozidiel a autobusov sa vyčlenia na samostatné právne jednotky. Nová štruktúra koncernu (PROJEKT BUDÚCNOSŤ) sa spustí zapísaním vyčlenenia do obchodného registra, pričom sa bude usilovať o spustenie štruktúry k 1. novembru 2019. Od tohto momentu bude spoločnosť Mercedes-Benz AG zodpovedať za dnešné divízie Mercedes-Benz Cars (osobné vozidlá) a Mercedes-Benz Vans (vany), zatiaľ čo divízie Daimler Trucks (nákladné vozidlá) a Daimler Buses (autobusy) budú patriť pod spoločnosť Daimler Truck AG. Spoločnosť Daimler Financial Services AG, ktorá je už teraz právne samostatná, zmení 24. júla 2019 svoj názov na Daimler Mobility AG. Obe nové spoločnosti budú rovnako ako dnešná spoločnosť Daimler AG a budúca spoločnosť Daimler Mobility AG, nemecké akciové spoločnosti so sídlom v Stuttgarte. Vďaka tomu by mali zamestnanci dostať novú pracovnú istotu. Nová štruktúra spoločnosti zároveň tvorí základ pre zabezpečenie nového kurzu smerom k úspechu v budúcom svete mobility.

Daimler AG ako zastrešujúca spoločnosť kótovaná na burze bude plniť funkcie Governance, strategické a riadiace funkcie a poskytovať služby v rámci celej skupiny. Koncern s troma samostatnými a podnikateľsky slobodnejšími jednotkami tak bude flexibilnejší a lepšie pripravený na plnenie výziev budúcnosti.

Valné zhromaždenie zároveň stanovilo vyplácanie dividendy za hospodársky rok 2018 sumou 3,25 € (v predchádzajúcom roku 3,65 €) na jednu akciu. Suma určená na výplatu dividend predstavuje 3,5 mld. €
(v predchádzajúcom roku 3,9 mld. €).

Po viac než 13 rokoch vo funkcii predsedu predstavenstva spoločnosti Daimler AG a vedúceho divízie Mercedes-Benz Cars sa Dr. Dieter Zetsche vzdal na konci valného zhromaždenia akcionárov svojho mandátu. Jeho nástupcom ako predseda predstavenstva spoločnosti Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars sa stal Ola Källenius.

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo približne 5 000 (v predchádzajúcom roku 6 000) vlastníkov podielov. Celkovo bolo zastúpených 52,91 % základného kapitálu. Členovia predstavenstva dospeli k zhodnému názoru v 93,89 % zastúpeného kapitálu a členovia dozornej rady v 93,51 %.

Značky: