Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť ESET, ktorá je globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zverejnila správu SMB Digital Security Sentiment Report 2022. Zamerala sa v nej na skúmanie vnímania kyberbezpečnostných hrozieb malými a strednými firmami (SMB) v širšom kontexte udalostí uplynulých mesiacov, ktoré mali vplyv na bezpečnosť vo svete. Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 1 200 manažérov z firiem v Európe a Severnej Amerike.

Podľa údajov z prieskumu, viac ako dve tretiny SMB firiem zažilo počas uplynulých 12 mesiacov bezpečnostný incident súvisiaci s možným únikom dát. Zasiahnutým spoločnostiam to spôsobilo priemerné škody v hodnote takmer 220-tisíc €. Najväčšie obavy majú v súvislosti s kybernetickými útokmi firmy práve zo straty dát (29 %). Aj napriek tomu, že si manažéri uvedomujú možné dôsledky útoku, až 70 % z nich uviedlo, že investície firiem do zabezpečenia nedržia tempo s nedávnymi zmenami v ich prevádzkových režimoch, napríklad s hybridnou prácou.   

Dáta z najnovšej správy o kybernetickej bezpečnosti ESET Threat Report ukazujú medziročne 20-percentný nárast detekcií hrozieb. Až 83 % opýtaných predstaviteľov firiem si pritom myslí, že „kybernetická vojna je veľmi reálna hrozba, ktorá môže ovplyvniť všetkých,“ čo naznačuje, že neustále pribúdajúce hrozby významne vplývajú na zmýšľanie SMB spoločností. 74 % malých a stredných spoločností si zároveň myslí, že sú zraniteľnejšie voči kybernetickým útokom ako veľké korporácie.

Pre respondentov predstavujú na najbližších 12 mesiacov najväčšie obavy tieto bezpečnostné výzvy:

  • Malvér – celkovo 70 %, štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný vo Švédsku – 50 %
  • Útoky cez webové stránky – celkovo 67 %, štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný v Španielsku – 87 %
  • Ransomvér  – celkovo 65 %, štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný v Dánsku – 80 %
  • Bezpečnostné problémy tretích strán – 64 %
  • DDoS útoky – 60 %
  • RDP (Remote Desktop Protocol) útoky – celkovo 60 %, štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný v Španielsku – 79 %

Ďalším zistením je, že firmy si príliš neveria v otázke svojej kybernetickej odolnosti. Iba 48 % respondentov uviedlo, že sa cítia pomerne alebo veľmi isto ohľadom svojej kybernetickej odolnosti. Zaujímavosťou je, že škandinávske krajiny (32 %) majú v tomto smere výrazne nižšie sebavedomie ako zvyšok Európy a Severnej Ameriky (49 %).

V čase vojny na Ukrajine a pretrvávajúcej práce na diaľku po pandémií považuje až 43 % opýtaných predstaviteľov firiem za faktor, ktorý najvýznamnejšie prispieva k riziku kybernetického útoku, nedostatočné povedomie zamestnancov o digitálnych hrozbách. Medzi ďalšie hlavné faktory patria útoky na úrovni štátov (37 %), zraniteľnosti v partnerskom a dodávateľskom reťazci (34 %), pretrvávajúca hybridná práca (32 %) a používanie protokolu na vzdialenú správu RDP (31 %).  

Značky: