Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V závode spoločnosti BMW Group v Mníchove je už všetko na mieste a pripravené na začiatok výroby plne elektrického modelu BMW i4.

Po šiestich týždňoch intenzívnych prác na úprave sa opäť rozbehla výroba vozidiel a k linke sa vrátilo približne 5 000 zamestnancov. „Úspešne, načas a bez komplikácií sme zavŕšili najnáročnejšiu prestavbu a úpravu nášho závodu,” povedal riaditeľ závodu Robert Engelhorn. V domácom závode spoločnosti BMW Group sa začína nová éra: „Náš závod odteraz dokáže na jednej linke vyrábať plne elektrický model BMW i4, pričom na rovnakej linke vznikajú aj vozidlá s naftovým, benzínovým a hybridným pohonom,” dodal Engelhorn.

Dôsledné plánovanie a príprava ako aj vynikajúca spolupráca medzi mnohými domácimi aj externými partnermi znamenala, že závod spoločnosti BMW Group v Mníchove sme za iba šesť týždňov dokázali pripraviť na koncepty mobility budúcnosti,” oznámil Engelhorn. Celkový vývoj a úprava závodu si vyžiadali investície vo výške okolo 200 miliónov eur. Približne 700 miliónov eur už predstavuje výška investícií medzi rokmi 2015 a 2018 do inštalácie novej lakovne šetrnej k zdrojom ako aj rozšírenie karosárne pre potreby produkcie BMW radu 3.

V ostatných týždňoch sa tím musel vyrovnať s náročnou výzvou v podobe stiesnených priestorov v jednotlivých halách, čo sťažovalo úpravu a inštaláciu nových technológií. Predchádzajúce systémy museli byť odstránené na veľmi malom priestore a to isté platilo aj o inštalácii a spustení nových. Ešte pred samotnou úpravou závodu sa všetky zmeny výrobných liniek pripravili a navrhli pomocou digitálnych systémov a vo virtuálnej realite. „To nám umožnilo čo najlepšie využiť obmedzené priestory dostupné v našom závode a zároveň sme presne videli, na čo sa musíme pripraviť,” vysvetľoval Engelhorn. Mnohé pripomienky k úpravám prišli priamo od samotných pracovníkov vo výrobe. Pomocou okuliarov s virtuálnou realitou získali presný pohľad na to, ako bude vyzerať ich pracovné miesto a poskytli hodnotné podnety k ergonómii a k úprave procesov.

Karosáreň v mníchovskom závode je žiarivým príkladom premyslenej a efektívnej integrácie, pretože väčšina procesov spojených s modelom BMW i4 sa dá vykonávať aj na existujúcich karosárskych zariadeniach. Dodatočné systémy si vyžiadalo iba zostavovanie podlahy a zadnej časti modelu BMW i4, pretože elektrický pohon a vysokonapäťové batérie sú odlišné ako v prípade bežných konštrukcií. Približne 550 kg vážiace batérie bude do karosérie upevňovať nový a plne automatizovaný systém, ktorý využíva kamery na kontrolu či sú batérie správne umiestnené. Batérie sa plne automaticky aj na linku privážajú a následne montujú do karosérie.

Výroba modelu BMW i4 si vyžiadala aj elektrický dopravník nad hlavami a výkonnejší dopravník v priestoroch finalizácie vozidla. „Toto bola najkomplexnejšia úprava výrobnej linky v histórii závodu v Mníchove,” podčiarkol Engelhorn.

Množstvo asistenčných systémov vodiča, bezpečnostných prvkov a možností konektivity sa neustále zvyšuje, pričom funkčné testovanie rôznych inovácií vo vozidle a technológií počas výroby sa stáva čoraz náročnejším. Na splnenie stále vyšších nárokov začal závod v Mníchove používať digitálne prepojené výrobné a testovacie systémy. Náročnú logistiku a výrobné procesy podporuje aj mnoho riešení z oblasti digitalizácie a premyslených prepojených systémov.

Počas úprav závodu v Mníchove sa za ostatné týždne kládol najväčší dôraz na zabudovanie výroby modelu BMW i4 do existujúcich systémov. No okrem toho sa pripravovali aj systémy a procesy na sériovú výrobu modelu BMW M3, ktorý bude taktiež vznikať na tej istej výrobnej linke. Domáci závod spoločnosti BMW Group vznikol v roku 1922 a teraz je nastavený tak, aby vyrábal široký záber modelového portfólia vrátane vozidiel ako BMW i4 ale aj hybridne či spaľovacími motormi poháňané BMW radu 3 Sedan a BMW radu 3 Touring či nové BMW M3.

Neobyčajná flexibilita závodu a výnimočné schopnosti pracovného tímu sú veľkou devízou.

Značky: