Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť ESET, ktorá je svetovým lídrom v oblasti digitálnej bezpečnosti, bola menovaná za „popredného hráča“ v hodnotení zameranom na ochranu pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami Radicati Advanced Persistent Threat (APT) Protection – Market Quadrant 2023.

Označenie „popredný hráč“ v správe Radicati znamená, že ESET patrí medzi aktuálnych lídrov na trhu vďaka šírke aj hĺbke funkcionalít svojich produktov, ale aj strategickej vízii do budúcnosti.

Medzi hlavné prednosti spoločnosti ESET, ktoré vyzdvihla správa Radicati, patria schopnosti jednotnej platformy na správu bezpečnosti ESET PROTECT, ktorá spolu s nástrojom ESET Inspect poskytuje rozšírenú detekciu a reakciu XDR a ponúka kompletný prehľad o dianí v sieti, posúdenie rizík, reakciu na incidenty, ich vyšetrovanie a nápravu. Silnou stránkou je tiež široká jazyková podpora naprieč širokým spektrom zákazníkov. Odborníci ocenili aj jednoduchosť nasadenia a používania ESET riešení. Ide o potvrdenie neustálej snahy spoločnosti ESET vylepšovať svoje služby zákazníkom. Dôkazom je aj najnovšie partnerstvo so spoločnosťou Intel, v rámci ktorého ESET posilnil svoje bezpečnostné riešenia pre koncové zariadenia o technológiu Intel® TDT. Vďaka tejto spolupráci získali bezpečnostné produkty nový zdroj telemetrie na odhaľovanie hrozieb, ktoré využívajú pokročilé techniky na obídenie zabezpečenia.

„Sme naozaj hrdí na naše najnovšie hodnotenie od Radicati. Pravidelne sa umiestňovať ako „popredný hráč“ je v našom odvetví uznaním toho, že sa neustále zlepšujeme. Potvrdzuje to, že náš prístup založený na vedeckých poznatkoch a rozvíjaní globálneho threat intelligence systému, ktorý poháňa naše viacvrstvové riešenia, je správny. Obzvlášť nás teší, že zákazníci si cenia naše riešenia, jednoduchosť ich používania a našu odbornosť,“ uviedol Juraj Malcho, technologický riaditeľ spoločnosti ESET. Správa hodnotila platformu na správu bezpečnosti ESET PROTECT, ďalej komponent platformy, ktorý zaisťuje rozšírenú detekciu a reakciu XDR zodpovedný za prevenciu incidentov, široký prehľad a blokovanie hrozieb ESET Inspect, cloudový sandbox na ochranu pred pokročilými hrozbami ESET LiveGuard Advanced aj zabezpečenie koncových zariadení ESET Endpoint Security založené na viacvrstvovom prístupe, ktorý využíva viacero technológií umožňujúcich firmám ochranu pred známymi aj novovznikajúcimi hrozbami. Správa sa tiež pozrela na služby riadenej detekcie a reakcie MDR, ktoré predstavujú prispôsobiteľný balík služieb odborníkov zo spoločnosti ESET ponúkajúci vyšetrovanie incidentov a proaktívne vyhľadávanie hrozieb. Experti hodnotili okrem toho aj službu ESET threat intelligence, ktorá poskytuje informácie o hrozbách zozbierané odborníkmi spoločnosti ESET z celého sveta, cielených útokoch, APT skupinách, zero-day hrozbách či aktivite botnetov.

Značky: