V tejto časti sa pozrieme na významné transformácie a prvky v oblasti social e-commerce a na špecifické aspekty neustále významného fenoménu digitálnych influencerov.

Social e-commerce – Digitálne nákupné centrum 4.0

Digitálnemu marketingu budú veliť sociálne médiá aj v roku 2020. Popri mnohých iných trendoch sa však do popredia dostáva samotný predaj prostredníctvom sociálnych sietí a médií ako Instagram či Pinterest. Význam etablujúceho sa fenoménu potvrdzuje aj štatistika Svetového indexu internetu (Global Web Index), ktorá uvádza, že 1 zo 4 ľudí už uskutočnil nákup prostredníctvom sociálneho média. Výhodou predaja na sociálnych médiách je nielen presnejšie zacielenie, ale najmä potenciál nadviazania vzťahu so zákazníkom.

Sociálne siete a médiá totiž vo všeobecnosti predstavujú výnimočný nástroj CRM a súčasne moderný spôsob formovania a udržiavania vzťahu s chytrým zákazníkom. O elementárnej forme predaja prostredníctvom sociálnych sietí hovoríme už v prípade firemnej stránky na Facebooku, LinkedIn profile alebo profesionálnom účte na Twitteri či Instagrame. Vo všeobecnosti teda pojem pokrýva podkategóriu elektronického obchodu zahŕňajúcu využitie sociálnych médií podporujúc interakciu značky a zákazníka za súčasnej stimulácie požadovaného zákazníckeho správania (napr. nákup, registrácia a pod.).

Samotný predaj na sociálnej sieti však predstavuje unikátny element social e-commerce, stimulovaný správaním a charakteristikami aktuálnych spotrebiteľov na jednej strane a technologickou inováciou na strane druhej. Významnú pozíciu zastáva najmä Instagram, nakoľko až 60 % spotrebiteľov objavuje nové produkty práve prostredníctvom tejto aplikácie. Sociálne médiá, siete a aplikácie sa tak čoskoro stanú paralelnými virtuálnymi avšak plnohodnotnými nákupnými centrami nastupujúcej generácie.

(Mikro)Digitálni influenceri alebo keď je autentickosť dôležitejšia než veľkosť  publika

Význam a napredujúcu pozíciu influencer marketingu potvrdzuje nielen až 325 % nárast vyhľadávanosti samotného pojmu v Google, ale aj štatistiky uznávanej platformy Socialmediatoday. Každý dolár investovaný do spolupráce s influencerom produkuje priemernú návratnosť až 6,5 dolára, pričom sa predpokladá, že práve v roku 2020 sa influencer marketing stane odvetvím dosahujúcim takmer 11-krát vyššiu návratnosť investícií než dnes už takpovediac „tradičné“ formy digitálneho marketingu.

Z hľadiska efektivity sa do popredia dostáva najmä kategória mikro-influencerov s rozsahom sledovateľov 10k ÷ 100k. Táto kategória súčasne predstavuje aktuálne najrozsiahlejšiu skupinu digitálnych osobností, ktorá je spájaná aj s atribútmi  odbornosti, vierohodnosti a lojality budovanej na pozadí ich záujmu až vnorenia do špecifickej oblasti. Potenciál influencer marketingovej kampane podporujú aj ďalšie štatistiky: 74 % spotrebiteľov je pri výbere produktu a nákupe ovplyvnených odporúčaniami prezentovanými na sociálnych sieťach, pričom až 92 % spotrebiteľov uprednostní odporúčanie od ľudí, ktorých sledujú na sociálnej sieti v porovnaní s inými formami reklamy.

Samozrejme, vyššie uvedené trendy sú len malou ochutnávkou digitálneho shaku, ktorého nepostrádateľnými ingredienciami sú samotné dáta formujúce relevantné pohľady a strategické rozhodnutia. Je však nevyhnutné si neustále pamätať, že zámerom nie je (nemalo by byť) uskutočniť jednorazovú transakciu, ale budovať tzv. lifecycle marketing s cieľom boostovať konverzie a podporiť retenciu zákazníkov, a to s využitím princípov umelej inteligencie, automatizácie či personalizácie.

Autor: Oľga Púchovská – externý konzultant Effectix