Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Agentúra 2muse zisťovala začiatkom októbra názor obyvateľov Slovenska na tzv. konvergenciu, teda využívanie telekomunikačných služieb pevnej a mobilnej siete od jedného operátora a ich spájanie do balíkov. V reprezentatívnom prieskume sa zamerala hlavne na preferenciu a motiváciu využívať služby pevnej a mobilnej siete od jedného poskytovateľa, vnímanie výhodnosti takéhoto spájania a hodnotenie s tým spojených benefitov.

Spojené služby od jedného operátora by podľa prieskumu celkovo preferovalo 65% populácie. Zároveň, 61% Slovákov považuje spájanie služieb mobilnej a pevnej siete do balíkov za výhodné. Platí, že spájanie služieb mobilnej a pevnej siete do balíkov uprednostňujú zákazníci tým výraznejšie, čím viac služieb využívajú u jedného operátora. Zároveň, respondenti využívajúci služby niektorého z dvoch najväčších operátorov vykazujú vyššiu mieru preferencií spájať si služby v porovnaní so zákazníkmi zvyšných dvoch operátorov.

Až 4 z top 5 najdôležitejších kritérií pre výber operátora sa viažu na internetové pripojenie, konkrétne jeho dostupnosť, stabilitu, rýchlosť a bezpečnosť. Mať možnosť spojiť si služby do balíkov je pri výbere poskytovateľa mimoriadne alebo veľmi dôležité pre 62% Slovákov.

Preferenciu spájania služieb do balíkov významne zvyšujú najmä atribúty viažuce sa k televíznym službám a možnosť optického pripojenia. Viaceré atribúty, pri ktorých respondenti deklarovali vysokú dôležitosť pre samotný výber operátora (dostupnosť, stabilita, rýchlosť pripojenia a pod.) zvyšujú preferenciu spojených služieb v menej významnej miere.

Najväčšou výhodou využívania všetkých služieb od jedného operátora je podľa Slovákov prehľadnosť (Všetko mám v jednej faktúre a vidím v jednej aplikácii) a jednoduchosť manažovania služieb (Všetky požiadavky vybavím u jedného operátora, na rovnakej zákazníckej linke či predajni).

Hlavným dôvodom výhodnosti spájania služieb mobilnej a pevnej siete do balíkov je pre väčšinu Slovákov (85%) nižšia cena takto spojených služieb. Druhým v poradí medzi top dôvodmi výhodnosti balíkov (84%) bola možnosť získať týmto spôsobom rôzne extra benefity (dáta navyše, zľavy na zariadenia, bezplatný TV archív a pod.).

Za najzaujímavejšie výhody v rámci spojených služieb v balíkoch považujú Slováci zľavy na paušál, dáta navyše a zľavu na zariadenie. Pre ľudí v strednom veku je najzaujímavejšia zľava na zariadenie, zatiaľ čo ľudia nad 60 rokov preferujú zľavu na pevné služby.

Prieskum si u agentúry 2muse objednala spoločnosť Orange Slovensko. Išlo o exkluzívny online prieskum realizovaný od 7. do 12. októbra 2021 na vzorke reprezentatívne odrážajúcej populáciu Slovenska (18+ rokov, 1008 respondentov využívajúcich služby rôznych operátorov).

Martin Hromkovič, riaditeľ úseku marketingu pre rezidenčných zákazníkov a značky spoločnosti Orange Slovensko, v tejto súvislosti povedal: „Našich zákazníkov spájame už bezmála 25 rokov a po celý ten čas im ponúkame to, čo je pre nich dôležité. Prieskum potvrdil, že väčšina populácie považuje za zmysluplné mať všetky telekomunikačné služby od jedného operátora a spájať si ich do výhodných balíkov. Primárnou motiváciou takto si spájať služby je podľa prieskumu nižšia cena a možnosť získať benefity navyše. A presne to prinášame našim zákazníkom aj na Vianoce – balík služieb Love s množstvom výhod. To, čo robí našu ponuku unikátnou, je spojenie najkvalitnejšej a najdostupnejšej mobilnej siete na Slovensku so spoľahlivou a zákazníkmi dlhodobo pozitívne hodnotenou pevnou sieťou, ktorá je aktuálne dostupná už pre viac ako 97 % slovenských domácností.“

Značky: