Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ESET, globálny líder v oblasti digitálnej bezpečnosti, bol v správe Radicati Endpoint Security – Market Quadrant 2021 menovaný za „popredného hráča“. Správa hodnotí 18 dodávateľov bezpečnostných riešení pre koncové zariadenia z hľadiska funkčnosti produktov a strategickej vízie. Umiestnenie spoločnosti ESET v hodnotení potvrdzuje jej vedúcu pozíciu v ochrane firiem pred digitálnymi hrozbami.

Správa analytickej spoločnosti Radicati hodnotí lídrov na trhu, ktorých podľa výsledkov umiestňuje do štyroch kvadrantov. Na základe hodnotenia sa môžu spoločnosti od malých a stredných firiem až po veľké organizácie, vrátane vládnych inštitúcií, čo najlepšie rozhodnúť pri výbere bezpečnostných riešení pre svoje koncové zariadenia. ESET sa so svojím širokým portfóliom produktov umiestnil v pravom hornom, teda najlepšie hodnotenom kvadrante. Správa vyzdvihla najmä konzolu na správu zabezpečenia ESET PROTECT za „prehľadné informovanie o stave všetkých koncových zariadení, či už sa nachádzajú v priestoroch firmy alebo mimo nej a za komplexný prehľad ESET riešení na jednej konzole bezpečne zavedenej v priestoroch firmy alebo v cloude.“

Riešenia na ochranu koncových zariadení monitorujú, spravujú a chránia všetky koncové zariadenia vo firemnej sieti. Podľa Radicati „organizácie už nevnímajú zabezpečenie koncových zariadení iba ako samostatnú potrebu, ktorá ovplyvňuje iba koncové zariadenia, ale ako kľúčovú súčasť širšej firemnej ochrany, v rámci ktorej koncové zariadenia zdieľajú informácie o hrozbách a kontrolné mechanizmy so všetkými dôležitými prvkami ochrany.“ Nízka záťaž na systém, vysoký výkon, úspešnosť detekcií a kvalita riešení sú dôvody, vďaka ktorým ESET dlhodobo úspešne pokrýva potreby firiem.

„Sme veľmi radi, že sme získali umiestnenie „popredného hráča“ v správe Radicati Endpoint Security – Market Quadrant 2021. V spoločnosti ESET sa dlhodobo zameriavame na technologické inovácie, vďaka čomu dokážeme ponúkať široké portfólio produktov, ktoré sa vysporiada aj s tými najpokročilejšími hrozbami. Naším poslaním je poskytovať zákazníkom a partnerom tie najmodernejšie riešenia, aby sme im umožnili napredovať v ich podnikaní. Ochrana takéhoto progresu je zmyslom nášho pôsobenia,“ povedal technologický riaditeľ spoločnosti ESET Juraj Malcho.  

Viac o správe Radicati Endpoint Security – Market Quadrant 2021 sa dočítate na tomto odkaze. O našich produktoch pre firmy sa dozviete viac na našej stránke.

Značky: