Spoločnosť DITEC Commerce s.r.o. pripravila jednoducho použiteľný systém na elektronický podpis elektronických dokumentov. Ide o aplikáciu D.Bulk Signer, ktorá existuje vo viacerých verziách. Výhodou je verzia Start, ktorú máte možnosť získať na 6 mesiacov zadarmo a využiť ju môžete na prezeranie elektronicky podpísaných dokumentov.

Takto sme testovali D.Bulk Signer v spojení s elektronickým občiansky preukazomZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Takto sme testovali D.Bulk Signer v spojení s elektronickým občiansky preukazom

Podpisovať elektronické dokumenty môžete príslušným zariadením, ktoré obsahuje kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis. My sme pri našich testoch použili občianky preukaz s čipom a aktivovaným elektronickým podpisom a podpísali dokumenty našim menom. Občiansky preukaz sme vložili do USB čítačky a zadali naše kódy BOK a ZEP (zaručený elektronický podpis). To všetko sme dostali alebo dostanete od štátu vtedy, keď si budete vybavovať svoj elektronický občiansky preukaz a požiadate o certifikát pre elektronický podpis.

Prehľad funkcií jednotlivých verzií programu D.Bulk Signer uvádzame v tabuľke.

Porovnanie funkcií verzií aplikácie D.Bulk Signer

D.Bulk Signer a jeho verzie

Vyššie spomenutá verzia aplikácie s označením Start umožňuje prezerať elektronické dokumenty podpísané elektronickým podpisom. Ako sme si vyskúšali, je to lepšie riešenie ako poskytuje aplikácia D.Viewer, ktorá je súčasťou softvérového balíka k portálu Slovensko.sk.

D.Bulk Signer – Start pritom podporuje automatickú vizualizáciu dátových štruktúr, teda umožňuje prezerať podpísané XML formulárové dokumenty. Táto verzia je k dispozícii úplne bezplatne, na jej používanie stačí len registrácia na eshope spoločnosti.

Verzia D-Bulk Signer Start je bezplatná a umožňuje prezerať elektronicky podpísané dokumenty
Verzia D.Bulk Signer – Start je bezplatná a umožňuje prezerať elektronicky podpísané dokumenty

Prezeraním elektronicky podpísaného dokumentu je možné si overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril a uistiť sa, že v čase po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej zmene obsahu dokumentu.

Pokiaľ chcete elektronické dokumenty aj elektronicky podpisovať, pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu, je potrebné použiť verzie aplikácie označené ako Standard alebo Premium.

Aktivácia aplikácie D-Bulk Signer pomocou kľúča
Aktivácia aplikácie D.Bulk Signer pomocou licenčného kľúča

Verzia Standard umožňuje podpisovať každý dokument samostatne jedným podpisom
a autorizáciou. Formát vytváraného podpisu je ASiC, XAdES alebo PAdES. Dokáže aj viacnásobné podpisovanie elektronického dokumentu toho istého formátu viacerými podpismi.

Je to vhodné riešenie, ak máte dokumentov na podpísanie menej a nevadí vám, že svoje PIN kódy zadávate zakaždým pri každom podpisovanom dokumente. Sú spoločnosti, ktorým to bez problémov vyhovuje pri malom alebo občasnom podpisovaní elektronických dokumentov. Verziu Standard aplikácie D.Bulk Signer na elektronické podpisovanie si môžete kúpiť napr. len na 1 mesiac a vtedy zaplatíte 6,49 eur bez DPH. Ak si kúpite príslušný licenčný kľúč na 12 mesiacov, vyjde vás to len 69 eur bez DPH. To je pre firemné prostredie bezproblémová položka.

D.Bulk Signer STANDARD ori podpisovaní zaručeným elektronickýám podpisom a zaradení časovej pečiatky
D.Bulk Signer – Standard pri podpisovaní kvalifikovaným elektronickým podpisom a pridaní časovej pečiatky

Najvyššia verzia Premium umožňuje podpisovať tisícky dokumentov hromadne, pritom certifikáty autorizujete pri danej dávke dokumentov len raz. Verzia Premium je tak prirodzene drahšia, predpokladá sa nasadenie u firiem, ktoré prichádzajú do styku s podpisovaním dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom často, vo väčších množstvách čím sa výrazne skráti čas na podpísanie dokumentov.

Nastavenie parametrov podpisu v aplikácii D.Bulk Signer

Ako to funguje?

Dokumenty pripravené na podpis uložíte do vstupného adresára (priečinku). Podpísané dokumenty sa následne ukladajú do výstupného adresára. Tieto adresáre pritom nemusia byť len lokálne, môžu byť aj vzdialené. Teda môže ísť o adresár, ku ktorému má používateľ prístup z pracovnej stanice v rámci LAN siete alebo cez web. Nastavenie aplikácie si používateľ prispôsobuje podľa vlastných potrieb.

Dokument podpísaný pomocou D.Bulk Signer – Premium so zobrazením podpisu a bez časovej pečiatky

Aplikácia D.Bulk Signer – Standard alebo Premium sú prevádzkované na pracovnej stanici, ktorá je vybavená aj tzv. bezpečným zariadením na vytváranie podpisu (ide o USB Token alebo čítačku a čipovú kartu – v našom prípade teda občianky preukaz s čipom).

Detail podpisu z podpísaného dokumentu
Detail podpisu z podpísaného dokumentu

Podporované prevádzkové prostredie pre tieto aplikácie je Microsoft Windows, za určitých podmienok aj prostredie Mac OS. Podpis dokumentu, resp. viacerých dokumentov pre verziu Standard a Premium sa realizuje cez používateľské rozhranie aplikácie alebo z príkazového riadku pomocou kariet s kvalifikovanými certifikátmi s príslušnou autorizáciou.

Časová pečiatka

Pri nastavení aplikácie D.Bulk Signer máte možnosť pripojenia časovej pečiatky k podpisu. Časová pečiatka je potrebná vtedy, ak má mať takýto podpis právnu váhu úradne osvedčeného podpisu. Inak časovú pečiatku nemusíte pridávať.

Ak je však pridaná, zabezpečí sa predĺženie doby overiteľnosti podpisu pred tým, ako je transformovaný na tzv. dlhodobo overiteľnú formu. Časovú pečiatku musíte však osobitne zakúpiť, na výber máte viacerých poskytovateľov tejto funkcie. Pre použitie časovej pečiatky sa vyžaduje prístup na internet. Ak si kúpite balíček časových pečiatok od DITEC Commerce, potom vás vyjde napr. balíček 100 pečiatok s platnosťou na 3 roky len 21 eur. Samozrejme, dostupné sú aj iné počty časových pečiatok.

Parametre časovej pečiatky do podpisovaných dokumentov
Parametre časovej pečiatky do podpisovaných dokumentov

Formát podpisu podpísaných dokumentov je PadES, XAdES_ZEP a najčastejšie je to ASiC, ktorý podľa nariadenia eIDAS definuje aj podpis mimo dokumentu, čo umožňuje podpísať súčasne naraz viacero dokumentov rôznych typov alebo rôznymi podpismi podpísať viacero dokumentov.

Dokument XML podpísaný aj s časovou pečiatkou
Dokument XML podpísaný aj s časovou pečiatkou

Ďalšie možnosti

Ako sme už uviedli, dokumenty nemusíte podpisovať svojim elektronickým občiansky preukazom. DITEC Commerce predáva aj kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis. Ten stojí na ročné použitie 19,90 eur bez DPH.  Pri kvalifikovaných certifikátoch sú uvádzané informácie ako meno a priezvisko a/alebo názov spoločnosti. 

Rovnako si môžete kúpiť čítačku čipových kariet vo veľkosti SIM karty alebo vo veľkosti bankovej karty. Ponuka DITEC Commerce je teda z hľadiska elektronických podpisov kompletná.

Zdroje: vlastné, Ditec Commerce

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.