Pred dvomi rokmi vznikla spoločnosť DXC Technology s ambíciou zaradiť sa medzi top svetových hráčov v oblasti poskytovania IT služieb. Obdobie na etablovanie sa na trhu využila nielen na získavanie nových zákazníkov, ale aj na vývoj technologických riešení, ktoré nachádzajú uplatnenie ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore. Na Slovensku sa počas tohto obdobia stala významným zamestnávateľom a spoľahlivým dodávateľom pre partnerov.

Patrí k popredným nezávislým globálnym IT spoločnostiam, ktorých cieľom je viesť klientov na ich digitálnej transformačnej ceste k úspešnému podnikaniu.

Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology na Slovensku

,Naším cieľom nie je byť len top korporátnym hráčom v IT segmente, ale v prvom rade robiť projekty, tvoriť témy a posúvať našu spoločnosť vpred. My naozaj spoločne premieňame inovácie a inšpirácie na úspech našich klientov,“ hovorí Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology na Slovensku.

Vďaka obrovskej sieti partnerov, medzi ktorými sú spoločnosti ako  AT&T, AWS, Dell, EMC, HDS, IBM, SAP a ServiceNow je DXC Technology technologicky nezávislá a má nadviazanú spoluprácu s takými dodávateľskými a dátovými centrami, čo sprístupňujú najefektívnejšie IT služby na svete. Môže tak klientom ponúkať diferencovaný operačný model, ktorý zahŕňa vytváranie, predaj a poskytovanie technologických riešení šitých priamo na mieru.

,,Snažíme sa naplno využívať potenciál globálnej spoločnosti, stabilitu, odbornosť, overenú spoľahlivosť aj kvalitu. Dokonca radi motivujeme aj náš štát a ukazujeme jeho odborníkom, že digitalizácia štátu a jeho úradov môže byť tiež budovaná modernými a odvážnymi postupmi. Riadime sa heslom, že čo sľúbime, aj dodáme – toto sú naše výnimočnosti voči našej konkurencii, konštatuje Zdenko Böhmer.

Plán ďalšej podpory boja proti byrokracii

Na Slovensku sa DXC Technology podpísala pod úspešné projekty ako Schengenský informačný systém, biometrické pasy, či Register úpadcov. Minulý rok vytvorila na objednávku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPPVII) portál Oversi.gov.sk, ktorý od septembra poskytuje úradom platformu na získavanie výpisov, ktoré podľa zákona proti byrokracii už nemôžu žiadať od občanov. Doposiaľ úrady získali 217 763 výpisov z obchodného registra, listov vlastníctva a registra trestov a tak ušetrili občanom vyše 3,3 milióna eur.

Od septembra 2019 do portálu OverSi pribudnú aj potvrdenia o návšteve školy a výpisy z registrov nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, neziskových organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom. V decembri 2019 potom pribudnú aj potvrdenia o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení a daniach.

Michal Ševčík hodnotil portál Oversi.gov.sk, ktorý patrí k najúspešnejším projektom DXC Technology v štátnej správe

,,Zásadne sa uľahčuje občanom kontakt s úradmi a mení sa charakter práce zamestnancov orgánov verejnej moci z papierovej na elektronickú a automatizovanú agendu. Realizácia portálu OverSi je však len prvým krokom. Občania majú menej povinností, ale úradníci ich majú o niečo viac. Aj preto koncept predpokladá v ďalšom kroku nasadenie integrácie medzi agendovými systémami a príslušnými registrami,“ dopĺňa Michal Ševčík, Account Delivery Lead DXC Technology.

Táto integrácia v konečnom dôsledku odľahčí nielen občanov, ale aj pracovníkov úradov pri spracovávaní rôznych výpisov a potvrdení. Už to nebudú musieť hľadať na portáli, ale informácia sa im automaticky uloží a pripadne aj spracuje v ich agendovom systéme. ,,Navyše radi by sme spolu s UPPVII priniesli niečo nové. Chceli by sme overiť koncept tzv. mojich údajov v praxi. Pripraviť mobilnú aplikáciu, ktorá bude občanom a podnikateľom umožňovať prístup k všetkým údajom, ktoré sú o ňom evidované vo verejných informačných systémoch. Identitu používateľa aplikácie chceme overovať pomocou konceptu mobilného eID,“ naznačuje Michal Ševčík. Aplikácia by umožnila používateľovi zobraziť potvrdenie o návšteve školy, resp. zdieľať potvrdenie s treťou stranou, napríklad s dopravným podnikom alebo reklamovať chybné údaje.

Agilný prístup je rýchlejší ale náročnejší

DXC hovorí aj šťastí pritom, že realizované štátne projekty našli „anažovanosť“ zo strany zákazníka. V preklade to znamená, že štátni úradnici sa aktívne podieľali na tom, aby vytvorené projekty boli efektívne. Agilný prístup spoločnosť DXC Technology použila napr. v prípade kontroly dokladov nasadených v policajných vozidlách. Používateľské rozhranie tak vytvorili tak, že natáčali používateľov v špeciálnom štúdiu s polopriesvitným zrkadlom a podľa ich reakcie ich prispôsobovali. Tento prístup sa im dlhodobo overil a preferujú ho napr aj pri tvorbe Registra úpadcov. V tomto prípade bola použitá aj umelá inteligencia.

Zábery zo získavania spätnej väzby od používateľov v DXC

Výhoda agilného prístupu je v tom, že používateľ (štát) má veľmi skoro (2 ÷ 3 týždne) prvú verziu realizácie projektu, s ktorou sa dá už pracovať. A preto sa dá ľahko rozpoznať, či je alebo nie je nastúpená cesta pre používateľa vhodná. Pri klasickom (tzv. waterfall) prístupe sa problém aj mesiace analyzuje a na záver sa nasadí do praxe.

Agilný  prístup tak prináša väčšiu istotu ale je to väčšia robota. Rovnako sa veľmi rýchlo prejaví to, ak dodávateľ náhodou danú prácu nestíha.

Hľadanie mladých IT talentov a ich podpora už počas štúdia

Na našom trhu práce však stabilne chýba okolo 10 000 IT odborníkov a firmy musia na tento stav reagovať. ,,V súčasnosti zamestnáva DXC Technology celosvetovo 130 000 zamestnancov na globálnej úrovni a vyše 1600 na Slovensku. Uvedomujeme si, že najhorším škrtiacim mechanizmom rastu pre akúkoľvek spoločnosť nie sú trhy, technológie, konkurencia, či výrobky, ale schopnosť získať a udržať si dostatok správnych ľudí,” uvažuje Juraj Boledovič, konzultant DXC Technology.

Juraj Boledovič

Práve preto sa spoločnosť zameriava na vyhľadávanie mladých talentov, pre ktorých vytvára príležitosti na rast a sebarealizáciu. Nadviazala napríklad spoluprácu s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, ktorej študenti môžu v DXC Technology získavať prax. ,,Jedna vec je získať mladé talenty, druhá vec je už samotná podpora našich zamestnancov. Aj preto sme radi, že máme u nás Digitálne transformačné centrum, miesto konštantnej zmeny, kde vítame všetky kreatívne nápady,“ dodal Juraj Boledovič.

Pre študentov napr. ponúkajú možnosť pracovať na diaľku zo Žiliny. Pre školu je to splnenie podmienok odbornej praxe a študenti v DXC nerobia pomocné práce, ale priamo sú zapojení do projektov.

Niektoré IT firmy tento problém riešia „dovozom“ IT špecialistov z Ukrajiny, DXC Technology zatiaľ touto cestou nejde. Dôležité je mať správnych ľudí na správnych miestach a udržať si ich. Materiálne (najčastejšie finančné) výhody sú síce fajn, ale to už nestačí. Pracovník musí robiť presne to, čo ho baví. DXC tak svojich zamestnancov vyberá predovšetkým zo Slovenska a dôležité je, že sú naozaj technologicky nezávislá spoločnosť.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.