• Respondenti v prieskume spoločnosti Deloitte, zameranom na private companies, považujú za najväčšiu výzvu nábor zamestnancov.
  • Takmer polovica respondentov je presvedčená, že trh v najbližších rokoch zmenia netradiční konkurenti.
  • Firmy uvádzajú ako možné negatívne faktory zmeny uvádzajú zmeny v očakávaniach klientov, makroekonomické zmeny a zmeny v regulácii.
  • Napriek obmedzenej aktivite v oblasti fúzií a akvizícií v minulom roku prieskum naznačuje ich možný návrat ako nástroj strategického rastu.

 Manažment súkromných spoločností vníma budúcnosť ich firiem v najbližších dvoch rokoch optimisticky.  Hlavným dôvodom je globálny rast svetovej ekonomiky, ktorý nastal prvýkrát po desiatich rokoch. Dve tretiny vrcholových manažérov tak veria, že príjmy spoločností budú v tomto roku rásť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte Private „Globálne perspektívy súkromných spoločností: plány, priority a očakávania“ (Global perspectives for private companies: Plans, priorities, and expectations).

Napriek tomu, že súkromné spoločnosti na celom svete pociťujú optimizmus, prieskum odhalil aj niekoľko rozdielov, týkajúcich, sa najväčších rizík rastu v jednotlivých regiónoch. „Napríklad respondenti v regióne EMEA, kam patrí aj Slovensko, považujú za najväčšiu výzvu nábor zamestnancov,“ vysvetlil Patrik Ferko, riaditeľ oddelenia auditu zodpovedný za Deloitte Private na Slovensku

Aby firmy prekonali neustále výzvy v oblasti náboru, naplnili svoje rastúce potreby pracovnej sily a podporili udržanie zamestnancov, 42 % z nich plánuje v najbližšom roku investovať do školení pre svojich zamestnancov a 31 % do rozvojových programov pre lídrov. „Školiace programy sa menia na príležitosti, ktoré prinesú ďalšie inovácie. Nakoľko súkromné spoločnosti neustále hľadajú do svojich radov talenty s cieľom zaistiť udržateľný rast, posilnenie manažérskeho tímu je jednou z najdôležitejších stratégií,“ dodal ďalej Ferko.

Aj napriek celosvetovo rastúcej ekonomike respondenti z jednotlivých regiónov vnímajú aj niektoré hrozby. Ide napríklad o menové výkyvy, slabší dopyt na domácom trhu, prísnejšie regulačné požiadavky a technologické náklady. Reakciou na tieto riziká je zvyšovanie produktivity a zameranie sa na vývoj nových produktov a služieb a dosahovanie rastu na existujúcich trhoch. Nárast príjmov vzhľadom na vývoj na medzinárodných trhoch pritom očakáva 27 % respondentov.

Príležitosťou na rast sú technológie aj akvizície
V ére rýchleho rozvoja technológií využívajú súkromné spoločnosti zmeny v digitálnej oblasti, aby získali náskok pred konkurenciou. Dve tretiny respondentov spája technologický pokrok s novými príležitosťami a pozitívnymi výsledkami. Kým mnohé spoločnosti vnímajú zmeny optimisticky, existuje aj niekoľko negatívnych vplyvov, ktoré zmeny so sebou prinášajú. Firmy ako možné negatívne faktory uvádzajú zmeny v očakávaniach klientov, makroekonomické zmeny a zmeny v regulácii. Takmer polovica respondentov je presvedčená, že trh v najbližších rokoch zmenia netradiční konkurenti.

Napriek obmedzenej aktivite v oblasti fúzií a akvizícií v minulom roku, prieskum naznačuje ich možný návrat ako nástroj strategického rastu. V budúcom roku 42 % respondentov predpokladá možnosť akvizície či fúzie, zatiaľ čo 26 % respondentov očakáva, že sa stanú jej cieľom. „Zistenia prieskumu naznačujú, že súkromné podnikanie na celom svete je prepojenejšie vďaka trendom ako globalizácia a digitalizácia. Aj súkromné spoločnosti v regióne strednej Európy by si mali osvojiť globálny uhol pohľadu, ktorý môže pozitívne ovplyvniť ich podnikateľskú činnosť a naznačiť tak nové smerovanie, výsledkom ktorého by mohla byť väčšia efektívnosť týchto spoločností a získavanie nových trhov,“ uzavrel Patrik Ferko.

Ako plánujú spoločnosti v regióne EMEA investovať do svojich zamestnancov v najbližšom roku

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.

Značky: