Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ESET, globálny líder v digitálnej bezpečnosti, získal najvyššie ocenenie v rámci hodnotenia KuppingerCole Leadership Compass 2023 pre oblasť riadenej detekcie a reakcie (Managed Detection and Response – MDR).

ESET sa umiestnil nielen ako trhový líder, ale aj ako celkový líder. KuppingerCole, popredná medzinárodná a nezávislá analytická organizácia, hodnotila poskytovateľov MDR komplexne na základe štandardizovaných kritérií v oblastiach produktov, inovácií a postavenia na trhu.

V správe KuppingerCole bola spoločnosť ESET ocenená ako trhový líder a celkový líder. Analýza poskytuje prehľad o trhu so službami riadenej detekcie a reakcie MDR. Riadená detekcia a reakcia zahŕňa poskytovanie a spravovanie riešení kybernetickej bezpečnosti organizácií odborníkmi s cieľom poskytnúť pokročilé možnosti detekcie a reakcie na kybernetické hrozby. Podľa KuppingerCole predstavuje hodnotenie celkových lídrov kombinovaný pohľad na hodnotenia produktov, inovácií a vedúceho postavenia na trhu. Hodnotenie trhových lídrov zas kombinuje hodnotenia rôznych faktorov súvisiacich s trhom vrátane počtu zákazníkov, geografického rozloženia zákazníkov, veľkosti nasadených riešení a služieb, veľkosti a geografického rozloženia partnerského ekosystému a finančného zdravia zúčastnených spoločností.

Spoločnosť KuppingerCole hodnotí riešenia dodávateľov na základe piatich kľúčových kritérií – Bezpečnosť, Funkčnosť, Nasadenie, Interoperabilita a Použiteľnosť – pričom najvyššie možné hodnotenie je silne pozitívne. Podľa celkového hodnotenia dosiahol ESET PROTECT MDR najvyššie hodnotenie silne pozitívne v kategóriách Nasadenie a Použiteľnosť a v kategóriách Bezpečnosť a Funkčnosť získal hodnotenie pozitívne.

Okrem toho spoločnosť KuppingerCole hodnotila dodávateľov aj na základe štyroch ďalších kritérií, pričom najvyššie možné hodnotenie bolo aj v tomto prípade silne pozitívne. Riešenie spoločnosti ESET dosiahlo silne pozitívne hodnotenie v troch zo štyroch oblastí – Postavenie na trhu, Finančná sila a Ekosystém.

Ako zdôrazňuje správa, ESET PROTECT MDR je riešenie, ktoré organizáciám poskytuje kompletné riadenie kybernetických rizík, robustné vyhľadávanie hrozieb a prvotriedne znalosti odborníkov spoločnosti ESET dostupných na zavolanie. Pokrýva všetky hlavné operačné systémy a prehliadače s flexibilnými možnosťami nasadenia. Vďaka podpore špecializovaného vyhľadávania hrozieb, rozsiahlym zdrojom informácií o hrozbách, analýze správania a detekcii vnútorných hrozieb zabezpečuje ESET PROTECT MDR robustnú bezpečnosť pre organizácie všetkých veľkostí, čo im umožňuje outsourcovať bezpečnostné operačné centrum (SOC) a sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť. KuppingerCole uvádza ako hlavnú silnú stránku ESET PROTECT MDR oblasti Nasadenia a Použiteľnosti. Ako sa uvádza v správe, ESET PROTECT MDR ponúka službu na pomoc s počiatočným nastavením zabezpečenia a expertný tím na pomoc pri analýze a odstraňovaní incidentov.

V správe KuppingerCole bolo vyzdvihnutých niekoľko silných stránok ESET PROTECT MDR:

  • ESET PROTECT MDR je komplexné riešenie riadenej detekcie a reakcie s jednoduchým, balíkovým cenovým modelom. Ide o ponuku zloženú z platformy ESET Endpoint Protection Platform (EPP), ESET Detection and Response (EDR) a ďalších služieb súvisiacich s MDR. Ročná cenotvorba je založená na počte chránených zariadení, takže organizácie môžu ľahko rozpočtovať službu bez zložitých cenových kalkulácií.
  • Riešenie MDR od spoločnosti ESET poskytuje personalizované a na mieru šité služby MDR, ktoré vyhovejú špecifickým potrebám každej organizácie. Vďaka tomu je služba prispôsobená tak, aby riešila jedinečné bezpečnostné požiadavky a výzvy rôznych organizácií.
  • Flexibilné možnosti nasadenia umožňujú organizáciám vybrať si najvhodnejší spôsob nasadenia pre svoje IT prostredie. Táto flexibilita znamená možnosť vybrať si medzi nasadením v cloude alebo on-prem.
  • Súčasťou riešenia je aj mechanizmus, ktorý umožňuje systému automaticky detegovať hrozby a okamžite na ne reagovať, čím sa skracuje čas odozvy a minimalizuje vplyv bezpečnostných incidentov. 
  • ESET PROTECT MDR poskytuje uznávaný európsky dodávateľ, ktorý disponuje širokou databázou hrozieb. Riešenie spoločnosti ESET využíva rozsiahle, vždy aktuálne zdroje informácií o hrozbách na zlepšenie svojich schopností detekcie a reakcie.
  • Riešenie sa vyznačuje vynikajúcou podporou lokálnych jazykov pre svoje služby aj dokumentáciu. Ide o obzvlášť cenný prínos pre organizácie pôsobiace vo viacjazyčnom prostredí, ktorý im uľahčuje lepšie pochopenie a efektívne využívanie služby MDR.
  • ESET PROTECT MDR ponúka otvorené API, ktoré umožňuje bezproblémovú spoluprácu s riešeniami tretích strán.

„Keďže kybernetické útoky sa neustále vyvíjajú a odvetvie je čoraz zložitejšie, neustále zdokonaľujeme naše riešenia pre firmy, aby sme dosiahli moderné konkurencieschopné portfólio, ktoré odráža súčasné potreby zákazníkov a rieši budúce výzvy v oblasti digitálnej bezpečnosti. Ocenenie ako celkového a trhového lídra v rámci KuppingerCole Leadership Compass nás robí nesmierne hrdými na náš špičkový, viacvrstvový a efektívny prístup ku kybernetickej bezpečnosti obsiahnutý v ESET PROTECT MDR. Toto uznanie zdôrazňuje komplexné možnosti tohto riešenia, ktoré využíva špičkovú technológiu spoločnosti ESET a dopĺňa ju o praktickú pomoc vysokokvalifikovaných odborníkov podporovaných tímami renomovaných výskumníkov spoločnosti ESET, pôsobiacich po celom svete. Naši experti svoje služby poskytujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku, čím sa zabezpečuje dokonalé zosúladenie antimalvérovej technológie a stratégie. Je to dôkazom našej neúnavnej snahy o inovatívne riešenia pre našich zákazníkov a posilňuje náš záväzok poskytovať špičkové riešenia v odbore,“ povedal Pavol Balaj, viceprezident pre enterprise segment spoločnosti ESET.

Celú správu nájdete na tomto odkaze.

Značky: