DigiCert dosiahol prvenstvo na trhu komerčných certifikátov a stal sa najväčšou komerčnou certifikačnou autoritou. Je to dôkaz najvyššej kvality produktov a služieb, ktoré nájdete aj na SSLmarkete.

SSL/TLS certifikáty sú na internete nevyhnutné

S digitálnymi certifikátmi sa každý používateľ internetu denne stretáva. Šifrujú komunikáciu medzi serverom a klientom tak, aby ju nebolo možné odpočúvať. Sú teda základným kameňom bezpečnosti na internete. Bez nich nie je možné s návštevníkmi a klientmi komunikovať.

Digitálny podpis, ktorý DigiCert tiež ponúka, je základom pre dôveryhodnú a bezpečnú e-mailovú komunikáciu. Dokladá pôvod a nemennosť správy, ale pomocou elektronického podpisu môžete správu aj zašifrovať.

Kupujte digitálne certifikáty od tých najlepších

Prvenstvo na trhu DigiCert získal predbehnutím spoločnosti Sectigo (predtým Comodo). Momentálne mu patrí vyše 21 % z celkového počtu vydaných SSL/TLS certifikátov. SSLmarket ako najväčší predajca na Slovensku a v strednej Európe vždy spolupracoval s lídrom na trhu digitálnych certifikátov, ktorý garantuje najvyššiu kvalitu služieb.

DigiCert ponúka kompletné PKI služby

Certifikačná autorita DigiCert ponúka prostredníctvom svojich partnerov (SSLmarket) kompletné portfólio PKI služieb. Okrem tradičných SSL/TLS certifikátov pre webové servery a služby môžete získať osobné certifikáty pre elektronický podpis (S/MIME), certifikáty pre podpis dokumentov a ocenenia pre podpis kódu, ktoré potrebujú vývojári softvéru.

Po akvizícii certifikačnej autority QuoVadis vám SSLmarket dodáva aj kompletné služby pre kvalifikovaný podpis a pečať podľa nariadenia eIDAS. V SSL Market vám radi s výberom kvalifikovaného certifikátu poradia.

Ing. Peter Tomaščík
špecialista na bezpečnostné SSL certifikáty, www.sslmarket.sk