Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je nominovaný na ocenenie EuroCloud Award 2015. Zaradil sa tým medzi najlepšie európske projekty roka 2015. O nomináciu sa uchádzalo 40 najlepších národných projektov z 11 európskych krajín. Víťazi budú vyhlásení 8.10.2015 počas EuroCloud Gala večera v rámci EuroCloud Forum 2015 v Barcelone. Lídrom konzorcia, ktoré projekt realizuje, je PosAm.

ECE_Award_2015_nowatDCOM je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Obciam poskytne nástroje, ktoré im umožnia zabezpečiť výkon ich kompetencií a služby pre občanov a firmy elektronicky. V rámci projektu sa vytvorí balík softvérových riešení, ktoré budú samosprávam poskytované spôsobom „softvér ako služba“ (SaaS). Úrady budú vybavené novou výpočtovou technikou, spolu s kompletnou technickou podporou a údržbou.

Do septembra 2015 sa do projektu zapojilo už viac ako 1400 obcí. Ich občania budú môcť vďaka projektu DCOM komunikovať so samosprávou elektronicky. Agendu budú môcť vybavovať kedykoľvek a kdekoľvek. „Otváracie hodiny“ budú 24 hodín 7 dní v týždni. Občanovi alebo firme bude stačiť len internetové pripojenie a vybaví všetko z pohodlia domova alebo kancelárie. Občanom aj firmám to prinesie významné úspory času aj nákladov. Celý rad výhod sa otvára zapojeným obciam aj mestám. Tie získajú ucelené riešenie ktoré ich odbremení od starostlivosti o IT a zabezpečí súlad s legislatívou. Prepojenie na rôzne štátne registre zníži administratívnu záťaž a chybovosť.

Nomináciu vnímame ako významné ocenenie unikátnosti projektu v celoeurópskom kontexte. Vysoký záujem zo strany obcí je zároveň dôkazom atraktívnosti celej myšlienky a zárukou životaschopnosti projektu do budúcna,“ hovorí Peter Kolesár, riaditeľ pre verejnú správu PosAm.

PosAm pôsobí v projekte v úlohe systémového integrátora. Zodpovedá za vybudovanie infraštruktúry pre prevádzku všetkých informačných systémov, integráciu a prepojenie na referenčné registre a vybrané informačné systémy verejnej správy, prepojenie systémov DCOM a súčasných informačných systémov obcí a podporné moduly pre samotnú prevádzku celého riešenia. PosAm zabezpečuje tiež bezproblémovú prevádzku a údržbu celého riešenia, čo zahŕňa prevádzku a údržbu hardvéru dátového centra, softvérových riešení, podporu koncových zariadení obcí a zabezpečenie služieb call centra.

EuroCloud je nezisková organizácia združujúca významné národné i nadnárodné IT a konzultačné firmy. Jej cieľom je popularizovať a pomáhať šíriť cloudové  technológie prostredníctvom pan-európskej znalostnej siete zákazníkov, poskytovateľov, výskumných centier a silných vzťahov s európskymi inštitúciami, Komisiou a Parlamentom. EuroCloud Award je ocenenie pre firmy a organizácie za najlepšie cloudové služby a riešenia v celoeurópskom priestore.

Značky: