Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Využívanie cloudu bude v európskom regióne v nasledujúcich rokoch rásť. Prognózy medzinárodných prieskumných spoločností hovoria o 9 % raste počas najbližších piatich rokov a trh s cloud computingom by mal do roku 2028 dosiahnuť hodnotu vyše 81 miliárd dolárov.

Cloudové riešenia sa však v slovenských firmách dosiaľ udomácňovali pomalšie než je priemer v EÚ. Podľa spoločnosti Enehano to môže byť spôsobené aj tým, že firmy si stále neuvedomujú výhody, ktoré im táto technológia prináša. Cloud totiž nie je len o zálohovaní dát na vzdialenom serveri, ale tiež prináša aktualizácie softvéru a hardvéru, uľahčuje správu a udržiavanie IT infraštruktúry, šetrí náklady či pomáha zavádzať inovácie.

Cloud nie je len úložisko dát

Do roku 2030 by malo 75 % európskych podnikov využívať pri svojej činnosti technológie cloud-edge. Taký je zámer Európskej komisie a využívanie cloudových riešení je aj súčasťou Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030. Podľa posledných dostupných údajov z Eurostatu využívalo na Slovensku cloudové služby doteraz len 36 % podnikov, pričom európsky priemer bol na úrovni 41 %. Hoci aj na Slovensku firmy postupne čoraz viac siahajú po cloudových riešeniach, podľa spoločnosti Enehano si často neuvedomujú kľúčové výhody cloudu: „Väčšina užívateľov cloudu má povedomie predovšetkým o jeho primárnej funkcii – a to je vzdialené ukladanie a zálohovanie dát a prístup k nim odkiaľkoľvek – prípadne majú firmy s cloudom spojené šetrenie nákladov na správu a údržbu vlastného serveru. Cloud je však do veľkej miery najmä akcelerátorom inovácií, nakoľko všetky nové a moderné technológie bývajú dnes dostupné predovšetkým v cloude,” konštatuje odborník na digitalizáciu Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Po cloude bude dopyt kvôli softvérom

Jednou z najväčších výhod cloud computing sú softvéry na báze Software-As-A-Service (SaaS). Využívajú sa najčastejšie v oblastiach riadenia vzťahov so zákazníkmi, pri predaji tovarov a služieb, ako nástroje na podporu marketingu, ale využitie nájdu aj pri riadení ľudských zdrojov.  Programy SaaS distribuujú softvér spotrebiteľom cez internet prostredníctvom prehliadača. Cloud následne prináša ich pravidelné aktualizácie a dopĺňa ich o nové funkcionality. Zároveň pri nich užívateľom odpadajú problémy so škálovateľnosťou a spoľahlivosťou prevádzky. Aj toto je pritom jeden z dôvodov, pre ktorý sa očakáva, že firmy budú v nasledujúcich rokoch siahať po cloude čoraz viac. „Už teraz rôzne prieskumy a analýzy dokazujú, že európsky trh s cloud computingom je poháňaný rastúcim zavádzaním segmentu SaaS a dopytom spotrebiteľov po týchto riešeniach. Prognózy Expert Market Research na základe toho predikujú, že aj kvôli SaaS bude v trh s cloudom v  období 2023 až 2028 rásť tempom 9 % a do roku 2028 dosiahne hodnotu 81,74 miliardy dolárov,” hovorí odborník na digitalizáciu Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Šetrenie nákladov Cloud dokáže firmám ušetriť nemalé prostriedky. Európska komisia uviedla, že 80 % spoločností, ktoré prešli na cloudové služby, ušetrilo 10-20 % IT nákladov. Pri tradičných IT štruktúrach je potrebné investovať veľké množstvo finančných prostriedkov do hardvéru a softvéru. Cloudové služby sa bežne platia na mesačnej báze, čo umožňuje lepšiu predvídateľnosť nákladov a softvéry bežiace na cloude v konečnom dôsledku tiež znižujú náklady na vlastníctvo v porovnaní so štandardným prístupom prevádzkovania softvéru na vlastných serveroch. Cloudoví poskytovatelia pravidelne pridávajú nové funkcie a technológie, čo umožňuje firmám rýchlo implementovať nové riešenia a inovácie a v dôsledku toho aj získať konkurenčnú výhodu na trhu. Zavedenie cloudových riešení má v neposlednom rade aj ekologický dopad. Tieto služby totiž môžu eliminovať potrebu vlastniť a prevádzkovať vlastný hardvér, čo môže pomôcť znížiť uhlíkovú stopu a prispieť k udržateľnosti

Značky: