Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Po obrovskom úspechu predchádzajúcich ročníkov, ktoré sa konali v Portugalsku, Španielsku a susednej Českej republike, renomovaná European Leadership Academy spoločnosti Huawei s potešením oznamuje už jej štvrtý ročník.
  • Ten sa bude konať od 21. do 26. júla v Poľskej Varšave. Program opäť ponúkne stretnutia so špičkovými odborníkmi a mentormi počas intenzívneho týždňového školenia.

Súčasť Huawei iniciatívy na kultiváciu talentov Seeds for the Future, Letná škola pre líderky v digitálnom veku podčiarkuje záväzok spoločnosti podporovať digitálnu inklúziu a zmenšovať rodové rozdiely. Ich cieľom je poskytnúť ženám platformu, aby mohli prosperovať a viesť Európu k inkluzívnejšej a udržateľnejšej digitálnej budúcnosti. Tony Yong Jin, výkonný viceprezident Huawei pre európsky región, poznamenal: „European Leadership Academy prispieva k rozvoju talentov a zabezpečuje, aby Európa zostala na čele digitálnej transformácie. Huawei sa zaviazal presadzovať vedúce postavenie žien a my sme hrdí na to, že sme svedkami programov, ktoré im umožňujú prejaviť svoj plný potenciál.“

Letná škola predstavuje výnimočnú príležitosť pre mladé ženy získať prehľad o špičkových technológiách. Riaditeľka Letnej školy Berta Herrero, zdôraznila: „Vzhľadom na to, že generatívna umelá inteligencia je pripravená priniesť revolúciu do rôznych aspektov nášho života, je nevyhnutné, aby sme v tejto oblasti novej technologickej vlny uprednostnili inkluzívnosť. Ženy zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti a práve ich jedinečné zručnosti a talent môžu zabezpečiť, aby budúce nástroje a štruktúry prinášali úžitok všetkým. Som veľmi hrdá na to, že naše školy poskytujú plné štipendiá uchádzačkám z veľmi rôznorodých prostredí a geografických oblastí, čím pretavujú víziu rovnosti príležitostí do reality.“

O škole European Leadership Academy pre líderky v digitálnom veku:

Cieľom spoločnosti Huawei a Školy pre líderky v digitálnom veku je rozpoznať a aktívne podporovať obrovský potenciál ženských talentov.

Prihlášky je možné podávať do 30. apríla 2024 prostredníctvom webovej stránky European Leadership Academy: https://www.europeanleadershipacademy.eu/. Nezávislá porota vyberie 29 uchádzačiek, ktoré dostanú plné štipendium na tento týždňový program. Účastníčky budú vybrané z každého z 27 členských štátov EÚ, pričom ďalšie miesta budú vyhradené pre zástupcov zo šiestich krajín západného Balkánu a Ukrajiny.

Za posledné tri roky Školy pre líderky v digitálnom veku zmenili životy viac ako 100 ženám. Mnohé absolventky teraz zastávajú významné pozície v oblasti technológií, podnikania, globálnej politiky a akademickej obce, prispievajú k práci v prestížnych inštitúciách a medzinárodných organizáciách, ako sú MIT, OSN alebo Európska komisia, pričom jedna z absolventiek pôsobí ako najmladšia poslankyňa estónskeho parlamentu. Ďalšie sa pustili do podnikania a prostredníctvom svojich začínajúcich podnikov stoja na čele inovatívnych technologických riešení v oblasti klímy.

Značky: