Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Náhle a nepredvídateľné zmeny počasia spôsobujú každé leto problémy aj dovolenkárom. Požiare, silné búrky a víchrice, ktoré zasiahli niektoré európske letoviská spôsobili obrovské škody nielen na majetku. Aktuálne sužujú dovolenkárov rozsiahle požiare v blízkosti obľúbených letovísk v Chorvátsku, ktoré patrí k top dovolenkovej destinácii Slovákov. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak miesto vašej dovolenky zasiahne ničivý živel a ako konkrétne pomôže v takomto prípade cestovné poistenie.

Vzhľadom na nestabilné počasie a hroziace živelné udalosti v obľúbených dovolenkových destináciách odporúčame dovolenkárom uzatvoriť si cestovné poistenie s komplexným krytím, ktoré nahradí nielen liečebné náklady pri úraze či chorobe, ale kryje aj zachraňovacie a vyslobodzovacie náklady na horách či vo vode alebo stratu či poškodenie batožiny.

„V rámci liečebných nákladov má poistený zabezpečený odvoz do  najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, prípadne repatriáciu na Slovensko, ak je to potrebné. Dovolenkárom odporúčame, aby v takomto prípade volali asistenčnú službu poisťovne, ktorá pomôže v zabezpečení prepravy klientov v ohrození späť na územie SR, ale pomôže aj pri hospitalizácii, poskytne právnu pomoc či pomoc pri pátraní,“ odporúča manažérka pre cestovné poistenie UNIQA Eva Trajboldová.

Dovolenkárov však  upozorňujeme, že v prípade živelnej pohromy v mieste ich pobytu musia dodržiavať pokyny miestnych úradov, polície a záchranných zložiek.

Pre prípad akýchkoľvek nepredvídateľných udalostí odporúčame, aby si dovolenkári pred vycestovaním poistili aj Storno poplatkov. V rámci komplexného balíka cestovného poistenia je storno kryté automaticky, dá sa však poistiť aj samostatne k liečebným nákladom. V takomto prípade  môžu dovolenkári ešte pred vycestovaním stornovať zájazd aj z dôvodu živelnej pohromy v cieľovej destinácii.

„Musí však existovať oficiálne vyhlásenie MZV a EZ SR k necestovaniu do danej krajiny/oblasti alebo k jej opusteniu. V takýchto prípadoch dokonca poistenie kryje Storno poplatok bez spoluúčasti, teda až do výšky 100% storno poplatku,“ vysvetľuje Eva Trajboldová z UNIQA. 

Ak už sa klient nachádza v zahraničí a miesto dovolenky postihne živelná pohroma, môže za rovnakých podmienok ako pri storne poplatkov prerušiť cestu. Úhrada nákladov sa v tomto prípade hradí z poistenia Prerušenia cesty, ktoré je súčasťou vyšších balíkov cestovného poistenia. V takom to prípade odporúčame riadiť sa pokynmi  MZV a EZ SR a kontaktovať asistenčnú službu poisťovne.

 „Ak aj ministerstvo  zatiaľ oficiálne cestovné odporúčanie na danú oblasť nevydalo a klient sa cíti ohrozený, asistenčná služba poisťovne môže v závislosti od vážnosti situácie rozhodnúť o prevoze do vlasti aj skôr,“  hovorí E. Trajboldová.

V každom prípade by mali ľudia pred vycestovaním resp. počas pobytu v krajine, ktorú zasiahla mimoriadna živelná pohroma, sledovať stránku MZV a EZ SR, ktoré vydáva cestovné odporúčania.

„Ak je pre danú krajinu vyhlásený stupeň rizika č. 4, teda necestovať do takejto krajiny alebo ju opustiť a poistený by napriek tomuto varovaniu do krajiny vycestoval alebo ju odmietal opustiť, zotrvával v nej a utrpel by škody, nie je poistením krytý,“ upozorňuje E. Trajboldová z UNIQA.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.