Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ESET, globálny líder v oblasti digitálnej bezpečnosti, bol už tretí rok po sebe menovaný za „popredného hráča“ v správe Advanced Persistent Threat (APT) Protection Market Quadrant analytickej spoločnosti Radicati za rok 2022. Správa hodnotí 10 hlavných dodávateľov bezpečnostných softvérov z hľadiska ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami (APT hrozbami), pričom sa zameriava najmä na ich funkčnosť a strategickú víziu. Hodnotenie spoločnosti ESET podčiarkuje jej dlhodobú expertízu v tejto oblasti.

APT skupiny sú zodpovedné za niektoré z najničivejších kybernetických kampaní, ktoré cielili na organizácie po celom svete. Ochrana pred APT hrozbami sa preto stala kľúčovou pre firmy všetkých veľkostí. Takéto zabezpečenie však zahŕňa viac ako len obyčajný antivírus či antimalvérové riešenie. Podľa Radicati ide o „súbor integrovaných riešení na detekciu, prevenciu a prípadné blokovanie novovzniknutých (zero-day) hrozieb a pretrvávajúcich škodlivých útokov.“  Riešenia na ochranu pred APT hrozbami v produktoch spoločnosti ESET zahŕňajú XDR platformu na správu firemnej bezpečnosti (ESET PROTECT Enterprise), ochranu pred pokročilými hrozbami (ESET LiveGuard Advanced), nástroj na detekciu a reakciu na útoky na koncové zariadenia (ESET Inspect), systém, ktorý zbiera informácie o hrozbách od používateľov z celého sveta (ESET LiveGrid®) a informačné kanály a reporty (ESET Threat Intelligence).

„Technológia spoločnosti ESET na prevenciu hrozieb obsahuje najhustejšiu vrstvu ochrany a je najefektívnejšia na trhu. Naši zákazníci môžu tiež profitovať z našich diagnostických systémov na detekciu a blokovanie škodlivých kódov. Tieto nástroje spolu vytvárajú nástroj rozšírenej detekcie a reakcie, zvaný XDR (Extended detection and response). Ide o riešenie, ktoré poskytuje firmám schopnosti na správu zabezpečenia, vrátane vyhľadávania pokročilých hrozieb, reakcie na incidenty, úplný prehľad o sieti či automatizovanú ochranu cez cloud,“ uviedol Jakub Debski, produktový riaditeľ spoločnosti ESET.

Najmodernejšie bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, ako napríklad ESET PROTECT, vyzdvihla vo svojej správe aj analytická spoločnosť Radicati za poskytovanie prehľadnej platformy na správu zabezpečenia so schopnosťami XDR a vyhľadávania hrozieb. Jedným z najsilnejších článkov v ponuke spoločnosti ESET je podľa Radicati cloudové riešenie ESET Inspect poskytujúce XDR, ktoré je súčasťou platformy ESET PROTECT, dostupnej v cloudovej aj on-prem verzii.

„Sme nadšení, že sme boli v správe APT Protection Market Quadrant spoločnosti Radicati za rok 2022 menovaní za popredného hráča už tretí rok po sebe. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme boli pre našich zákazníkov dôveryhodným partnerom. Tento úspech je ocenením našej pretrvávajúcej snahy a integrity, ktorá patrí k našim kľúčovým hodnotám. Technologické inovácie napredujú vysokým tempom. Aby sme vedeli reagovať aj na tie najpokročilejšie hrozby, neustále vylepšujeme naše produktové portfólio. Hodnotenie od spoločnosti Radicati v tomto smere vnímame ako dôkaz, že ideme správnou cestou,“ dodáva Debski.

Viac o správe Radicati sa dočítate na tejto stránke a o našom vynovenom produktovom portfóliu nájdete viac informácií na tejto stránke.

Značky: