Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa s Elektronickým účtom poistenca (EUP) obhájila pozíciu najlepšieho projektu v kategórii digitalizácia spoločnosti na najväčšej konferencii o moderných technológiách na Slovensku – ITAPA.

Po roku 2022, kedy zvíťazila elektronická PN, aktuálne získala 1. miesto za EUP rozšírený o údaje z dôchodkového i nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti. Odbornú porotu tak elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne, ktorá klientom šetrí čas a návštevy pobočky, najviac zaujala už dva roky po sebe. Významný úspech zaznamenala aj technická realizácia rodičovského dôchodku – tento projekt dokázala Sociálna poisťovňa v krátkom čase pripraviť a zrealizovať. Vďaka tomu bolo možné posúdiť 1,15 milióna nárokov na rodičovský dôchodok a zabezpečiť jeho následnú výplatu.

Sociálna poisťovňa pokračuje v nastolenom trende elektronizácie svojich služieb tak, aby svojim klientom šetrila čas, financie a tiež návštevy svojich pracovísk. „Druhé veľké ocenenie v priebehu dvoch ročníkov konferencie ITAPA nám dodáva motiváciu pokračovať v tom, čo sme naštartovali a utvrdzuje nás, že sme sa vydali na správnu cestu. Spoločne s mojimi kolegami kontinuálne pracujeme na tom, aby sa idea online účtu, kde klientom transparentne zobrazujeme informácie o ich sociálnom poistení, čoraz viac pretavila do reality. Elektronický účet poistenca naďalej ostáva aj mojou osobnou prioritou,“ uviedol Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Rok 2023 je v znamení najväčšieho rozmachu elektronických služieb Sociálnej poisťovne, ktorej cieľom je ponúkať službu, vďaka ktorej klienti nebudú musieť, pokiaľ nebudú chcieť, navštevovať jej pracoviská, pretože všetko vybavia z pohodlia domova s použitím počítača alebo smartfónu.

EUP priniesol v uplynulom roku vôbec najvýraznejšie rozšírenie svojich funkcionalít. Týkajú sa dôchodkového poistenia (príprava na dôchodok, prehľad vyplatených dôchodkových dávok, rodičovský dôchodok – vyhlásenia, rodičovský dôchodok – rodinné vzťahy), nemocenského poistenia (prehľad vyplatených dávok až 10 rokov spätne), dávky v nezamestnanosti (prehľad stavu žiadosti a vyplatených dávok), úrazových dávok (prehľad stavu žiadosti a vyplatených dávok). Spolu s elektronickou PN zavedenej v roku 2022 tak pokrývajú väčšinovú časť agendy sociálneho poistenia.

„Už čoskoro prinesieme do Elektronického účtu poistenca najočakávanejšiu novinku – Informatívnu sumu dôchodku. Je to naša proklientska aktivita nad rámec toho, čo nám prikazuje zákon. Sociálna poisťovňa tak vychádza svojim poistencom v ústrety tak, aby dotknuté skupiny obyvateľstva, ktoré sa k dôchodkovému veku blížia, získali potrebné informácie ešte skôr, než vstúpi do platnosti tzv. oranžová obálka v roku 2026,“  dodal Michal Ilko. Viac informácií o Elektronickom účte poistenca, vrátane návodu na jeho aktiváciu (aj bez návštevy pobočky), nájdete na webstránke Sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk/eup