Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vzniknutý daňový nedoplatok je po novom možné uhradiť už aj platobnou kartou. Finančná správa v snahe uľahčiť dlžníkom úhradu nedoplatku vybavila svojich exekútorov POS terminálmi. Uhradiť daňový nedoplatok týmto spôsobom je možné, len ak presiahne sumu 170 eur.

Finančná správa pripravila ďalšiu novinku. Daňoví dlžníci majú možnosť po novom komfortnejšie uhradiť svoj nedoplatok, a to  platobnou kartou. Finančná správa pre daňových exekútorov zabezpečila celkovo 36 kusov POS terminálov pre celé Slovensko.

POS terminály sú dostupné  na týchto daňových úradoch a vybraných pobočkách daňových úradov:

Daňový úrad Banská Bystrica: Banská Bystrica (Nová ulica), Rimavská Sobota

Daňový úrad Bratislava:  Bratislava ( Radlinského)

Daňový úrad Košice: Košice (Železničná), Trebišov, Michalovce, Spišská Nová Ves

Daňový úrad Nitra: Nitra (Coboriho), Nové Zámky, Levice, Topoľčany

Daňový úrad Prešov: Prešov (Hurbanistov), Poprad, Bardejov, Vranov nad Topľou, Humenné

Daňový úrad Trenčín: Trenčín  (K dolnej stanici), Nové mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Prievidza, Partizánske

Daňový úrad Trnava: Trnava (Hlboká)

Daňový úrad Žilina:  Žilina (Janka Kráľa), Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš

Daňový dlžník môže uhradiť nedoplatok platobnou kartou napr. akonáhle zistí, že mu bol zo strany daňového úradu zablokovaný účet v banke, po doručení daňovej exekučnej výzvy, pri prejednaní nedoplatku na daňovom úrade s príslušným daňovým exekútorom, či priamo počas návštevy prevádzky daňovým exekútorom. Stačí použiť platobnú kartu a dlžnú sumu zaplatiť.

Finančná správa upozorňuje, že úhrada platobnou kartou nie je možná v prípade, ak ešte nedoplatok nevznikol, ani v prípade, ak nedoplatok nepresiahol výšku 170 eur a ešte nebol odstúpený na vymáhanie. V týchto prípadoch je daňový subjekt povinný postupovať podľa inštrukcií zverejnených na portáli finančnej správy.

Značky: