Päť popredných európskych mobilných operátorov sa spojilo a majú za cieľ zaviesť Eco Rating. Ide o nový systém označovania výrobkov, ktorý pomôže identifikovať ekologické mobilné telefóny z pohľadu trvalej udržateľnosti. Zároveň má motivovať výrobcov znižovať dopad na životné prostredie.

Eco Rating je spoločnou iniciatívou telekomunikačných spoločností Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (značky O2 a Movistar), Telia Company a Vodafone.  Systémom Eco Rating budú na začiatok označované telefóny od 12 výrobcov: Bullitt (CAT, Motorola), Doro, HMD Global (Nokia), Huawei, MobiWire, Motorola/Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL/Alcatel, Xiaomi a ZTE. Očakáva sa, že v budúcnosti sa pridajú ďalší výrobcovia.

Od júna 2021 začnú mobilní operátori používať Eco Rating na predajných miestach v 24 krajinách Európy.

Každému mobilnému telefónu bude pridelené hodnotenie Eco Rating, pričom najvyššie možné hodnotenie je 100. Tento údaj bude vyjadrovať environmentálne kvality mobilného zariadenia počas celého jeho životného cyklu. Štítok Eco Rating zároveň popíše päť kľúčových vlastností telefónu z pohľadu trvalej udržateľnosti: odolnosť/trvácnosť, opraviteľnosť, recyklovateľnosť, klimatickú efektívnosť a efektívnosť využitia zdrojov.

Generálni riaditelia piatich mobilných operátorov – Tim Höttges (Deutsche Telekom), Stéphane Richard (Orange), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Allison Kirkby (Telia) a Nick Read (Vodafone) iniciatívu pre ekologické hodnotenie zariadení podporili.

Metodika Eco Ratingu

Informácie poskytnuté výrobcami zariadení poslúžia ako vstup na komplexné zhodnotenie 19 rôznych kritérií, ktorého výsledkom bude finálne skóre pre každé zariadenie.

Odolnosť / trvácnosť – vyjadruje celkovú robustnosť zariadenia, životnosť batérie a záručnú dobu zariadenia a jeho komponentov.

Opraviteľnosť – vyjadruje, či a ako jednoducho je možné zariadenie opraviť, opätovne použiť alebo upgradovať.

Recyklovateľnosť – vyjadruje mieru rozobrateľnosti komponentov zariadenia a možnosti ich zhodnotenia a recyklácie.

Klimatická efektívnosť – vyjadruje mieru emisií skleníkových plynov počas celého životného cyklu zariadenia. Čím lepšie je skóre, tým nižší je dopad zariadenie na klímu.

Efektívnosť využitia zdrojov – vyjadruje mieru vplyvu zariadenia na životné prostredie z pohľadu množstva vzácnych surovín potrebných pre jeho výrobu (napr. zlata, kobaltu a podobne). Čím lepšie skóre, tým menší dopad na dostupnosť surovín.

Eco Rating bude zavedený v týchto európskych krajinách: Albánsko, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Turecko.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.