Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Globálna technologická spoločnosť Epson nadviazala spoluprácu s talianskou poprednou a luxusnou módnou značkou Brunello Cucinelli, ktorá prešla na systém Epson PaperLab – inovatívny a udržateľný systém recyklácie papiera, ktorý firmám umožňuje opätovné využívanie zdrojov a plné nasadenie obehového hospodárstva papiera na ceste k udržateľnému rozvoju.

Toto partnerstvo predstavuje dlhodobý záväzok spoločnosti Epson k udržateľným technológiám a spoločný cieľ s módnou značkou Brunello Cucinelli, ktorá si zakladá na hlbokej úcte k celému ľudstvu a planéte. Toto spojenie progresivity, remeselnej zručnosti, kreativity a vášne, je spoločným menovateľom spomínanej spolupráce.

Systém PaperLab spoločnosti Epson je prvý systém bezpečnej kancelárskej recyklácie papiera suchou cestou na svete. Spoločnostiam umožňuje recyklovať a ďalej využívať papier v jedinom procese. Ide teda o skutočné riešenie obehového hospodárstva, ktoré výrazne znižuje spotrebu papiera, energie a množstva odpadu. Vďaka tomuto systému dnes môže spoločnosť Brunello Cucinelli papier nielen recyklovať, ale ho aj ďalej využívať v jedinom procese.

Prezident spoločnosti Epson Global, Yasunori Ogawa, k tejto špičkovej spolupráci v odbore uviedol: „Sme hrdí na to, že môžeme spojiť svoje sily so značkou Brunello Cucinelli, ktorá je priekopníkom najvyšších priemyselných štandardov a usiluje sa o lepšie a spravodlivejšie prínosy pre planétu a ľudí. Spoločnosť Epson podporuje udržateľnosť, ktorá obohacuje spoločenstvo: Pri transformácii vlastného podnikania inovujeme technológie, ktoré ostatným firmám umožňujú skutočný udržateľný rozvoj. Sme poctení, že si módny dom Brunello Cucinelli vybral práve spoločnosť Epson pre túto cestu udržateľného rozvoja, a veríme, že môže byť priekopníkom pre ďalšie spoločnosti a organizácie, ktoré sa preorientovávajú na obehové hospodárstvo a sledujú ciele, ku ktorým patria Ciele udržateľného rozvoja OSN (UN SDGS).“

K tomuto rozhodnutiu generálny riaditeľ spoločnosti Brunello Cucinelli, pán Riccardo Stefanelli, dodáva: „Firma Brunello Cucinelli stavia na zásadách humanistického kapitalizmu, ktorého kľúčovou črtou sú život a tvorivosť v súlade s prírodou. Verím, že spolupráca so spoločnosťou Epson nám pomôže rozvíjať naše hodnoty, rovnako ako náš cieľ – neustále brať ohľad na ľudskú dôstojnosť a životné prostredie. Táto spolupráca podporuje naše vlastné úsilie pri ochrane a prezentácii oblastí s výnimočnými prírodnými krásami a najmodernejšie technológie nám taktiež umožnia vnútornú premenu a skutočný udržateľný rozvoj.“

Ide o dôležitý míľnik pre spoločnosť Epson, ktorá sa zaviazala znížiť emisie v dodávateľskom reťazci o viac ako 2 milióny ton do roku 2030 ako súčasť svojej Obnovenej podnikovej vízie 25. Stratégia otvára cestu k tomu, aby organizácie upravili svoje obchodné modely a začali vytvárať cirkulárne kancelárske ekosystémy.

V kanceláriách vzniká stále viac papierového odpadu, ktorý predstavuje viac ako 50 % z celkového množstva komerčného odpadu a prispieva k zvyšovaniu uhlíkovej stopy. Odhaduje sa, že papier predstavuje viac ako štvrtinu celkového odpadu na skládkach a podieľa sa približne na 42 % celosvetovej ťažbe dreva.

PaperLab je katalyzátorom cirkulárneho kancelárskeho ekosystému a súčasne chráni stromy, vodu a znižuje emisie uhlíka. Systém PaperLab je založený na inovatívnej technológii suchých vlákien spoločnosti Epson a dokáže vyrobiť až 720 listov A4 alebo 360 listov A3 za hodinu. Priamo v prevádzkach ponúka aj riešenie problému s odstraňovaním alebo likvidáciou citlivých informácií, ktoré papierový odpad často obsahuje. Ak sa táto činnosť vykonáva mimo prevádzku, výsledkom môžu byť riziká, vyššie náklady a emisie uhlíka, čomu možno predísť zavedením zásad skutočného obehového hospodárstva.

Systém PaperLab významným spôsobom mení existujúce zaužívané systémy. Tieto technológie predstavujú zásadný krok na ceste organizácií k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality alebo zápornej uhlíkovej bilancie a to znižovaním spotreby papiera, uhlíka a vody.

Značky: