Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR podporili problematiku voľného pohybu dát v EÚ na neformálnom stretnutí Rady ministrov, ktoré sa koná v dňoch 17. – 18. júla v estónskom Tallinne. 

Na príchod dátovej ekonomiky sa musia pripraviť všetky členské krajiny Európskej únie, zhodli sa spoločne ministri hospodárstva aj ministri zodpovední za digitálnu agendu. Každý biznis bude v budúcnosti založený na dátach, a to nielen v oblasti informačných technológií, ale aj v iných odvetviach ako automobilový či strojárenský priemysel, zdravotníctvo alebo služby.

Firmy už aj dnes zbierajú dáta, nie vždy ich však vedia analyzovať a využiť ich potenciál. Práca s dátami a pochopenie ich hodnoty môže predstavovať významnú konkurenčnú výhodu pre podnik,“ uviedol na rokovaní štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec. Dátová ekonomika bude tiež hnacím motorom budovania inteligentného priemyslu, pričom Európa by mala zostať lídrom tejto oblasti.

Európska komisia plánuje už v septembri predstaviť nový legislatívny návrh, ktorým bude reagovať na nové dátové trendy. Tento návrh poskytne firmám aj administratívam členských štátov dostatočnú právnu istotu na rozvoj ich digitálneho podnikania, či poskytovania služieb. Regulácia sa zameria v prvom rade na otázky prístupu, spracúvania, prenositeľnosti a vlastníctva neosobných dát, rovnako by však mala odstrániť neodôvodnenú dátovú lokalizáciu a otvoriť trhy krajín EÚ.

Ako všeobecné pravidlo treba aplikovať, že by nemalo záležať na tom, kde sú dáta uchovávané, ale ako sú uchovávané“, zdôraznila Martina Slabejová z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Počas stretnutia ministri členských krajín podpísali spoločnú deklaráciu k rozvoju sietí piatej generácie (5G) v Európe.

Značky: