V prepojenom svete sú dáta takmer všemocné. Ovplyvňujú spôsob, akým vyhľadávame informácie, nakupujeme, prezentujeme sa online na sociálnych sieťach a podobne. Dáta majú dokonca vplyv aj na fungovanie našich prístrojov.

Ľudia už pochopili, že je potrebné chrániť si svoje osobné údaje a začínajú chápať, že dáta sú cennou komoditou, ktorá im môže výrazne obohatiť online zážitky. Podľa nedávneho prieskumu je 53 % používateľov po celom svete presvedčených, že zdieľanie dát zohráva veľkú úlohu vo fungovaní celej spoločnosti. Takmer rovnakému počtu používateľov (47 %) neprekáža zdieľať svoje osobné údaje so súkromnými firmami, pokiaľ im z toho plynie jasný prospech.

Je teda logické, že používatelia zariadení Samsung Galaxy môžu sami rozhodnúť, kto môže ich dáta vidieť a ako sa budú používať. Najnovšie používateľské rozhranie One UI 5 ponúka aj aktualizáciu panelu Zabezpečenie a súkromie, ktorý prácu so zabezpečením dát oproti minulým verziám výrazne uľahčuje.

Menu na zabezpečenie a ochranu osobných údajov sa zlúčilo do jedného systému, takže používatelia môžu okamžite vidieť, aké informácie by mohli byť v nebezpečenstve. Panel prehľadne zobrazuje stav zabezpečenia, umožňuje používateľom rýchlo meniť nastavenia a pomáha im lepšie čeliť rizikám. Na hornej strane panela sú vždy po ruke položky s najväčším vplyvom na digitálne zabezpečenie – zámok displeja, účty, systém SmartThings Find, zabezpečenie aplikácií a aktualizácie. V prípade akýchkoľvek problémov sa okamžite zobrazí varovná hláška v červenej, žltej alebo zelenej farbe podľa stupňa a typu ohrozenia. Systém navyše používateľovi oznámi, aké akcie je v danej situácii vhodné podniknúť (napr. zmeniť povolenie v niektorej z aplikácií).

Správa povolenia v aplikáciách je tiež jedným z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov zabezpečenia osobných údajov, resp. ochrany pred ich nevedomým zdieľaním. Veľký význam majú hlavne nasledujúce štyri typy povolení, ku ktorým sa v zariadeniach Galaxy dostaneme prostredníctvom niekoľkých klikov.

Povolenie na použitie mikrofónu a kamery

Používatelia zariadenia Galaxy si môžu zvoliť, k akým dátam budú mať konkrétne aplikácie prístup. Potreby používateľov sa v tomto ohľade rôznia podľa situácie a typu využitia. Napríklad hráči často potrebujú pri hraní komunikovať s ostatnými. Ak však používateľ zistí, že herné aplikácie smú neustále využívať mikrofón, môže v paneli Zabezpečenie a súkromie opäť otvoriť položku Súkromie a následne svoje preferencie upraviť. Prístup k mikrofónu je možné napríklad obmedziť na dobu, kedy sa daná aplikácia nepoužíva alebo ho zakázať úplne. Rovnaké možnosti sú k dispozícii aj na prístup ku kamere.

Jednoduchá správa služieb spojených s lokalizáciou

Jedným z najdôležitejších údajov, ktoré je dobré mať pod kontrolou je aktuálna geografická poloha alebo lokalizácia. Služby spojené s lokalizáciou dnes používa stále viac aplikácií. V menu Súkromie v paneli Zabezpečenie a súkromie ľahko zistíte, ktoré aplikácie vašu lokalizáciu počas uplynulých 24 hodín nejako spracovávali. Tým je možné jednoducho zmeniť nastavenia pre tieto aplikácie, napr. povoliť sledovanie polohy len pri aktívnom používaní aplikácie alebo ho úplne zakázať. Okrem toho je možné zakázať presnú lokalizáciu a nahradiť ju iba približným určením polohy.

Nastavenie jednotlivých aplikácií

Častokrát sa stáva, že si nejakú aplikáciu stiahneme na konkrétny účel, časom na ňu zabudneme a necháme ju nainštalovanú v systéme, napriek tomu, že ju nepoužívame. Ľudia si často neuvedomujú, že aj tieto aplikácie môžu osobné údaje a aktivity naďalej sledovať, a to aj niekoľko mesiacov po ich inštalácii. Zariadenie Galaxy sa tomu snaží zamedziť tým, že aplikáciám, ktoré sa dlhšiu dobu nepoužívajú odoberajú oprávnenia. Ak chcú používatelia oprávnenie obnoviť, môžu tak kedykoľvek ľahko urobiť v paneli Zabezpečenie a súkromie.

Samsung chce udržať krok s dobou a je mu jasné, že na dátach záleží čoraz viac. Aj naďalej preto bude dbať na bezpečnosť a súkromie používateľov. Používatelia zariadení Galaxy budú môcť vždy spravovať svoje údaje tak, ako budú chcieť.

Zdroje: Global Data Privacy: What the Consumer Really Thinks 2022

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.