Aktuálna mimoriadna situácia obmedzila naše fyzické kontakty a ukázala nutnosť dostupných a fungujúcich technológií. Digitálne nástroje nám dokážu uľahčiť každodenné fungovanie a zefektívniť prácu aj za štandardných podmienok, v núdzovom režime však ich dôležitosť vzrástla. DATALAN, popredný slovenský IT dodávateľ s 30.ročnými skúsenosťami a know-how, sa preto rozhodol rýchlo konať a poskytol svoje IT riešenia, ale aj konzultácie expertov tým, ktorí to momentálne najviac potrebujú.

Vo firme vytvorili tím, ktorí vytvoril ponuku a prispôsobil existujúce riešenia aktuálnym potrebám. Cieľovou skupinou sú jednak verejné inštitúcie, ktoré sú momentálne pod kritickou záťažou a nie vždy sú na tento tlak technologicky vybavené, ako aj mestá a obce, ktoré aj za núdzového stavu musia fungovať a je potrebné ich procesy preklopiť do digitálnej formy. V neposlednom rade vieme pomôcť aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí môžu vďaka moderným nástrojom zostať v kontakte so svojim pacientmi. „Pomáhame tým, čím môžeme. Veríme, že vďaka technológiám môžeme udržať v chode úrady či ambulancie, zvýšiť bezpečnosť ich zamestnancov a prispieť v boji proti šíreniu koronavírusu,“ uviedol k iniciatíve Marek Paščák, generálny riaditeľ DATALANu.

Elektronizácia úradov tu a teraz

Pre mestá a obce je k dispozícii praktické riešenie DIGITÁLNE ZASTUPITEĽSTVO, ktoré dokáže kompletne zastrešiť všetky procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre zasadnutia komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Nezávisle od materiálov umožňuje evidovanie plánu zasadnutí. Pomocou nástroja môže samospráva zároveň sprostredkovať informácie verejnosti. V spojení s portálom Digitalnemesto.sk ponúka ďalšie nástroje na evidenciu a zverejňovanie dôležitých údajov a informácií. Riešenie je dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek bez potreby fyzického kontaktu a vzhľadom na výnimočný stav ho DATALAN poskytuje zdarma až do 30. augusta.
Nielen úrady, ale aj mnohé inštitúcie riešia svoju agendu v papierovej forme, čo v momentálnej situácii môže byť mimoriadne problematické. Pomôcť dokáže ďalšie riešenie z dielne DATALANu – eForm modul, ktorý zvláda elektronizáciu procesov a dokumentov rýchlo a bez veľkých investícií. Súčasne zabezpečí overenie správnosti a kompletnosti zaevidovaných údajov, validáciu dát, aktívnosť elektronickej schránky a doplnenie dodatočných elementov. Prínosy sú rýchlejšia úradná komunikácia, zautomatizovanie procesov, získanie elektronického štruktúrovaného dokumentu ale hlavne, obmedzenie potreby fyzickej komunikácie. Aj toto riešenie poskytuje DATALAN zdarma na 3 mesiace. Nasadenie a konzultácia prebieha elektronicky a nie je k nej potrebná žiadna osobná návšteva. Takéto elektronické formuláre a ich správu pomocou eForm modulu využíva aj Sociálna poisťovňa.

Účinná pomôcka pre lekárov

Obmedzenie osobných návštev dnes platí aj pre lekárov, ktorým vie podať pomocnú ruku rezervačný systém OMEGA na efektívny manažment pacienta a lepšie plánovanie zdrojov zdravotníckych zariadení. OMEGA vie lekárom promptne pomôcť s elektronizáciou agendy a komunikácie s pacientom. Okrem toho určuje poradia podľa závažnosti zdravotného stavu pacientov, prepája jednotlivé oddelenia a pracoviská, poskytuje prehľad vyťaženosti pracovísk a informuje pacientov o termínoch ich vyšetrení a iných informáciách prostredníctvom emailu a sms. DATALAN experti sú pripravení na jeho rýchle nasadenie s možnosťou vyskúšať si jeho výhody na 3 mesiace zdarma. Lekárom dáva firma k dispozícii aj svojich konzultantov, ktorí bezplatne poskytnú online support a poradia s možnosťami digitalizácie. Systém OMEGA využíva napríklad aj Národný onkologický ústav v Bratislave. V zdravotníctve však pomáha DATALAN aj inak: datalanský spin off DATALAN Quality Instruments, ktorý sa venuje vývoju unikátnych priemyselných riešení, prispieva k boju proti koronavírusu tlačením stoviek kusov matíc na tvárové štíty pre zdravotnícky personál. Na základe licencie ČVUT a v spolupráci s „Kto pomôže Slovensku“ rozbehol aj výrobu respirátorov triedy FFP3 pomocou 3D tlače a práve dnes odchádzajú prvé pomôcky, vyrobené touto inovatívnou technológiou, na testovanie slovenským zdravotníkom.

Značky: