Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rodičia, ktorým sa narodili deti so zdravotným znevýhodnením, to mali vždy náročnejšie oproti ostatým. V dobe ekonomickej neistoty však na nich dolieha ťarcha nepretržitej špeciálnej starostlivosti oveľa viac. Nadačný fond Slovanet ako jeden z vedúcich zdrojov priamej grantovej pomoci pre deti a mladých ľudí s obmedzeným pohybom pracoval v roku 2022 ešte aktívnejšie. Na podporu 45 rodín s diagnózou detskej mozgovej obrny (DMO) či svalovej dystrofie a ďalšie verejnoprospešné projekty venoval o 40 % viac prostriedkov oproti minulému roku.

Pomoc najmenším, ktorí musia prekonávať v živote viac prekážok kvôli svojmu fyzickému, ale aj mentálnemu a častokrát tiež sociálnemu hendikepu, je poslaním Nadačného fondu Slovanet od svojho založenia v roku 2015. Jedným z najstabilnejších dlhodobých pilierov jeho fungovania je unikátny grantový program pre podporu fyzických osôb s DMO a svalovou dystrofiou. Práve táto oblasť bola z hľadiska podpory firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku doteraz poddimenzovaná. Nadačný fond známeho telekomunikačného operátora pokryl v roku 2022 potreby ďalších 45 rodín, ktoré dennodenne čelia neľahkej zdravotnej situácii svojich detí a tiež rastúcim výdavkom za dochádzanie na rehabilitácie, absolvovanie pobytov v špecializovaných zariadeniach či zaobstaranie zdravotníckych pomôcok na podporu pohybu.  

Jedným z podporených detí je aj štvorročný Jurko Hrajnoha, ktorý sa narodil s diagnózami hydrocefalus a spastická triparéza – jednou z foriem DMO. Z grantového príspevku absolvoval v novembri sériu rehabilitačných cvičení v zariadení OZ Napreduj v Trenčíne. V rámci tohto cvičenia sa fyzioterapeuti zamerali na Jurkove najproblematickejšie miesta – zlepšovali jeho koordinačné schopnosti, cvičili jemnú motoriku, balančné cviky a posilňovali chrbtové a brušné svalstvo. „Jurko vždy po intenzívnych rehabilitačných pobytoch vykazuje zlepšenie. Je fyzicky aktívnejší a pevnejší. Je to hneď poznať pri jeho chôdzi, a to aj pri chôdzi po schodoch, alebo aj pri hrách, kde môžeme pozorovať zlepšenie jemnej motoriky. Jurko cvičí s fyzioterapeutmi veľmi rád, vždy ich poslúchne a snaží sa splniť daný cvik. Je radosť sa na nich pozerať. O Jurkovi tvrdia, že má veľkú šancu začleniť sa medzi svojich rovesníkov po fyzickej aj mentálnej stránke. Tomu sa mi veľmi tešíme,“ hodnotia zmysel rehabilitácií rodičia malého bojovníka.

Silnela aj pomoc cez organizácie pre znevýhodnených

Vďaka príspevku z otvoreného grantového programu sa tento rok darilo posúvať vo svojej práci aj viacerým neziskovým organizáciám, občianskym združeniam aj ďalším jednotlivcom – zdravotne znevýhodneným športovcom. Nadačný fond Slovanet podporil viaceré z týchto projektov po prvýkrát. 

Centrum Possibilitas v Piešťanoch môže vďaka tomu zefektívniť svoju pomoc deťom s neuromuskulárnymi ochoreniami a diagnózou DMO. V zariadení pribudlo z fondu najmodernejšie zariadenie na progresívnu fyzikálnu terapiu tzv. rázovými vlnami, vďaka čomu je možné znížiť svalové napätie pri rehabilitáciách a zlepšiť výsledky terapie a liečbu malých pacientov. V Prešove putoval grant do OZ MAKO SK, a to na nákup prídavného hybridného pohonu k mechanickému invalidnému vozíku. Ide o užitočnú pomôcku pre ľudí, ktorí sa nedokážu hýbať svojimi vlastnými silami. Deti s neurologickými problémami hospitalizované v Národnom ústave detských chorôb môžu využívať špeciálne uzatvárateľnú postieľku, určenú na lepšie zvládanie ich nečakaných záchvatov. Nadačný fond Slovanet prispel aj na urýchlenie systémových zmien pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Deje sa tak vďaka podpore združenia Úsmev pre druhých, ktoré pracuje na vytvorení celoslovenského modelu sprostredkovania včasného poradenstva medzi lekármi a rodinami, ktoré sa musia vysporiadať s narodením zdravotne znevýhodneného bábätka.

Špeciálne olympiády Slovensko je športová organizácia, ktorá rozvíja šport detí a mládeže s intelektuálnym znevýhodnením v podobe celoročných tréningov a tiež súťaží. Slovanet je jej stabilným partnerom a zo svojho Nadačného fondu sa postaral o vydarený priebeh augustového kempu vo Vršatskom Podhradí zabezpečením športových pomôcok, ktoré si deti odniesli aj domov, aby mohli cvičiť po celý rok. Nielen malí, ale aj už skúsení športovci so zdravotným znevýhodnením môžu v spolupráci s týmto systémom pomoci napredovať. Príkladom je aj Jaroslav Šalaváry, ktorý sa vypracoval po ťažkej autonehode na jedného z najlepších paragolfistov na Slovensku a ktorý má aj vďaka tejto podpore príležitosť zbierať medailové úspechy na domácich aj zahraničných turnajoch.

Takmer 5 000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v centrách pre deti a rodiny, ktoré sa pretransformovali z detských domov. Ústavná starostlivosť im však nedokáže dať to, čo potrebujú najviac – blízky vzťah s dospelým človekom, ktorý by sa im nezištne venoval. Program BUDDY hľadá a spája dobrovoľníkov s deťmi, ktorí ich dlhodobo sprevádzajú a pripravujú na samostatný život. Súčasťou rozvíjania týchto ľudských príbehov je už niekoľko rokov aj Nadačný fond Slovanet.

V roku 2021 sme aj v dôsledku pokračujúcej pandémie zaznamenali útlm a frustráciu dobrovoľníkov aj interného tímu. Do toho vo februári tento rok vznikol aj vojenský konflikt v susednej Ukrajine, ktorý má vzhľadom na geografickú blízkosť priamy dopad aj na ľudí v našom programe. Tým sa zintenzívnila potreba znovu-objavovania motivácie pre BUDDY dobrovoľníctvo, stálosť a stabilitu v každodennom živote ako aj v BUDDY vzťahu,“ hovorí Jaroslav Timko, prevádzkový riaditeľ organizácie PRO VIDA. Prioritou podpory sa teda stala stabilizácia existujúcich, približne 90 vzťahov medzi dobrovoľníkmi a deťmi a tiež podpora vzniku ďalších 15 nových vzťahov. „Sme veľmi radi, že naše BUDDY dvojice sú na konci roka 2022 v dobrej kondícii a veríme, že rok 2023 bude o niečo priaznivejší pre rozvoj BUDDY vzťahov,“ dodal Jaroslav Timko.

Nadačný fond Slovanet pokračoval v roku 2022 aj v podpore organizácií pre malých onkologických pacientov. Stál pri košickom hospici Svetielko pomoci a podporil aj činnosť združenia Svetielko nádeje v Banskej Bystrici s cieľom uľahčiť organizáciu ozdravného pobytu pre pacientov v Chorvátsku.

Diel v mozaike pomoci pre ľudí z Ukrajiny

Situácia, ktorá nastala vo februári za našimi východnými hranicami, otriasla celou spoločnosťou. Ako väčšina firiem na Slovensku, aj Slovanet sa prostredníctvom svojho Nadačného fondu pridal k spoločnému dielu pomoci pre našich ukrajinských susedov. Na okamžitú humanitárnu pomoc vyčlenil 10-tisíc eur. Tie boli využité na vybudovanie výdajne teplej stravy v priestoroch Červeného kríža v Humennom a vybavenie evakuačných stanov na hraniciach v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Prešov.

„Rok 2022 bol opäť výnimočný – žiaľ, v tom negatívnom slova zmysle. Bol skúškou pre každého z nás,  jednotlivcov a rodiny, ako si zachovať svoju ľudskosť. A tiež výzvou pre firmy, ako byť čo najviac spoločensky prospešné. V Slovanete sme sa snažili v rámci našich možností robiť maximum a pevne verím, že to ľudia, ktorým sme z Nadačného fondu poslali našu finančnú aj morálnu podporu, cítili. Ak sme čo i len čiastočne v danom okamihu pomohli zmierniť bolesť, dodať radosť z nového kroku a podporiť nádej do budúcnosti, naše poslanie považujeme za splnené,“ uvádza zakladateľka a členka rady Nadačného fondu Slovanet, Enikö Trupová.

Nadačný fond Slovanet za 8 rokov svojho fungovania na Slovensku podporil 497 verejnoprospešných projektov sumou takmer 220-tisíc eur. Za bezprecedentný rok 2022 prerozdelil najviac financií v doterajšej histórii, ktoré dosiahli výšku takmer 43-tisíc eur.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.